Gemeentestem

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift Gemeentestem
Datum 06-09-2008
Aflevering 7301
TitelHet incidenteel hoger beroep in het Voorontwerp herziening bestuursprocesrecht. Een welkome aanwinst of een vreemde eend in de bijt?
CiteertitelGst. 2008, 92
SamenvattingIn het Voorontwerp 'Wet aanpassing bestuursprocesrecht' wordt voorgesteld om in de Awb de mogelijkheid van incidenteel hoger beroep open te stellen, naar het voorbeeld van het civiel procesrecht. Hoewel de jurisprudentie laat zien dat er in bepaalde gevallen behoefte kan bestaan aan een incidenteel hoger beroep, is het de vraag of opneming van deze nieuwe vorm van rechtsbescherming wel past bij de uitgangspunten van de Awb. Tot nu toe was immers het streven van de Awb-wetgever om met het oog op de ongelijkheidscompensatie de bestuursrechtelijke beroepsprocedure zo laagdrempelig mogelijk te houden, met zo min mogelijk tussenuitspraken en deelprocedures.
Auteur(s)A.M.M.M. Bots
Pagina441-449
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 14-05-2008, 200706863/1
CiteertitelGst. 2008, 93
SamenvattingAfwijzing handhavingsverzoek. Twee bouwvergunningvrije bouwwerken of één vergunningplichtig bouwwerk?

(Muiden).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 28 februari 2006 heeft het college van burgemeester en wethouders van Muiden (hierna: het college) geweigerd handhavend op te treden tegen de bebouwing op het perceel [locatie] te [plaats] (hierna: het perceel).
AnnotatorJ.M.H.F. Teunissen
Pagina449-450
UitspraakECLI:NL:RVS:2008:BD1487
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 25-06-2008, 200703818/1
CiteertitelGst. 2008, 94
SamenvattingBestemmingsplan. Uitzondering op hoofdregel dat bouwovergangsrecht alleen is toegestaan bij concreet zicht (binnen planperiode) op verwijdering.

(Purmerend).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 22 mei 2007 heeft het college van gedeputeerde staten van Noord-Holland (hierna: het college) besloten over de goedkeuring van het door de raad van de gemeente Purmerend (hierna: de raad) bij besluit van 2 november 2006 vastgestelde bestemmingsplan "De Purmer 2005" (hierna: het plan).
AnnotatorJ.M.H.F. Teunissen
Pagina450-455
UitspraakECLI:NL:RVS:2008:BD5376
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 21-05-2008, 200706734/1
CiteertitelGst. 2008, 95
SamenvattingBestuursdwang. Hennepkwekerij. Kostenverhaal. Medeplegen.

(Rotterdam).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 28 juli 2006 heeft het dagelijks bestuur van de deelgemeente Noord van de gemeente Rotterdam (hierna: het dagelijks bestuur) zijn beslissing om op 26 juni 2006 jegens [appellante] bestuursdwang toe te passen ten aanzien van de op het perceel [locatie] te [plaats] (hierna: het perceel) aangetroffen hennepkwekerij, op schrift gesteld.
AnnotatorL.J.J. Rogier
Pagina455-456
UitspraakECLI:NL:RVS:2008:BD2082
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 25-06-2008, 200707082/1
CiteertitelGst. 2008, 96
SamenvattingBestuursdwang. Hennepkwekerij. Kostenverhaal. Medeplegen.

(Rotterdam).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 13 juni 2006 heeft het dagelijks bestuur van de deelgemeente Feijenoord van de gemeente Rotterdam (hierna: het dagelijks bestuur) zijn beslissing om op 7 april 2006 jegens [appellante] bestuursdwang toe te passen ten aanzien van de op het perceel [locatie] te [plaats] (hierna: het perceel) aangetroffen hennepkwekerij, op schrift gesteld.
AnnotatorL.J.J. Rogier
Pagina456-459
UitspraakECLI:NL:RVS:2008:BD5358
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 07-05-2008, 200604924/1
CiteertitelGst. 2008, 97
SamenvattingMitigeredne maatregelen: geen onderdeel van een passende beoordeling?

(Zuiderklip).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 10 november 2005 heeft de gemeenteraad van Drimmelen het bestemmingsplan "De Zuiderklip" vastgesteld.
AnnotatorS.D.P. Kole
Pagina459-465
UitspraakECLI:NL:RVS:2008:BD1090
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelCollege van Beroep voor het bedrijfsleven, 01-11-2007, AWB 06/677
CiteertitelGst. 2008, 98
SamenvattingHandhaving. Speelautomatenhal. Aandelenoverdracht, overdracht vergunning.

(Katwijk).
Samenvatting (Bron)Wet op de kansspelen Bestuursdwang/last onder dwangsom
AnnotatorJ.L.A. Kessen
Pagina465-469
UitspraakECLI:NL:CBB:2007:BB7208
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 14-12-2007, 200707803/1 en 200707803/2
CiteertitelGst. 2008, 99
SamenvattingAfbakeningsbepaling. Aanvulling. Motief. Ligplaats.

(Rheden).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 15 januari 2007 heeft het college van burgemeester en wethouders van Rheden (hierna: het college) [appellant], onder aanzegging van een dwangsom, gelast voor 14 februari 2007 het buiten de woonschepenzone in de dode arm van de IJssel te De Steeg afgemeerde schip te verwijderen en verwijderd te houden.
AnnotatorD.E. Bunschoten
Pagina469-471
UitspraakECLI:NL:RVS:2007:BC0531
Artikel aanvragenVia Praktizijn