Advocatenblad

Uitgever Boom Juridische Uitgevers
Tijdschrift Advocatenblad
Datum 19-09-2008
Aflevering 13
RubriekActualiteiten
TitelAdvocaten sponsoren rechtswinkel
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2008, nr. 13, p. 540
SamenvattingGespecialiseerde rechtshulp is voor mensen zonder geld bijna niet meer te krijgen. Dat constateerde Coen Drion van Kennedy Van der Laan verledem jaar. In het NJB en later ook in dit blad bepleitte hij dat de advocatuur er zlf voor moest zorgen dat onvermogheden toegang houden tot degelijke juridische bijstand.
Auteur(s)F. Hummels
Pagina540-540
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekVervolgde advocaten
TitelStraffeloosheid en corruptie in de favela's
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2008, nr. 13, p. 541
SamenvattingDe Braziliaanse mensenrechtenadvocaat Valdenia Aparecida Paulino heeft tijdelijk toevlucht moeten zoeken in Madrid. In haar eigen stad Sao Paulo werd zij in toenemende mate bedreigd door personen afkomstig uit corrupte politiekringen in Sao Paulo. L4L sprak met haar over haar werk als advocaat.
Pagina541-541
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekColumn
TitelHeld van de Staat
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2008, nr. 13, p. 541
Samenvatting'Ben ik ook een held van de rechtsstaat?' vroeg de landsadvocaat aan de deken tijdens een informeel onderonsje op het Jaarcongres. Het gratis bier had de openhartigheid een zetje gegeven.
Auteur(s)M. Kaaks
Pagina541-541
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekVan de deken
TitelGehoorzaamheid en eerbied: crisisverschijnselen
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2008, nr. 13, p. 543
Samenvatting'Gehoorzaamheid aan de Grondwet' formuleren we in de nieuwe Advocatenwet waarschijnlijk anders, maar iedereen weet wat daarmee bedoeld wordt. Meer eerbied voor de rechterlijke autoriteiten ook, denk ik. Opstaan voor de rechter is symbolisch en een eenvoudige en praktische uiting van eerbied die niets te maken heeft met een 'krampachtige norm- en ritueelversterking', zoals rechter Ingelse beroogt (NRC Handelsblad 8 spetember jl.).
Auteur(s)W. Bekkers
Pagina543-543
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekActualiteiten
TitelAdvocatuur in Afrika. Deken in Malawi: 'Het is een gevoelige positie, iedereen let op je'
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2008, nr. 13, p. 544
SamenvattingDe rechtspraktijk in Afrika is anders dan die in Nederland of toch niet? Michel Knapen, medewerker van het Advocatenblad, verblijft een halfjaar in Malawi, en bericht over zijn ontmoetingen met juristen. Deze keer: Samuel Tembenu, algemeen deken van de Orde van Advocaten.
Auteur(s)M. Knapen
Pagina544-544
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekColofon
TitelColofon
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2008, nr. 13, p. 545
Pagina545-545
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelHoor en wederhoor: Tijdig overleggen van stukken
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2008, nr. 13, p. 546
SamenvattingZeker na de herziening van rechtsvordering mag van partijen worden gevergd dat ze de stukken zo snel mogelijk inbrengen of beargumenteren waarom ze dat niet deden. Maar wat is tijdig? Met het letten op de termijnen van de procesreglementen is nog niet voldaan aan het beginsel van hoor en wederhoor.
Auteur(s)M.A.J.G. Janssen
Pagina546-549
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekMijlpaalarrest
TitelFrits Mutsaerts kijkt terug op Holland Nautic/Decca
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2008, nr. 13, p. 551
SamenvattingHoe liepen de zaken die ten grondslag lagen aan wat later mijlpalen in de jurisprudentie werden? We kijken terug met de advocaat van toen.
Auteur(s)J.P. Nepveu
Pagina551-551
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelAmerikaanse les in strafpleiten
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2008, nr. 13, p. 552
SamenvattingEen driedaags Amerikaans seminar over cross-examination bracht inzichten die ook in Nederland bruikbaar zijn de ondervraging van getuigen charge en bij het presenteren van het pleidooi. 'Bij de getuige die tegenstrijdig heeft verklaard, kan worden begonnen met de grootste tegenstrijdigheid, ook al is die voor de zaak minder relevant.' En: 'Waarom zien we zo weinig de laptop en de beamer in de Nederlandse rechtszaal?'
Auteur(s)C.W. Noorduyn , A.J.M. de Swart
Pagina552-554
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelH.J.C. van Marle, P.A.M. Mevis, M.J.F. van der Wolf, Gedragskundige rapportage in het strafrecht
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2008, nr. 13, p. 555
Auteur(s)E.G.C. Rassin
Pagina555-555
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelInterview. 'De advocatuur moet ook opkomen voor strudturele verbeteringen van de democratie en rechtsstaat'
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2008, nr. 13, p. 556
SamenvattingDe rechtszaal lonkt nog altijd meer dan de vergaderzaal. 'Ik heb er nooit een seconde spijt van gehad dat ik advocaat ben geworden', zegt Willem Bekkers na een jaar dekenaat. Als deken ziet hij 'in de Orde te weinig begrip voor de verschillende advocaten, van Zuidas tot sociale advocatuur'. En soms ook te weinig begrip voor de Ordebestuurder: 'De achterban reageert soms verzuurd op initiatieven van Ordebestuurders'. Twee leden van de achterban spraken met hem over zijn ervaringen.
Auteur(s)K. Boshouwers , L. van Osch
Pagina556-558
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechter schrijft terug
TitelAfscheid van het vreemdelingenrecht
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2008, nr. 13, p. 561
SamenvattingOp de laatste zitting kwam het relaas van een Chinese asielzoeker aan de orde. Het verslag in het nader gehoor luidde letterlijk als volgt: 'U krijgt nu de gelegenheid in uw eigen woorden te vertellen waarom u China heeft verlaten.' De heer W, verklaarde hierop het volgende: '[...]'.
Auteur(s)J. van der Does
Pagina561-561
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekOrde - Opleidingen
TitelOpleidingen (VSO - PO)
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2008, nr. 13, p. 562
Pagina562-565
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekOrde - Personalia
TitelPersonalia
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2008, nr. 13, p. 568
Pagina568-569
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekOrde
TitelGeschillencommissie Advocatuur, 19-03-2008, 2008/ADV07-0290
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2008, nr. 13, p. 570
SamenvattingToevoeging/betalend: informatie clint.
Pagina570-571
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekOrde
TitelGeschillencommissie Advocatuur, 01-02-2008, 2008/ADV007-0114B
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2008, nr. 13, p. 571
SamenvattingBevoegdheid arbiters.
Pagina571-572
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekTuchtrecht
TitelHof van Discipline, 19-03-2007, 4687
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2008, nr. 13, p. 574
SamenvattingStrikt confidentieel. Dat in een vonnis afgifte van gegevens aan de advocaat van de eiser wordt voorgeschreven en niet aan de eiser zelf, betekent niet dat de ontvangende advocaat die gegevens vertrouwelijk behoort te behandelen.
Pagina574-577
Artikel aanvragenVia Praktizijn