Senior juridisch adviseur bij de gemeenten Amstelveen en Aalsmeer

Senior juridisch adviseur bij de gemeenten Amstelveen en Aalsmeer

Voor de vakgroep grondzaken zijn wij op zoek naar versterking. De vakgroep is verantwoordelijk voor het juridisch begeleiden van gebiedsontwikkelingen en het opstellen van de daarbij behorende overeenkomsten op het gebied van wettelijk kostenverhaal en grondtransacties. Ook de berekening van grondprijzen en het wettelijk kostenverhaal valt onder de verantwoordelijkheid van de vakgroep. Dit laatste in nauwe samenwerking met de vakgroep planeconomie.