Journaal bestuursrecht

Uitgever Sdu
Tijdschrift Journaal bestuursrecht
Datum 24-09-2008
Aflevering 17
RubriekRedactionele bijdrage
TitelKosten van rechtsbijstand vergoeden?
CiteertitelJBa 2008/197
SamenvattingIn de bezwaarprocedure ziet het bestuursorgaan dat de beslissing op bezwaar moet nemen zich regelmatig gesteld voor de vraag of er een proceskostenvergoeding op grond van artikel 7:15 van de Awb toegekend dient te worden. Het bestuur hoeft alleen de kosten, waaronder die van rechtsbijstand, te vergoeden als het oorspronkelijke besluit onrechtmatig is en die onrechtmatigheid aan het bestuur te wijten is. Als aan deze twee voorwaarden is voldaan, dan betekent dat echter nog niet automatisch dat het bestuur alle kosten moet vergoeden. In artikel 1 van het Besluit proceskosten bestuursrecht wordt een limitatieve opsomming gegeven van de kosten die voor vergoeding in aanmerking komen. Sub a van artikel 1 van het Besluit proceskosten van bestuursrecht heeft betrekking op de kosten van rechtsbijstand. Uitsluitend de kosten van door een derde beroepsmatig verleende rechtsbijstand komen voor vergoeding in aanmerking.
Auteur(s)K. Herder
Pagina274-277
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Kernbegrippen
TitelRaad van State, 10-09-2008, 200708904/1
CiteertitelJBa 2008/198
SamenvattingBesluit. Rechtsmiddelenclausule.

(X / B&W van West Maas en Waal).
Pagina278-278
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Verkeer burger bestuursorgaan
TitelRaad van State, 03-09-2008, 200706698/1
CiteertitelJBa 2008/199
SamenvattingVertegenwoordiging. Machtiging.
Pagina279-279
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Handhaving
TitelRaad van State, 03-09-2008, 200800625/1
CiteertitelJBa 2008/200
SamenvattingBestuursdwang. Bijzondere omstandigheid. Gerechtvaardigd vertrouwen. Begunstigingstermijn.

(X / B&W van Vlissingen).
Pagina279-280
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Handhaving
TitelRaad van State, 10-09-2008, 200709167/1
CiteertitelJBa 2008/201
SamenvattingBestuursdwang. Overtreding van geringe aard.

(X / B&W van Lansingerland).
Pagina280-281
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Handhaving
TitelRaad van State, 03-09-2008, 200709079/1
CiteertitelJBa 2008/202
SamenvattingDwangsom. Concreet zicht op legalisatie.

(X / B&W van Roerdalen).
Pagina281-281
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Handhaving
TitelRaad van State, 10-09-2008, 200708908/1
CiteertitelJBa 2008/203
SamenvattingDwangsom. Concreet zicht op legalisatie.

(X / B&W van Deventer).
Pagina282-282
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Bezwaar en beroep
TitelRaad van State, 10-09-2008, 200708879/1
CiteertitelJBa 2008/204
SamenvattingNieuwe feiten. Nader advies. Aanmerkelijk belang. Opnieuw horen.

(X / B&W van Gouda).
Pagina282-282
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Varia
TitelRaad van State, 10-09-2008, 200705533/1
CiteertitelJBa 2008/205
SamenvattingTerinzagelegging. Termijn. Laatste dag. Feestdag.

(X / GS van Nord-Brabant).
Pagina283-283
Artikel aanvragenVia Praktizijn