Notariaat magazine

Uitgever Sdu
Tijdschrift Notariaat magazine
Datum 19-09-2008
Aflevering 9
RubriekCommentaar
TitelOver vertrouwen en wantrouwen
CiteertitelNotariaat 2008/9, 5
SamenvattingIn zijn lezing 'Mercator sapiens anno 2004' heeft Geert Mak het over vertrouwen en wantrouwen. Hij stelt dat Nederland, van oudsher bij uitstek een vertouwenssamenleving, de afgelopen vijftien jaar in een sneltreinvaart is afgegleden naar een wantrouwenssamenleving.
Auteur(s)E. Kortlang
Pagina5-5
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekOmslag
TitelApplaus blijft uit. KNB-wetsvoorstel vergemakkelijkt meewerken met justitie en fiscus
CiteertitelNotariaat 2008/9, 8
SamenvattingDe notaris kan - als een wetsvoorstel van de KNB wordt aangenomen - voortaan zonder problemen informatie en inzage verschaffen aan justitie, de Belastingdienst en andere autoriteiten. Begin september zag het er echter naar uit dat de ministeries van Justitie en FinanciŽn minder ver willen gaan. Terecht, vindt advocaat/hoogleraar Taru Spronken.
Auteur(s)L. van Almelo
Pagina8-13
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBeroeps- en praktijkuitoefening
TitelPraktijkuitoefening antwoordt
CiteertitelNotariaat 2008/9, 21
SamenvattingWaar gebruik ik aktepapier voor? Wat te doen met een cliŽnt die niet in staat is te ondertekenen? Is het gebruik van de term notaris beschermd? Aan de afdeling Praktijkuitoefening van de KNB worden allerlei vragen gesteld over de meest uiteenlopende praktijkonderwerpen. In deze rubriek zullen praktijkvragen worden besproken.
Pagina21-21
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekGastcolumn
TitelVoeten van de vloer
CiteertitelNotariaat 2008/9, 23
SamenvattingSinds ik ben aangesteld in een door mannen gedomineerd beroep (Nederland telt - na Botswana - het laagste percentage vrouwelijke hoogleraren ter werled: 10 procent!) is me veel gevraagd hoe het komt dat er in het notariaat zo weinig vrouwen hogere posities bekleden. Klopt het dat er binnen het (notariŽle) recht sprake is van een dusdanig masculiene cultuur dat het voor vrouwen feitelijk onmogelijk is op te klimmen tot de zogeheten 'topposities'? En hoe kom je dat plafond van gepantserd glas dan door?
Auteur(s)N. van Oostrom-Streep
Pagina23-23
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekInterview
TitelMeer richting adviespraktijk
CiteertitelNotariaat 2008/9, 24
SamenvattingDoor de flexibilisering en vereenvoudiging van het BV-recht wordt de rol van het notariaat niet uitgekleed. 'Integendeel, deze rol zal alleen maar zwaarder worden', aldus Niek Zaman. 'De BV wordt meer maatpak dan vandaag de dag het geval is. En laat de notaris nou bij uitstek dť adviseur zijn met brede kennis op het gebied van het vennootschapsrecht'.
Auteur(s)M. Lindenhovius
Pagina24-25
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekImpressie
TitelChinese beschaving
CiteertitelNotariaat 2008/9, 27
SamenvattingEind augustus verbleef leon Verstappen, hoogleraar notarieel recht aan de Rijksuniversiteit Groningen, twee weken in China en Singapore. Samen met Fokke Jan Vonck, promovendus aan dezelfde universiteit op het onderwerp erfpacht, gaf hij lezingen aan Nanjing Agricultural University in het kader van het ProLand-project. Een verslag.
Pagina27-29
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekGastcolumn
TitelDe groente van Hak en de goedkoopste notaris
CiteertitelNotariaat 2008/9, 31
SamenvattingHak komt met een aanbieding groenteconserven voor een scherpe prijs, alle soorten. In werkelijkheid betreft het slechts de appelmoes, de doperwtjes en de bruine bonen. Opticien Eye Wish biedt al zijn merkmonturen gratis aan, 'u betaalt slechts de glazen'. Niets dus, het bedrijf geeft alleen korting. FotoQuelle drukt foto's af vanaf 10 cent 'direct print'. Het betreft slechts een staffelprijs die gaat gelden vanaf 250 foto's.
Auteur(s)G. Lekkerkerker
Pagina31-31
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekTuchtuitspraken
TitelKamer van Toezicht Roermond, 08-04-2008, 8-2007
CiteertitelNotariaat 2008/9, 32
SamenvattingOnvoldoende zorg van de notaris bij de verdeling van een ontbonden huwelijksgoederengemeenschap.
Pagina32-32
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekTuchtuitspraken
TitelGerechtshof Amsterdam, 05-06-2008, 200.000.301/01
CiteertitelNotariaat 2008/9, 32
SamenvattingDe kamer van toezicht mag volgens het hof een klacht niet uitbreiden op de wijze zoals de kamer heeft gedaan. Informatieplicht.
Samenvatting (Bron)Naar het oordeel van het hof dient een kamer een klacht niet op de wijze als in casu door de kamer is gedaan, uit te breiden.
Pagina32-33
UitspraakECLI:NL:GHAMS:2008:BD3822
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekTuchtuitspraken
TitelGerechtshof Amsterdam, 08-05-2008, 106.011.649/01 NOT
CiteertitelNotariaat 2008/9, 33
SamenvattingDe notaris moet kennisnemen van de inhoud van in bewaring gegeven bescheiden. Dat betekent niet noodzakelijkerwijs dat hij naar aanleiding daarvan initiatieven moet nemen.
Samenvatting (Bron)Het hof is van oordeel dat het klachtonderdeel dat de notaris de door hem in ontvangst genomen stukken niet heeft ingezien terecht door klaagster is voorgedragen. Ter terechtzitting heeft de notaris erkend dat hij de stukken niet heeft ingezien. Het had echter op de weg van de notaris gelegen dit wel te doen. Artikel 48 Wna verplicht de notaris immers kennis te nemen van akten die hem worden aangeboden ter opname in zijn protocol. Deze verplichting is de notaris blijkens de wetsgeschiedenis opgelegd omdat hij moet kunnen nagaan of er redenen zijn om zijn ministerie te weigeren, omdat hij niet mag meewerken aan handelingen die kennelijk een ongeoorloofd doel of gevolg hebben. Gezien deze strekking van het voorschrift van artikel 48 Wna is het hof van oordeel dat de notaris eveneens kennis behoort te nemen van akten die hem ter bewaring worden aangeboden, ook al wordt hem niet verzocht ze in zijn protocol op te nemen.
Pagina33-33
UitspraakECLI:NL:GHAMS:2008:BD2236
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekDe notaris onder dak
TitelDe notaris onder dak: Overijssel
CiteertitelNotariaat 2008/9, 34
SamenvattingWaar werkt de notaris? In een landhuis met notenhouten lambrizering en glas in lood, of een klein jaren-zeventigpand temidden van design en moderne kunst? Of kan hij zijn cliŽnten ook heel fraai ontvangen met behulp van het plaatselijke woonwarenhuis? Truus van Gog fotografeert in twaalf maanden twaalf notariskantoren in twaalf provincies. De keuze is niet geheel willekeurig, want onder meer gebaseerd op aansprekendheid. Deze maand Overijssel.
Pagina34-35
Artikel aanvragenVia Praktizijn