Gemeentestem

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift Gemeentestem
Datum 14-11-2008
Aflevering 7306
TitelIntern beraad: ramen open of deuren dicht? De bescherming van persoonlijke beleidsopvattingen in de Wet openbaarheid van bestuur en de Britse Freedom of Information Act
CiteertitelGst. 2008, 124
SamenvattingIn dit artikel draait het om de balans tussen enerzijds de openbaarheid van bestuur, die een waarborg is tegen fouten van dat bestuur en die de participatie en betrokkenheid van burgers bij de besluitvorming verhoogt, en anderzijds de vrije gedachtevorming binnen de overheid, die via een open en eerlijk debat, zonder meekijken van de buitenwereld, moet leiden tot een zo goed mogelijk doordacht beleid en tot de beste besluiten. Nagegaan wordt hoe met deze beide kwaliteitseisen in de Wet openbaarheid van bestuur (WOB) rekening is gehouden, welke uitleg daaraan in de praktijk wordt gegeven en welke belangen daarbij op de achtergrond een rol spelen. Vervolgens wordt een blik geworpen op de wijze waarop deze belangen zijn beschermd in de Britse Freedom of Information Act. Aandacht wordt besteed aan de vraag of de Britse wet aanknopingspunten biedt om de uitleg en toepassing van de Nederlandse wet in de praktijk te verbeteren.
Auteur(s)S.A.J. Munneke
Pagina609-620
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelIngezonden bijdrage - Hennekens: autonoom of onder medebewind?
CiteertitelGst. 2008, 125
SamenvattingDat de voormalige Nijmeegse hoogleraar en staatsraad Hennekens hard kan oordelen, wisten we, maar dat hij zo streng kan zijn als in zijn kolom 'Op-recht bekeken' in Gst. 2008, 107, hadden we nu ook weer niet verwacht. Wat is het geval? Enkele 'examen-kandidaten' bestempelen in hun werkstukken de prostitutie-, de ophoudings- en de veiligheidsrisicogebiedverordening tot facultatieve medebewindsverordeningen.
Auteur(s)J.G. Brouwer , A.E. Schilder , F.R. Vermeer
Pagina621-622
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelIngezonden bijdrage - Naschrift bij: Medebewind of geen medebewind? Of: een vals debat
CiteertitelGst. 2008, 126
Auteur(s)H.Ph.J.A.M. Hennekens
Pagina622-623
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelHoge Raad, 27-06-2008, 07/11573
CiteertitelGst. 2008, 127
SamenvattingVoorkeursrecht, overdracht 'in enigerlei mate', hypotheekverlening. (Etten-Leur).
Samenvatting (Bron)Voorkeursrecht gemeente. Nietigverklaring overeenkomst; rechtshandeling die is verricht met de kennelijke strekking afbreuk te doen aan het voorkeursrecht van de gemeente (art. 26 Wvg); maatstaf.
AnnotatorL.C.G. Groen
Pagina624-627
UitspraakECLI:NL:HR:2008:BD1381
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 06-08-2008, 200708984/1
CiteertitelGst. 2008, 128
SamenvattingBestemmingsplan ten behoeve van nieuw woongebied. Uitsluitend in privaatrechtelijke sfeer gelegen reden voor opneming wijzigingsbevoegdheid voor deelgebied bij woning appellant niet ruimtelijk relevant. (Echt-Susteren).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 6 november 2007, kenmerk 2007/44392, heeft het college van gedeputeerde staten van Limburg (hierna: het college) besloten over de goedkeuring van het door de raad van de gemeente Echt-Susteren (hierna: de raad) bij besluit van 1 februari 2007 vastgestelde bestemmingsplan "'t Thaal".
AnnotatorJ.M.H.F. Teunissen
Pagina627-628
UitspraakECLI:NL:RVS:2008:BD9411
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 03-09-2008, 200705240/1
CiteertitelGst. 2008, 129
SamenvattingBestemmingsplan t.b.v. 'woonplein'. Herkomstbepaling onverbindend. Onderzoek naar externe veiligheidsrisico's van buiten plangebied gelegen inrichtingen nodig? (Hoogezand-Sappemeer).
Samenvatting (Bron)Op 29 mei 2007 heeft het college van gedeputeerde staten van Groningen (hierna: het college) over de goedkeuring van het door de raad van de gemeente Hoogezand-Sappemeer (hierna: de raad) bij besluit van 17 oktober 2006 vastgestelde bestemmingsplan "Woonplein De Vosholen" (hierna: het plan) besloten.
AnnotatorJ.M.H.F. Teunissen
Pagina628-632
UitspraakECLI:NL:RVS:2008:BE9704
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekOp-recht bekeken
TitelMedebewind of geen medebewind? Of: een vals debat
CiteertitelGst. 2008, 130
SamenvattingIn een recente column uit de serie 'Op-recht bekeken' geeft oud-collega Hennekens staatsrechtelijk Nederland ervan langs: diverse staatsrechtgeleerden geven er blijk van, geen notie - althans geen constitutioneel-zuivere notie, althans geen notie in Hennekens' ogen genade kan vinden - te hebben van het begrip medebewind (Gst. 2008, 106, 'Kennis van decentralisatierecht: onder nul?').
Auteur(s)W. Konijnenbelt
Pagina633-634
Artikel aanvragenVia Praktizijn