Journaal bestuursrecht

Uitgever Sdu
Tijdschrift Journaal bestuursrecht
Datum 10-09-2008
Aflevering 16
RubriekRedactionele bijdrage
TitelDe afhandeling van bezwaarschriften: kan het ook anders?
CiteertitelJBa 2008/182
SamenvattingAl geruime tijd wordt bezien of geschillen niet ook op een andere manier kunnen worden opgelost dan via de overbelaste rechter. Van de mogelijke alternatieven is mediation een van de bekendste. Logischerwijs is men ook gaan kijken naar de bezwaarschriftprocedure die voorafgaand aan de procedure bij de bestuursrechter een zelffunctie vervult. De mogelijkheden van mediation in deze procedure zijn beperkt, maar de mogelijkheden van wat wel pre-mediation of bemiddeling is gaan heten, zijn des te groter. Binnen het kader van de Algemene wet bestuursrecht kunnen op een meer informele en klantvriendelijke wijze bezwaarschriften worden afgehandeld. Praktijkervaringen bij de Provincie Limburg wijzen dat uit.
Auteur(s)P.E.M. Franssen
Pagina254-257
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Kernbegrippen
TitelRaad van State, 13-08-2008, 200804044/1 en 200804044/2
CiteertitelJBa 2008/183
SamenvattingBelanghebbende. Afstand. Zicht. Betrokkenheid.

(X / GS van Limburg).
Pagina257-258
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Kernbegrippen
TitelRaad van State, 06-08-2008, 200707461/1
CiteertitelJBa 2008/184
SamenvattingBelanghebbende. Milieuvergunning.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 18 september 2007 heeft het college van burgemeester en wethouders van Leeuwarden (hierna: het college) met toepassing van artikel 8.23, eerste lid, van de Wet milieubeheer de bij besluit van 7 oktober 1997 aan Carwash De Hemrik krachtens deze wet verleende vergunning voor een autowasstraat met LPG-tankstation en windturbine aan de Jupiterweg 7 te Leeuwarden, welke vergunning was gewijzigd bij besluit van 9 mei 2006, opnieuw gewijzigd, door een voorschrift in te trekken en twee voorschriften aan de vergunning toe te voegen. Dit besluit is 20 september 2007 ter inzage gelegd.
Pagina258-258
UitspraakECLI:NL:RVS:2008:BD9441
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Kernbegrippen
TitelRaad van State, 13-08-2008, 200707411/1
CiteertitelJBa 2008/185
SamenvattingBelanghebbende. Afstand. Zicht.

(X, Y en Z / B & W van Uden).
Pagina258-259
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Kernbegrippen
TitelRaad van State, 06-08-2008, 200707126/1
CiteertitelJBa 2008/186
SamenvattingBesluit. Rechtsgevolg. Vrijstelling. Rechtsbescherming.
Samenvatting (Bron)Bij brief van 8 december 2005 heeft het college van burgemeester en wethouders van Berkelland (hierna: het college) aan [appellante] meegedeeld geen aanleiding te zien om medewerking te verlenen aan de bouw van een tweede bedrijfswoning op het perceel [locatie] te [plaats].
Pagina259-259
UitspraakECLI:NL:RVS:2008:BD9418
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Kernbegrippen
TitelRaad van State, 20-08-2008, 200707150/1
CiteertitelJBa 2008/187
SamenvattingBesluit. Procesbelang. Toekomstige voorschriften.

(X / B & W van Oude IJsselstreek).
Pagina259-259
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Bepalingen over besluiten
TitelRaad van State, 13-08-2008, 200708535/1
CiteertitelJBa 2008/188
SamenvattingTerinzagelegging. Kennisgeving. Ontwerp-besluit. Duitse taal.

(X (Duits) / B & W van Berkelland).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 23 oktober 2007 heeft het college van burgemeester en wethouders van Berkelland (hierna: het college) aan [vergunninghoudster] een revisievergunning als bedoeld in artikel 8.4, eerste lid, van de Wet milieubeheer verleend voor een varkens- en geitenhouderij aan de [locatie A] en de [locatie B] te [plaats]. Dit besluit is op 31 oktober 2007 ter inzage gelegd.
Pagina260-260
UitspraakECLI:NL:RVS:2008:BD9957
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Bepalingen over besluiten
TitelRaad van State, 13-08-2008, 200705941/1
CiteertitelJBa 2008/189
SamenvattingPublicatie. Besluitonderdeel.

(X / GS van Zuid-Holland).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 3 juli 2007 heeft het college van gedeputeerde staten van Zuid-Holland (hierna: het college) aan [vergunninghoudster] een revisievergunning als bedoeld in artikel 8.4, eerste lid, van de Wet milieubeheer, zoals dit artikel luidde voor 1 januari 2008, verleend voor een inrichting voor het vervaardigen, bewerken of verwerken van chloor, isocyanaten en synthetische polymeren met een capaciteit van 5000 ton of meer per jaar en voorts van aminen en fosgeen met een capaciteit van 10 ton of meer per jaar aan de [locatie] te Rotterdam. Dit besluit is op 12 juli 2007 ter inzage gelegd.
Pagina260-260
UitspraakECLI:NL:RVS:2008:BD9954
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Bepalingen over besluiten
TitelRaad van State, 13-08-2008, 200705158/1
CiteertitelJBa 2008/190
SamenvattingInspraak. Pro forma zienswijzen.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 5 juni 2007 heeft het college van gedeputeerde staten van Noord-Holland (hierna: het college) besloten over de goedkeuring van het door de raad van de gemeente Zaanstad (hierna: de raad) bij besluit van 23 november 2006 vastgestelde bestemmingsplan "Rosmolenwijk".
Pagina261-261
UitspraakECLI:NL:RVS:2008:BD9953
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Handhaving
TitelRaad van State, 20-08-2008, 200709122/1
CiteertitelJBa 2008/191
SamenvattingDwangsom. Overtreder. Preventieve last.

(X / B & W van Veghel).
Pagina262-262
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Bezwaar en beroep
TitelRaad van State, 06-08-2008, 200708054/1
CiteertitelJBa 2008/192
SamenvattingKostenveroordeling. Rechtsbijstand. Proceskosten.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 8 mei 2006 heeft het college van burgemeester en wethouders van Alphen-Chaam (hierna: het college) aan [vergunninghouder] vrijstelling en bouwvergunning verleend voor het bouwen van tien appartementen en drie commerciŽle ruimten aan de Brouwerij 11 t/m 23 te Chaam, gemeente Alphen-Chaam.
Pagina262-263
UitspraakECLI:NL:RVS:2008:BD9440
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Varia
TitelRaad van State, 27-08-2008, 200708769/1
CiteertitelJBa 2008/193
SamenvattingBouwvergunning. Aanvraag. Besluit indieningsvereisten aanvraag bouwvergunning (Biab).

(X / B & W van Heusden).
Pagina263-263
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Varia
TitelRaad van State, 20-08-2008, 200708116/1
CiteertitelJBa 2008/194
SamenvattingOnjuiste opgave. Onjuiste gegevens. Voorziening.

(B & W van Sittard-Geleen / Ahold en Blokker).
Pagina263-264
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Varia
TitelRaad van State, 13-08-2008, 200705157/1
CiteertitelJBa 2008/195
SamenvattingTerinzagelegging. Vooroverleg. Partijdigheid.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 4 juni 2007 heeft het college van gedeputeerde staten van Drenthe (hierna: het college) besloten over de goedkeuring van het door de raad van de gemeente Emmen (hierna: de raad) bij besluit van 21 december 2006 vastgestelde bestemmingsplan "Emmer-compascuum, Koppelwijk/Maatschappijweg".
Pagina264-265
UitspraakECLI:NL:RVS:2008:BD9952
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Varia
TitelRaad van State, 20-08-2008, 200702603/1
CiteertitelJBa 2008/196
SamenvattingTerinzagelegging. Nieuw onderzoek. Reactie.

(X / GS van Noord-Brabant).
Pagina265-265
Artikel aanvragenVia Praktizijn