TREMA, tijdschrift voor de Rechterlijke Macht

Uitgever Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak
Tijdschrift TREMA, tijdschrift voor de Rechterlijke Macht
Datum 17-09-2008
Aflevering 7
RubriekRedactioneel
TitelDe integriteit van zwakke broeders in komkommertijd
CiteertitelTrema, nr. 7, 2008, p. 286
SamenvattingAls de komkommers rijp zijn, zo tussen half juni en half augustus, zouden er volgens de zegswijze niet veel dingen gebeuren die de moeite van het vermelden waard zijn. De pers is dan traditioneel steeds op zoek naar nieuwtjes die zich niet langer vanzelf aandienen. Nu viel het dit jaar wel mee met de 'komkommertijd'. Op het terrein van de justitie alleen al waren de arrestatie en het overbrengen naar Den Haag van Karadzic gebeurtenissen van de grootste betekenis. In dit blad mag gezegd worden dat de wijze waarop de Nederlandse rechter Orie de eerste verhoren leidde indruk maakte. Hij wilde niet alleen aan de verdachte, maar aan iedereen laten zien dat het Tribunaal het belang van een eerlijk proces vooropstelt.
Auteur(s)H. Hermans
Pagina286-287
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelHet bezwaar tegen belangenafweging in rechtspraak in rechtspraak over fundamentele rechten
CiteertitelTrema, nr. 7, 2008, p. 288
SamenvattingIn deze bijdrage stelt mr. H.J.M. Boukema het nut van de belangenafweging bij botsende fundamentele rechten ter discussie. Hij zoekt aan de hand van rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens naar een alternatief.
Auteur(s)H.J.M. Boukema
Pagina288-294
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekScherzo
TitelDooddoeners
CiteertitelTrema, nr. 7, 2008, p. 295
SamenvattingEen warme zomermiddag in het IJsselpaviljoen. Binnen, in een zaal zonder daglicht, net een theater, verzamelt zich de crŤme de la crŤme van wie zich in Gelderland professioneel met onze lieve jeugd bezighouden: medewerkers van de raad voor de kinderbescherming, gezinsvoogden, jeugdofficieren, jeugdrechters, geestelijke gezondheidszorg, vertrouwensartsen en zorgaanbieders (dat zijn lui die zich over uit huis geplaatste kinderen ontfermen). Geen pleegouders dus, maar ook geen mantelzorgers (oma's, tantes, schoolmeesters en buurvrouwen).
Auteur(s)G. Vrieze
Pagina295-296
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelZittende magistratuur. Demagistratie, verambtelijking of bevoogding
CiteertitelTrema, nr. 7, 2008, p. 297
SamenvattingWat is er mis met de rechter? Is de rechter verambtelijkt? Wat is er aan die verambtelijking te doen? Mr. M.P.A.M. Fruytier formuleert in deze bijdrage een antwoord.
Auteur(s)M.P.A.M. Fruytier
Pagina297-302
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekReactie
Titel'Beslaggarantie, zekerheid of eenvoudig incassomiddel?' (I)
CiteertitelTrema, nr. 7, 2008, p. 303
SamenvattingIn Trema, nr. 5, 2008 (p. 206-209) bespreekt T.P. Hoekstra de vraag of een beslag moet worden opgeheven indien een bankgarantie wordt gesteld die niet reeds kan worden inroepen zodra een toewijzende uitspraak is verkregen die uitvoerbaar bij voorraad is verklaard, maar pas nadat de toewijzende uitspraak in kracht van gewijsde is gegaan. Hoekstra betoogt in zijn interessante artikel dat een dergelijke bankgarantie, zoals de NVB-garantie, voldoende zekerheid biedt in de zin van art. 705 lid 2 Rv, zodat het beslag dient te worden opgeheven. Die opvatting deel ik in grote lijnen, maar ik meen dat de argumenten die hij noemt nog aanvulling kunnen gebruiken.
Auteur(s)E. van Geuns
Pagina303-304
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekNaschrift
Titel'Beslaggarantie, zekerheid of eenvoudig incassomiddel?' (II)
CiteertitelTrema, nr. 7, 2008, p. 305
Auteur(s)T.P. Hoekstra
Pagina305-305
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelVonnisafspraken in strafzaken. Een revolutionaire ontwikkeling in het Duitse strafprocesrecht (I)
CiteertitelTrema, nr. 7, 2008, p. 306
SamenvattingIn Duitsland is de praktijk ontwikkeld dat in een aanzienlijk aantal strafzaken vonnisafspraken worden gemaakt door de rechter met het Openbaar Ministerie en de verdediging ter afdoening van een bij het gerecht aanhangige strafzaak, zogenaamde Urteilsabsprachen. Mr. J.A.W. Lensing onderzoekt deze revolutionaire ontwikkeling in twee delen. In dit artikel verkent hij het terrein van de vonnisafspraken in Duitsland. In een volgend deel zal hij onderzoeken of vonnisafspraken ook in Nederland zouden kunnen worden geÔntroduceerd.
Auteur(s)J.A.W. Lensing
Pagina306-316
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelIn memoriam: Benjamin Jacques (Ben) Asscher (1925-2008)
CiteertitelTrema, nr. 7, 2008, p. 317
SamenvattingOp 2 juni 2008 overleed mr. Ben Asscher. Hij was van 1983 tot 1993 president van de rechtbank Amsterdam.
Auteur(s)A. Beukenhorst , K. van Ringen , S. Rullmann
Pagina317-319
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelOnderzoeksproject 'Nationale rechters en Europees Recht'. Een onderzoek naar kennis, ervaring en opvattingen van nationale rechters betreffende Europees Recht
CiteertitelTrema, nr. 7, 2008, p. 320
SamenvattingWij weten weinig over hie nationale rechters tegen hun rol als gedecentraliseerde rechters van de Europese Gemeenschap aankijken. Hoe komen zij aan hun kennis over het Europese Gemeenschapsrecht? Passen zij Europese regels routinematig toe? Wat zijn hun ervaringen met Europees recht? Om hier meer over te weten, hebben wetenschappers uit verschillende vakgebieden een onderzoeksproject opgezet dat in de tweede helft van 2008 zal worden uitgevoerd - een voorbeschouwing.
Auteur(s)T. Nowak , M.H. Wissink
Pagina320-322
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekDe Vindplaats
TitelDe zaak Hogerhuis
CiteertitelTrema, nr. 7, 2008, p. 323
SamenvattingIn de rechtspraak worden grote en kleine zaken berecht, die vaak nauw verbonden zijn met de plaats van handeling. In de rubriek 'De vindplaats' keren leden van onze redactie of gastschrijvers terug naar de plaats van handeling in een soms meer, soms minder geruchtmakende zaak. Foto's tonen de vindplaats en een toelichting memoreert de uitspraak.
Auteur(s)W.P.M. ter Berg
Pagina323-325
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBoekbesprekingen
TitelE. Rassin, Waarom ik altijd gelijk heb: over tunnelvisie
CiteertitelTrema, nr. 7, 2008, p. 326
Auteur(s)H. IsraŽls
Pagina326-327
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBoekbesprekingen
TitelB.J. van de Griend, Trechters in het bestuursprocesrecht
CiteertitelTrema, nr. 7, 2008, p. 328
Auteur(s)D.A. Verburg
Pagina328-329
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekPersonalia; mutaties leden Rechterlijke Macht
TitelMutaties rechterlijke macht
CiteertitelTrema, nr. 7, 2008, p. 330
SamenvattingIn de rubriek 'Personalia' worden de Koninklijke Besluiten van de benoemingen en ontslagen van de leden van de zittende en staande magistratuur gepubliceerd. De redactie heeft ervoor gekozen de KB's van de plaatsvervangers en gerechtsauditeurs niet in deze rubriek op te nemen.
Pagina330-333
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekNVvR actueel
TitelNVvR actueel
CiteertitelTrema, nr. 7, 2008, p. 334
Pagina334-336
Artikel aanvragenVia Praktizijn