TREMA, tijdschrift voor de Rechterlijke Macht

Uitgever Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak
Tijdschrift TREMA, tijdschrift voor de Rechterlijke Macht
Datum 13-10-2008
Aflevering 8
RubriekRedactioneel
TitelSchuiven met zaken en rechters?
CiteertitelTrema, nr. 8, 2008, p. 338
SamenvattingDe rechterlijke organisatie en de indeling van de gerechten (de 'gerechtelijke kaart') zijn geen onderwerpen die de pers plegen te halen. Deze zomer was dat wel het geval. Met een opmerkelijk fel getoonzet advies over een voorontwerp - nog geen wetsvoorstel - van de Minister van Justitie haalde de NVvR menige krant. Het voorontwerp vloeit voort uit de evaluatie van de nieuwe bestuursstructuur voor de rechtspraak, die na een omvangrijk wetgevingsproject in 2002 tot stand is gekomen. Het voorziet in maatregelen om, zo nodig, samenwerking tussen de gerechten verplicht te stellen en om rechters tijdelijk, eventueel zelfs tegen hun zin, over te plaatsen naar een ander gerecht.
Auteur(s)H.F.M. Hofhuis
Pagina338-339
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelSelectie aan de poort. Het rapport van de commissie normstellende rol van de Hoge Raad
CiteertitelTrema, nr. 8, 2008, p. 340
SamenvattingDit voorjaar verscheen het rapport van de commissie-Hammerstein met ingrijpende voorstellen voor het versterken van de normstellende rol van de Hoge Raad. Mr. H.A. Groen voorziet het rapport van zijn commentaar.
Auteur(s)H.A. Groen
Pagina340-347
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekScherzo
TitelExcuses eisen
CiteertitelTrema, nr. 8, 2008, p. 348
SamenvattingNa een interview rond de 15de augustus jl. verscheen in de GPD-bladen deze zomer het volgende ingezonden stuk: 'Volgens staatssecretaris Bussemaker moeten wij de Japanners vergeven. Lijkt het niet verstandig dat de Japanners om eerst excuus maken en ons schadevergoeding betalen? En dat ze de troostmeisjes erkennen?' Let op de vragende, dus niet boze en veeleisende toon. De brief laat precies zien waar het om draait: eerst berouw tonen, niet mompelend maar zo dat eenieder 't horen kan en dan laten zien dat het je ernst is door je een opoffering te getroosten. Want excuses: dat is gemakkelijker gezegd dan gemaakt.
Auteur(s)G. Vrieze
Pagina348-349
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRechter en media, een proactieve benadering
CiteertitelTrema, nr. 8, 2008, p. 350
SamenvattingOp 18 april 2008 hield de rechtbank Haarlem haar jaarlijkse rechtbankweekend. Het thema was dit jaar rechter en media. De toen door mr. F.M. Visser gehouden inleiding is omgewerkt tot het hierna volgende artikel.
Auteur(s)F.M. Visser
Pagina350-353
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekReactie
TitelRechtspraak moet regie houden, niet regisseren. Reactie op 'Rechter en media, een proactieve benadering'
CiteertitelTrema, nr. 8, 2008, p. 354
SamenvattingFrank Visser heeft gelijk als hij stelt dat de Rechtspraak zich actiever naar de media moet opstellen. Er valt inderdaad nog een wereld te winnen in de omgang van de Rechtspraak met journalistiek Nederland. In die zin verdient zijn pleidooi dus brede instemming. Dat geldt echter niet voor de oplossing die hij voorstelt: een eigen televisiezender Rechtspraak TV. Door een dergelijke forse concurrentie met de journalistiek begeeft de Rechtspraak zich op gevaarlijk terrein. Bovendien is de Rechtspraak niet geschoold en uitgerust om een eigen televisiestation in het leven te roepen. De Raad voor de rechtspraak en de gerechten moeten zich verre houden van het eigenlijke journalistieke handwerk maar in plaats daarvan werken aan een betere organisatie van de persvoorlichting.
Auteur(s)A. Pouw
Pagina354-355
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekNaschrift
TitelNaschrift bij reactie op 'Rechter en media, een proactieve benadering'
CiteertitelTrema, nr. 8, 2008, p. 356
Auteur(s)F.M. Visser
Pagina356-356
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelDe derde weg. Naar maximale onzekerheidsreductie in de materiŽle waarheidsvinding met behulp van deskundigenbewijs
CiteertitelTrema, nr. 8, 2008, p. 357
SamenvattingMr. N.J.M. Kwakman onderzoekt in deze bijdrage of het wetsvoorstel 'Deskundige in strafzaken voldoende ruimte biedt voor het afleggen van publieke verantwoordelijkheid voor het wetenschappelijke debat in het strafproces.
Auteur(s)N.J.M. Kwakman
Pagina357-362
Artikel aanvragenVia Praktizijn
Titel'Justice for All'. Verslag van de negende internationale conferentie van de International Association of Women Judges
CiteertitelTrema, nr. 8, 2008, p. 363
SamenvattingEind maart 2008 hebben de schrijfsters van dit verslag als leden van de International Association of Women Judges (IAWJ) de negende internationale conferentie van deze organisatie bijgewoond. De conferentie had als onderwerp 'Justice for All' en stond in het teken van toegang tot de rechtspraak en het voorkomen en bestrijden van discriminatie, geweld en corruptie. In deze bijdrage wordt van deze conferentie verslag gedaan. Ook is er aandacht voor de organisatie, de doelstellingen en het belang van de IAWJ.
Auteur(s)K. Frikkee , Y. Kastein , K. de Koning , M. de Rooij , A. Ruige , N. van Waterschoot
Pagina363-368
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekDe Vindplaats
TitelArrestatie Vredeoord
CiteertitelTrema, nr. 8, 2008, p. 369
SamenvattingIn de rechtspraak worden grote en kleine zaken berecht, die vaak nauw verbonden zijn met de plaats van handeling. In de rubriek 'De Vindplaats' keren leden van onze redactie of gastschrijvers terug naar de plaats van handeling in een soms meer, soms minder geruchtmakende zaak. Foto's tonen de vindplaats en een toelichting memoreert de uitspraak.
Auteur(s)H.J.J. Talsma
Pagina369-371
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekPersonalia; mutaties leden Rechterlijke Macht
TitelMutaties rechterlijke macht
CiteertitelTrema, nr. 8, 2008, p. 372
SamenvattingIn de rubriek 'Personalia' worden de Koninklijke Besluiten van de benoemingen en ontslagen van de leden van de zittende en staande magistratuur gepubliceerd. De redactie heft ervoor gekozen de KB's van de plaatsvervangers en gerechtsauditeurs niet in deze rubriek op te nemen.
Pagina372-374
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekNVvR actueel
TitelNVvR actueel
CiteertitelTrema, nr. 8, 2008, p. 376
Pagina376-377
Artikel aanvragenVia Praktizijn