Journaal bestuursrecht

Uitgever Sdu
Tijdschrift Journaal bestuursrecht
Datum 08-10-2008
Aflevering 18
RubriekRedactionele bijdrage
TitelEigenaardigheden in het fiscale bestuursprocesrecht
CiteertitelJBa 2008/206
SamenvattingHet belastingprocesrecht is een vorm van bestuursprocesrecht. Hoofdstukken 6, 7 en 8 van Algemene wet bestuursrecht (Awb) zijn van toepassing. Toch is het fiscale bestuursprocesrecht niet identiek aan het algemene bestuursprocesrecht. De Algemene wet inzake rijksbelastingen (AWR) bevat een aantal afwijkingen van de Awb. Daarnaast kennen beide delen van het bestuursrecht hun eigen leerstukken. In dit artikel worden enkele verschillen tussen fiscaal bestuursprocesrecht en algemeen bestuursprocesrecht besproken.
Auteur(s)S.F. van Immerseel
Pagina290-293
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Kernbegrippen
TitelRaad van State, 12-09-2008, 200804666/2
CiteertitelJBa 2008/207
SamenvattingBesluit. Wijziging aanvraag. Tijdsverloop.

(X / GS van Groningen).
Pagina294-294
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Kernbegrippen
TitelRaad van State, 17-09-2008, 200707846/1
CiteertitelJBa 2008/208
SamenvattingBesluit. Bekendmaking. Beleidsregel. Aanvaardbaarheid.

(X / dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland).
Pagina294-294
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Bepalingen over besluiten
TitelRaad van State, 17-09-2008, 200801629/1
CiteertitelJBa 2008/209
SamenvattingVoorbereiding. Overtreding. Onderzoek.

(X / B&W van Almelo).
Pagina295-295
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Bepalingen over besluiten
TitelRaad van State, 17-09-2008, 200707954/1
CiteertitelJBa 2008/210
SamenvattingBoete. Evenredigheidsbeginsel. Individuele omstandigheden.

(X / minister SZW).
Pagina295-296
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Handhaving
TitelRaad van State, 19-09-2008, 200806407/1
CiteertitelJBa 2008/211
SamenvattingMedewerking. Toezichthouder. Monsterneming.

(X / B&W van Dalfsen).
Pagina296-296
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Bezwaar en beroep
TitelRaad van State, 19-09-2008, 200806491/2
CiteertitelJBa 2008/212
SamenvattingDwangsom. Concreet zicht op legalisatie.

(X / B&W van Ablasserdam).
Pagina297-297
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Bezwaar en beroep
TitelRaad van State, 24-09-2008, 200800632/1
CiteertitelJBa 2008/213
SamenvattingBezwaar. Herstel verzuim.

(X / het algemeen bestuur van het Schadevergoedingsschap HSL-Zuid, A16 en A4).
Pagina297-298
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Bepalingen over bestuursorganen
TitelRaad van State, 24-09-2008, 200800013/1
CiteertitelJBa 2008/214
SamenvattingDelegatie. Wettelijke grondslag.

(X / B&W van Lochem).
Pagina298-298
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Varia
TitelRaad van State, 24-09-2008, 200801673/1
CiteertitelJBa 2008/215
SamenvattingBouwbesluit. Gebruiksvergunning. Voorwaarden. Bevoegdheid.

(X / B&W van Wageningen).
Pagina298-299
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Varia
TitelRaad van State, 17-09-2008, 200707697/1
CiteertitelJBa 2008/216
SamenvattingOvergangsrecht. Procesbelang.

(X / GS van Gelderland).
Pagina299-299
Artikel aanvragenVia Praktizijn