Advocatenblad

Uitgever Boom Juridische Uitgevers
Tijdschrift Advocatenblad
Datum 03-10-2008
Aflevering 14
RubriekActualiteiten
TitelPleidooi voor zelfreflectie strafadvocaten valt niet goed
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2008, nr. 14, p. 580
SamenvattingNiet alleen het OM maar ook de strafadvocatuur zou de werkwijze in zaken als de Schiedammer Parkmoord en Lucia de B. moeten evalueren. Dit stelde mr. Harm Brouwer, voorzitter van het College van procureurs-generaal, op het Jaarcongres in Den Bosch. Advocaten vragen zich af hoe hij erbij komt dat de advocatuur daar tekort is geschoten. 'En als je kritische vragen blijft stellen, dan word je als agressief gezien.'
Auteur(s)P. Pouw
Pagina580-581
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekColumn
TitelColumn
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2008, nr. 14, p. 581
SamenvattingHad u hem herkend: de formule voor de lognormale verdeling van een stochastische standaarddeviatie? Waarschijnlijk niet, want over het algemeen genomen zijn wiskundige vraagstukken een blind spot bij advocaten. Jammer. Daardoor blijven cliŽnten verstoken van interessante verweermiddelen die mogelijk cruciaal zijn bij de verdediging. Iemand met boze gedachten zou zelfs kunnen denken dat een advocaat zijn cliŽnt in dat geval dupeert.
Auteur(s)H. Veenendaal
Pagina581-581
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekVervolgde advocaten
TitelLicentieverlenging niet zo zeker in China
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2008, nr. 14, p. 582
SamenvattingJiang Tianyong is ťťn van de achtien Chinese advocaten, die in april 2008 hadden aangeboden Tibetaanse monniken te verdedigen. Deze advocaten zijn door het lokale Bureau of Justice mondeling - nooit schriftelijk - gewaarschuwd hier niet bij betrokken te raken omdat anders de verlenging van hun advocatenlicentie in gevaar zou komen.
Pagina582-582
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekActualiteiten
TitelHoe worden advocaten goed in hun vak?
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2008, nr. 14, p. 583
SamenvattingHet Bossche Theater aan de Parade was op 18 september tot de nok gevuld met juristen. Zij zochten een antwoord op de vraag: hoe wordt de goede advocaat opgeleid? Eensgezindheid was ver te zoeken.
Auteur(s)J.P. Nepveu
Pagina583-583
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekActualiteiten
TitelCollege van Afgevaardigden 18 september 2008: 'Als de boel niet bij elkaar gehouden hoeft te worden...'
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2008, nr. 14, p. 584
SamenvattingAan de vooravond van het Jaarcongres vergaderde het College van Afgevaardigden in Den Bosch. Verwelkomd werd het nieuw AR-lid, Diana de Wolff, en besproken werden het beleidsplan en de begroting 2009. Een bijeenkomst waarin zelfs een splitsing van de Orde als toekomstige mogelijkheid werd genoemd.
Auteur(s)J.P. Nepveu
Pagina584-584
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekActualiteiten
TitelRondkijken bij de Raad voor Rechtsbijstand. 'De advocaat zou de prikkel moeten hebben om prudent te declareren'
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2008, nr. 14, p. 585
SamenvattingDe Raad voor de Rechtsbijstand Amsterdam voelt zich slecht begrepen. Advocaten klagen al langer over de beoordeling en afwikkeling van toevoegingsdeclaraties. Maar sinds de Leidraad Bewerkelijke Zaken beschikt men bij advocaten over nog minder krediet. Daarom ging het Advocatenblad eens kijken hoe de Raad nou werkt. Directeur Frans Ohm: 'Wij zijn er om subsidie te geven, maar we houden de advocaat ook een spiegel voor.'
Auteur(s)T. Scheltema
Pagina585-586
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekActualiteiten
TitelAdvocatuur in Afrika
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2008, nr. 14, p. 587
SamenvattingDe rechtspraktijk in Afrika is anders dan die in Nederland. Of toch niet? Michel Knapen, medewerker van het Advocatenblad verblijft een halfjaar in Malawi, en bericht over zijn ontmoetingen met juristen. Deze aflevering: Peter Chisama, hoofd van het Legal Aid Department.
Auteur(s)M. Knapen
Pagina587-588
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekColofon
TitelColofon
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2008, nr. 14, p. 588
Pagina588-588
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelJaarcongres 2008 - Vissenkom
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2008, nr. 14, p. 590
SamenvattingDe balie heeft baat bij een blik van buiten. Daarom vroeg de redactie dit jaar aan een buitenstaander met een wijde blik en scherpe pen om het Jaarcongres in Den Bosch (19 september jl.) te beschrijven.
Auteur(s)E.M. Staal
Pagina590-592
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekMoordkuil
TitelRespect of ik schiet
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2008, nr. 14, p. 593
SamenvattingIrritaties, klachten en andere felle berichten over grote en kleine misstanden kunt u kwijt in deze rubriek.
Auteur(s)R. Baijens
Pagina593-593
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelOp eieren lopen en goed rekenen. Voorwaardelijke invrijheidstelling per 1 juli jl.
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2008, nr. 14, p. 594
SamenvattingBestudering van de nieuwe Wet voorwaardelijke invrijheidstelling laat zien dat gedetineerden, en hun raadslieden, extra moeten oppassen bij disciplinaire straffen. En omdat de nettostraafduur door de nieuwe regeling kan oplopen, moet de verdediging ook vooraf precies gaan rekenen.
Auteur(s)P. Breukink
Pagina594-597
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelVaak langere strafduur. Drie tabellen
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2008, nr. 14, p. 597
Auteur(s)M. Dikkerboom , A. Norenburg
Pagina597-598
LinkVolledige tekst artikel (budh.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRecensie
TitelP. de Vos, Advocaat of maffiamaat? De wankelende rechtsstaat
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2008, nr. 14, p. 599
Auteur(s)L. van Osch
Pagina599-599
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekMoordkuil
TitelToelichten vertrouwensbreuk in strijd met geheimhoudingsplicht
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2008, nr. 14, p. 601
SamenvattingAls een cliŽnt wil wisselen van toevoegde advocaat, moet de Raad voor Rechtsbijstand worden verteld wat de reden is van deze wisseling. Deze toelichting is echter al snel in strijd met de geheimhoudingsplicht van de advocaat, zegt Peter Hermens.
Pagina601-602
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekWetenschapper vindt
TitelFreek Bruinsma: 'Spreken van structureel falende rechters, is niet hard te maken'
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2008, nr. 14, p. 603
SamenvattingRechters die dossiers niet lezen, wetsartikelen aan hun laars lappen of verdachten onbeschoft benaderen. De kritiek op rechters die een aantal advocaten onlangs spuide in de pers loog er niet om. De voorzitter van de Raad voor de Rechtspraak, Erik van den Emster, vindt het borrelpraat. Hoogleraar Bruinsma relativeert. En de redactie wil er graag advocaten over horen.
Auteur(s)L. Heuts
Pagina603-604
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekOrde
TitelDekenrede Jaarcongres 19 september 's-Hertogenbosch: 'De advocaat: held van de rechtsstaat'. Geen rechtshandhaving zonder rechtsbescherming
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2008, nr. 14, p. 606
Samenvatting'Kracht ontleent ons land aan de democratische rechtsstaat die burgers bescherming en houvast biedt. Gelijkwaardigheid, vrijheid, solidariteit, democratie en de principes van de rechtsstaat verdedigen wij in binnen- en buitenland. Samen dragen wij daar verantwoordelijkheid voor. De regering verleent steun aan de oprichting van een huis voor de Democratie en Rechtsstaat... Alle inwoners van ons land dienen doordrongen te blijven van de democratische waarden en verantwoordelijkheden die het fundament vormen van de Nederlandse samenleving.'
Pagina606-612
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekOrde
TitelVerordening op de Raad van Advies
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2008, nr. 14, p. 613
SamenvattingOp 25 september 2007 heeft het College van Afgevaardigden de Verordening op de Raad van Advies vastgesteld. In artikel 8 is bepaald dat de verordening geldt tot 1 januari 2012. Een datum van inwerkingtreding werd niet vastgesteld. De Algemene Raad heeft in zijn vergadering van 1 september 2008 besloten de verordening met terugwerkende kracht op 1 januari 2008 in werking te laten treden. Bedoeld besluit van de Algemene Raad is gepubliceerd in de Staatscourant van 3 oktober 2008, nr. 192. Hierna volgt de tekst van de Verordening op de Raad van Advies.
Pagina613-616
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekOrde
TitelRegeling Vacatiegelden en Reis- en Verblijfkosten Nederlandse Orde van Advocaten
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2008, nr. 14, p. 616
SamenvattingOp 25 september 2007 heeft het College van Afgevaardigden de Verordening op de Raad van Advies vastgesteld. Met de instelling van de Raad van Advies was het noodzakelijk een voorziening te treffen voor de leden van de Raad van Advies in de Regeling Vacatiegelden en Reis- en Verblijfkosten Nederlandse Orde van Advocaten. Aan de wijziging van genoemde Regeling heeft de Algemene Raad in zijn vergadering van 1 september 2008 goedkeuring gehecht en bepaald dat de aangepaste Regeling wordt gepubliceerd in het Advocatenblad. Hierna volgt de aangepaste Regeling.
Pagina616-618
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekTuchtrecht
TitelHof van Discipline, 13-04-2007, 4659
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2008, nr. 14, p. 624
SamenvattingHandelen in strijd met advies deken.
Pagina624-625
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekTuchtrecht
TitelHof van Discipline, 16-04-2007, 4631
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2008, nr. 14, p. 625
SamenvattingIntimiderende en onoorbare manier van advocaat om klager te bewegen zijn klacht niet door te zetten.
Pagina625-627
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekTuchtrecht
TitelRaad van Discipline Leeuwarden, 10-05-2007, ---
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2008, nr. 14, p. 627
SamenvattingGebruik van heimelijk opgenomen gesprek tussen een rechter en een griffier.
Pagina627-629
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekTuchtrecht
TitelHof van Discipline, 11-05-2007, 4718
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2008, nr. 14, p. 629
SamenvattingMisleiding of beÔnvloeding van getuigen.
Pagina629-631
Artikel aanvragenVia Praktizijn