TREMA, tijdschrift voor de Rechterlijke Macht

Uitgever Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak
Tijdschrift TREMA, tijdschrift voor de Rechterlijke Macht
Datum 12-11-2008
Aflevering 9
RubriekRedactioneel
TitelRechtertje spelen
CiteertitelTrema, nr. 9, 2008, p. 382
SamenvattingWillem Frederik Hermans zei het ruim vijftig jaren geleden al: de plaats van de priester wordt steeds meer door die van de dokter ingenomen. De ontwikkeling is in de tussenliggende tijd voortgeschreden: sommige dokters hebben hun priesterlijke functie zozeer opgerekt, dat zij orakeltaal uitslaan. En dan nog wel een zeer bijzondere orakeltafel. Zij kunnen niet alleen helder zien wat er nog staat te gebeuren, maar weten ook haarfijn te vertellen wat er in het verleden is geschied. Helderziendheid naar voren en naar achteren.
Auteur(s)H. Hermans
Pagina382-838
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRechters, raadsheren en prestatiegerichte bekostiging
CiteertitelTrema, nr. 9, 2008, p. 384
SamenvattingIn het voorjaar van 2008 hebben vrijwel alle rechters en raadsheren een enquête ontvangen met de vraag hoe het bekostigingssysteem van de rechtspraak uitpakt in de dagelijkse praktijk. Het onderzoek werd uitgevoerd door mr. drs. A.M. Weimar, directeur bedrijfsvoering van de rechtbank Amsterdam en portefeuillehouder Financiën in het landelijk Directeurenberaad. In 2006 en 2007 was hij projectleider van twee projecten die hebben geleid tot de beleidsrapporten Kwaliteitsnormen. [...] In dit artikel beschrijft mr.drs. A.M. Weimar de achtergronden die van invloed zijn geweest op de totstandkoming van het bekostigingssysteem en op de invloed van die ideologie op de sturing van rechtscolleges. Daarna wordt aandacht besteed aan de uitkomsten van het onderzoek en de mogelijke betekenissen daarvan voor de rechtspraak.
Auteur(s)A.M. Weimar
Pagina384-389
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekScherzo
TitelOpstaan voor iemand
CiteertitelTrema, nr. 9, 2008, p. 390
SamenvattingIn september berichtten de kranten dat de Groningse rechtbank als Nederlands gerecht het hekje had afgeschaft, waar terechtstaande verdachten zich vroeger aan vast konden houden. Wie nu nog een zittingzaal met hekje wil zien, moet naar het honderd jaar oude kantongerecht te Groenlo. Overigens ontbreekt daar vóór het hekje dan wel weer het matje waarop men moet komen. De tijd dat de verdachte gedurende zijn politierechterbehandeling van begin tot einde moest blijven staan, is in die vermaledijde softe jaren zeventig al geëindigd. Etalagebenen, hé. Toen overal een stoel bij het hekje was geplaatst, kregen de verdachten aanvankelijk nog wel de vermaning: 'Gaat u zitten, maar denk erom: u staat terecht!', maar die werd gaandeweg onbegrijpelijk.
Auteur(s)G. Vrieze
Pagina390-391
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelKennismaking en samenwerking binnen een ressort. Verslag Returnconference van de strafsector van het gerechtshof Arnhem
CiteertitelTrema, nr. 9, 2008, p. 392
SamenvattingOp 3 april 2008 vond de zogenaamde Returnconference van de strafsector en de raadsheren en stafjurist van de strafsector van het hof kwamen bijeen. Het doel van de bijeenkomst was een nadere kennismaking en uitwisseling van expertise tussen het hof en de rechtbanken uit het ressort. De Returnconference moet gezien worden als een oriëntatie op de toekomst waarin een verdere samenwerking tussen leden van rechtbanken en hof vorm kan worden gegeven.
Auteur(s)R. Kouw
Pagina392-394
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelJuryrechtspraak nader bekeken
CiteertitelTrema, nr. 9, 2008, p. 395
SamenvattingIn juni 2008 maakte mr. H.J. Donker met enkele collega's een studiereis van drie weken door de Verenigde Staten van Amerika. Hij was onder meer aanwezig bij zittingen waar jury's functioneerden en bezocht Duke University, waar hij onder andere sprak met een hoogleraar die specialist is in het jurysysteem en een college volgde over de juryrechtspraak. Dit artikel gaat nader in op het systeem van juryrechtspraak en geeft, als een aanvulling op al eerder over dit onderwerp verschenen literatuur, een impressie van de dagelijkse jurypraktijk in de VS. Uiteindelijk komt de vraag aan de orde of we, kijkend naar hoe de jury's in Amerika functioneren, ook in Nederland zouden moeten overstappen naar juryrechtspraak.
Auteur(s)H.J. Donker
Pagina395-400
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelIn herinnering: Mr. ing. L.A.J. (Luis) de Lannoy (1950-2008)
CiteertitelTrema, nr. 9, 2008, p. 401
Auteur(s)E.J. van der Poel
Pagina401-403
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelDigitalisering doet bewijskracht documenten de das om?
CiteertitelTrema, nr. 9, 2008, p. 404
SamenvattingRuimtebesparing en vermindering van de druk op informatiebeheerafdelingen zijn de katalysator achter de grootscheepse digitaliseringsprocessen die van start gaan bij de overheid. Wordt de stap naar een papierarme werkomgeving vanuit juridisch opzicht te haastig gezet of kunnen organisaties met gerust het roer omgooien? Welke bewijskracht hebben documenten die zijn gescand en waarvan het origineel is vernietigd?
Auteur(s)I. Tempelman
Pagina404-408
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelDe mooiste baan bij het OM
CiteertitelTrema, nr. 9, 2008, p. 409
SamenvattingMr. A.C. van der Schans, advocaat-generaal in de West, vertelt over het 'grootste ressort' en het 'kleinste arrondissement' van het Koninkrijk; beide liggen in de West. Want waar in het Europese deel van het Koninkrijk ligt een 'ressort' dat van noord naar zuid circa 900 km meet en van naar west circa 150 km? Beide afstanden zijn overigens alleen per schip of vliegtuig te overbruggen. En waar in Nederland is een parket te vinden dat uit één kamer bestaat met een adembenemend historisch uitzicht?
Auteur(s)A.C. van der Schans
Pagina409-411
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekDe Vindplaats
TitelDe moord op Hendrik de Boer. Een onopgehelderde zaak uit de nadagen van het verzet
CiteertitelTrema, nr. 9, 2008, p. 412
SamenvattingDit keer een bijzondere vindplaats. Prof. mr. W. Duk schrijft over de moordzaak-De Boer die kort na de Tweede Wereldoorlog voor consternatie zorgde in Haagse kringen, zelfs tot in het parlement. Onze redactiesecretaris trok de stoute schoenen aan om de situatie ter plaatse op te nemen.
Auteur(s)W. Duk
Pagina412-413
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekDe Vindplaats
TitelDe moord op Hendrik de Boer (vervolg)
CiteertitelTrema, nr. 9, 2008, p. 414
SamenvattingMenigeen nam aan dat zowel de politie als het Openbaar Ministerie de zaak maar het liefst in de doofpot wilde stoppen, om het voormalige verzet te sauveren.
Auteur(s)J.E. van de Bunt
Pagina414-414
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelMutaties rechterlijke macht
CiteertitelTrema, nr. 9, 2008, p. 415
SamenvattingIn de rubriek 'Personalis' worden de Koninklijke Besluiten van de benoemingen en ontslagen van de leden van de zittende en staande magistratuur gepubliceerd. De redactie heeft ervoor gekozen de KB's van de plaatsveravngers en gerechtsauditeurs niet in deze rubriek op te nemen.
Pagina415-418
Artikel aanvragenVia Praktizijn