Journaal bestuursrecht

Uitgever Sdu
Tijdschrift Journaal bestuursrecht
Datum 24-10-2008
Aflevering 19
RubriekRedactionele bijdrage
TitelDe gemeentelijke website juridisch op orde?
CiteertitelJBa 2008/217
SamenvattingDe continue monitor gemeentewebsites toetst deze websites op gebruiksvriendelijkheid, niveau van dienstverlening, aanwezigheid van bestuurlijke informatie en de mogelijkheden van burgerparticipatie via internet. Maar hoe is het gesteld met het juridisch gehalte en de betrouwbaarheid van de informatie? Sluit de disclaimer de mogelijke aansprakelijkheid uit?
Dit artikel behandelt deze belangrijke vragen voor de praktijk. Ook komt relevante jurisprudentie aan de orde. Verder wordt ingegaan op een aantal aspecten dat in het kader van de nieuwe Wet ruimtelijke ordening c.a. een rol speelt. Per 1 juli 2009 moeten bestemmingsplannen digitaal beschikbaar zijn.
Auteur(s)J.P.A.F. Vriens
Pagina306-309
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Kernbegrippen
TitelRechtbank Utrecht, 29-09-2008, 07/981, 07/982 en 07/983
CiteertitelJBa 2008/
SamenvattingBelanghebbende. Procesbelang. Schade.
Samenvatting (Bron)Bestuursdwangaanschrijving. Ontruiming en sloop van voormalig politiebureau. Geen procesbelang, causaal verband tussen de gestelde schade en het beweerdelijk schadeveroorzakende besluit ontbreekt. Schadevergoeding als gevolg van beweerdelijk onrechtmatig feitelijk handelen door of namens de gemeente bij of in verband met de ontruiming staat uitsluitend ter beoordeling van de burgerlijke rechter.
Pagina310-311
UitspraakECLI:NL:RBUTR:2008:BF3695
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Kernbegrippen
TitelRaad van State, 01-10-2008, 200800188/1
CiteertitelJBa 2008/219
SamenvattingBelanghebbende. Ontvankelijkheid.

(X / GS van Noord-Brabant)
Pagina311-311
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Kernbegrippen
TitelRaad van State, 01-10-2008, 200801150/1
CiteertitelJBa 2008/220
SamenvattingBelanghebbende. Rechtspersoon. Statutaire doelstellingen.

(Stichting 'Stichting Openbare Ruimte' / GS van Gelderland)
Pagina311-312
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Kernbegrippen
TitelRaad van State, 08-10-2008, 200706103/1
CiteertitelJBa 2008/221
SamenvattingBelanghebbende. Zichtcriterium. Invloed woon- en leefomgeving.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 26 juni 2007, kenmerk RMW0707086/8/5, heeft het college van gedeputeerde staten van Zeeland (hierna: het college) besloten over de goedkeuring van het door de raad van de gemeente Veere (hierna: de raad) bij besluit van 26 oktober 2006 vastgestelde bestemmingsplan "Buitengebied, 2e herziening".
Pagina312-313
UitspraakECLI:NL:RVS:2008:BF7248
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Kernbegrippen
TitelRechtbank Rotterdam, 29-09-2008, 08/2016
CiteertitelJBa 2008/222
SamenvattingBesluit. Schriftelijke mededeling. Bestuurlijke boete.
Samenvatting (Bron)De enkele schriftelijke mededeling van een bestuursorgaan dat sprake is van een overtreding levert geen besluit op. De mededeling van DNB dat wordt afgezien van het opleggen van een bestuurlijke boete is wel een besluit, omdat het een veronderstelde bevoegdheid teniet doet gaan. De veronderstelde overtreder heeft echter zonder bijkomende schade geen procesbelang bij zijn bezwaar tegen die beslissing.
Pagina313-313
UitspraakECLI:NL:RBROT:2008:BF6961
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Handhaving
TitelRaad van State, 08-10-2008, 200801486/1 en 200803497/1
CiteertitelJBa 2008/223
SamenvattingDwangsom. Last tot aanvragen vergunning.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 31 augustus 2007 heeft het college van burgemeester en wethouders van Etten-Leur (hierna: het college) aan [appellante] een last onder dwangsom opgelegd.
Pagina313-314
UitspraakECLI:NL:RVS:2008:BF7221
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Varia
TitelRaad van State, 08-10-2008, 200800456/1
CiteertitelJBa 2008/224
SamenvattingVrijstelling. Bestemmingsplan. Bouwvergunning. Vrijstelling.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 6 maart 2006 heeft het college van burgemeester en wethouders van Barneveld (hierna: het college) aan Metriek vrijstelling en bouwvergunning verleend voor het bouwen van een moskee/multifunctioneel centrum aan de Parmentierstraat in Barneveld (hierna: het perceel).
Pagina314-315
UitspraakECLI:NL:RVS:2008:BF7236
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Varia
TitelRaad van State, 08-10-2008, 200800927/1
CiteertitelJBa 2008/225
SamenvattingUitwegvergunning. Openbare weg. Uitwegvergunning.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 3 november 2005 heeft het college van burgemeester en wethouders van Pijnacker-Nootdorp (hierna: het college) aan [appellante] vergunning verleend voor de aanleg van een uitweg aan de [locatie] te [plaats].
Pagina315-315
UitspraakECLI:NL:RVS:2008:BF7242
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Varia
TitelRaad van State, 08-10-2008, 200802701/1
CiteertitelJBa 2008/226
SamenvattingVaria. Tegemoetkoming schade. Afschotontheffing.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 20 maart 2007 heeft het bestuur van het Faunafonds (hierna: het Faunafonds) het verzoek van [appellant] om een tegemoetkoming in de door hem geleden faunaschade afgewezen.
Pagina315-316
UitspraakECLI:NL:RVS:2008:BF7233
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekLiteratuur
TitelLiteratuur
CiteertitelJBa 2008/
Pagina316-316
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekAgenda
TitelAgenda
CiteertitelJBa 2008/
Pagina316-317
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekWet- en regelgeving
TitelWet- en regelgeving
CiteertitelJBa 2008/
SamenvattingTK 2008-2009, 31722, nr. 1-3.

TK 2008-2009, 31726, nr. 1-3.
Pagina317-318
Artikel aanvragenVia Praktizijn