Tijdschrift voor Agrarisch Recht

Uitgever Den Hollander
Tijdschrift Tijdschrift voor Agrarisch Recht
Datum 29-10-2008
Aflevering 10
RubriekKort & bondig
TitelDe wijsheid niet in pacht
CiteertitelAgr.r 2008, p. 419
SamenvattingWe hebben al weer ruim een jaar een nieuwe wettelijke regeling van de pacht. De wijziging waarvan de praktische betekenis het lastigste valt in te schatten, lijkt de minste aandacht te krijgen. Ik doel op het vervallen van de bepaling van art. 134 Pachtwet, die cassatie in pachtzaken uitsloot.
Auteur(s)W.L. Valk
Pagina419-419
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekVakpublicaties
TitelStaking van de onderneming; waardedruk door zelfbewoning?
CiteertitelAgr.r 2008, p. 420
SamenvattingDe (agrarische) ondernemer die zijn ondernemingsactiviteiten beindigt - en daardoor zijn onderneming in fiscale zin staakt - moet met de fiscus afrekenen over de meerwaarde van de bedrijfsmiddelen, die tot zijn ondernemingsvermogen behoren. Deze meerwaarde is het verschil tussen de werkelijke waarde van de bedrijfsmiddelen en de boekwaarde van de bedrijfsmiddelen. De werkelijke waarde van de bedrijfsmiddelen wordt, voor zover het de onroerende zaken (de bedrijfsgebouwen en de woning) betreft, in het merendeel van de gevallen door middel van taxatie vastgesteld.
Auteur(s)E. Marcus
Pagina420-423
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekVakpublicaties
TitelHet behoud van pittoresk agrarisch gebied onder stedelijke druk
CiteertitelAgr.r 2008, p. 424
SamenvattingPittoreske, door hun traditionele kelinschalige uiterlijk aantrekkelijke, agrarische gebieden vervullen een belangrijke functie voor de stedelijke recreant. Gebieden als Waterland ten noorden van Amsterdam en Midden-Delfland tussen de regio Rotterdam en Delft/Den Haag zijn populair bij fietsers, vogelaars en liefhebbers van cultuurhistorie. Ondanks de in beleid vastgelegde wens om in deze gebieden het onbebouwde kleinschalige agrarische landschap, en de 'koe in de wei', te behouden, worden ze bedreigd door verrommeling, functieveranderingen en stijgende grondprijzen.
Auteur(s)H.E. van Rij , J.A. Zevenbergen
Pagina424-430
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekWetgeving en literatuur
TitelWetgeving en literatuur
CiteertitelAgr.r 2008, p. 430
SamenvattingPacht - Ruimtelijke Ordening - Landinrichting - Beheer landelijk gebied - Dieren - Producten - Milieurecht - Rechtspersonen - Fiscaal recht - Diversen.
Auteur(s)C.S.C. Monsma
Pagina430-433
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak
TitelGerechtshof Arnhem, 15-07-2008, 104.004.276
CiteertitelAgr.r 2008, p. 437
SamenvattingEinde pacht. Kennisgeving van niet-verlenging. Indeplaatsstelling.

(M.A.J.B. Camps / H.A.M. Ronnes).
Samenvatting (Bron)Indeplaatsstelling; wettelijke duur; verlenging (oud recht) BW 7:322 en 7:363; Pw (oud) 9 en 36 Pachtoverenkomst eindigt binnenkort definitief en pachter heeft niet heeft aangevoerd dat hij het gepachte niet nog een korte tijd kan exploiteren. Gelet daarop is zijn belang bij de door hem gevorderde indeplaatsstelling zodanig gering, dat die vordering naar billijkheid dient te worden afgewezen.
Pagina437-438
UitspraakECLI:NL:GHARN:2008:BE0092
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak
TitelGerechtshof Arnhem, 16-09-2008, 104.004.143
CiteertitelAgr.r 2008, p. 439
SamenvattingTotstandkoming overeenkomst. Vertegenwoordiging. Schijn van bevoegdheid.

(D.L. Doornenbal / Hoogheemraadschap van Schieland en Krimpenerwaard).
Samenvatting (Bron)Pachtkamer gerechtshof, arrest van 16 september 2008 Zaaknummer 104.004.143 Ontbindingsovereenkomst van pacht? Geen overeenkomst tot ontbinding van de pacht tot stand gekomen. Het finale aanbod is gedaan onder voorbehoud van goedkeuring van het Hoogheemraadschap.
Pagina439-441
UitspraakECLI:NL:GHARN:2008:BF3700
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak
TitelGerechtshof Arnhem, 23-09-2008, 200.012.501
CiteertitelAgr.r 2008, p. 441
SamenvattingBeschikking op verzoek tot verlenging pachtovereenkomst. Hoger beroep. Beroepschrift of dagvaarding?

(Diaconie der Hervormde Gemeente Avenhorn c.a.-Kerkvoogdij van de Hervormde Gemeente Avenhorn c.a. / P.G. Stet).
Pagina441-443
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak
TitelTuchtgerecht Akkerbouwproductschappen, 23-04-2007, AM 06-9
CiteertitelAgr.r 2008, p. 443
SamenvattingOvertreding van art. 3 lid 1 van de Verordening HPA aardappelmoeheid 2003 door aardappelen te telen op een zelfde (gedeelte van een) perceel met een oppervlakte van 15.600 m2 waar twee jaar daarvoor ook aardappelen zijn geteeld.
Pagina443-444
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak
TitelTuchtgerecht Akkerbouwproductschappen, 21-01-2008, WH 07-19
CiteertitelAgr.r 2008, p. 444
SamenvattingOvertreding van art. 2 van de Verordening HPA bestrijding wilde haver 2003, houdende de verplichting van een ondernemer om op zijn grond voorkomende wilde haverplanten te verwijderen en te vernietigen vr een bepaalde datum en voordat het zaad begint uit te vallen.
Pagina444-445
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak
TitelTuchtgerecht Akkerbouwproductschappen, 21-01-2008, WH 07-21
CiteertitelAgr.r 2008, p. 445
SamenvattingOvertreding van art. 2 van de Verordening HPA bestrijding wilde haver 2003, houdende de verplichting van een ondernemer om op zijn grond voorkomende wilde haverplanten te verwijderen en te vernietigen vr een bepaalde datum en voordat het zaad begint uit te vallen.
Pagina445-446
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak
TitelTuchtgerecht Akkerbouwproductschappen, 21-01-2008, WH 07-22
CiteertitelAgr.r 2008, p. 446
SamenvattingOvertreding van art. 2 van de Verordening HPA bestrijding wilde haver 2003, houdende de verplichting van een ondernemer om op zijn grond voorkomende wilde haverplanten te verwijderen en te vernietigen vr een bepaalde datum en voordat het zaad begint uit te vallen.
Pagina446-447
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak
TitelTuchtgerecht Akkerbouwproductschappen, 21-01-2008, WH 07-23
CiteertitelAgr.r 2008, p. 447
SamenvattingOvertreding van art. 2 van de Verordening HPA bestrijding wilde haver 2003, houdende de verplichting van een ondernemer om op zijn grond voorkomende wilde haverplanten te verwijderen en te vernietigen vr een bepaalde datum en voordat het zaad begint uit te vallen.
Pagina447-448
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak
TitelTuchtgerecht Akkerbouwproductschappen, 21-01-2008, WH 07-24
CiteertitelAgr.r 2008, p. 448
SamenvattingOvertreding van art. 2 van de Verordening HPA bestrijding wilde haver 2003, houdende de verplichting van een ondernemer om op zijn grond voorkomende wilde haverplanten te verwijderen en te vernietigen vr een bepaalde datum en voordat het zaad begint uit te vallen.
Pagina448-448
Artikel aanvragenVia Praktizijn