Bedrijfsjuridische Berichten

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift Bedrijfsjuridische Berichten
Datum 08-10-2008
Aflevering 21
RubriekContractenrecht
TitelHoge Raad, 11-07-2008, C07/012HR
CiteertitelBb 2008, 61
SamenvattingAlgemene voorwaarden, het vervolg.
Samenvatting (Bron)Verbintenissenrecht. Algemene voorwaarden; toepasselijkheid; partiŽle vernietiging, betwisting terhandstelling voor of bij het sluiten van de overeenkomst, bewijslast; ten onrechte gepasseerd tegenbewijsaanbod. Procesrecht; cassatie, bij afzien van schriftelijke toelichting onder verwijzing naar toelichting cassatiedagvaarding vervalt niet het recht op repliek, aan repliek te stellen eisen.
AnnotatorR.G.C. Venema
Pagina279-280
UitspraakECLI:NL:HR:2008:BD1394
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArbeidsrecht
TitelHoge Raad, 13-06-2008, C06/232HR
CiteertitelBb 2008, 62
SamenvattingVerhaal van verkeersboetes op werknemers.
Samenvatting (Bron)Arbeidsrecht. Verhaal door werkgever op werknemers van verkeersboetes die aan de werkgever als kentekenhouder zijn opgelegd voor door werknemers tijdens de uitoefening van hun werkzaamheden begane verkeersovertredingen; uitleg art. 7:661 BW.
AnnotatorJ. Kruijswijk Jansen
Pagina281-285
UitspraakECLI:NL:HR:2008:BC8791
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekAansprakelijkheidsrecht
TitelHoge Raad, 28-03-2008, C06/249HR
CiteertitelBb 2008, 63
Samenvatting'Egalitť-schade' en de burgerlijke rechter: een lastig verhaal.
Samenvatting (Bron)Onrechtmatige overheidsdaad; nadeelcompensatie. Vordering tot vergoeding van beweerdelijk door overheidsbesluiten veroorzaakte schade; rechtmatige overheidsdaad; ontvankelijkheid; taakverdeling burgerlijke rechter en bestuursrechter.
AnnotatorJ.J. Hoekstra
Pagina285-290
UitspraakECLI:NL:HR:2008:BC0256
Artikel aanvragenVia Praktizijn