Tijdschrift voor Agrarisch Recht

Uitgever Den Hollander
Tijdschrift Tijdschrift voor Agrarisch Recht
Datum 21-11-2008
Aflevering 11
RubriekKort & bondig
TitelHet nieuwe pachtrecht is voor de dommen geschreven
CiteertitelAgr.r 2008, p. 451
SamenvattingNa en jarenlange voorbereiding werd het Burgerlijk Wetboek met ingang van 1 september voorzien van de aan de pachtovereenkomst gewijde titel. Wanneer men de titel van voren naar achteren doorleest, zou de indruk kunnen postvatten dat Nederland nog altijd een wettelijke regeling van pacht kent die pachters in hoge mate beschermt. Voor het verkrijgen van een juiste indruk is het dan ook maar beter om titel 7.5 van achteren naar voren door te nemen. Men stuit in dat geval immers al snel op de in art. 7:397 BW geregelde 'geliberaliseerde pacht'. Met deze pachtvorm wordt de overige inhoud van de titel sterk gerelativeerd.
Auteur(s)G.M.F. Snijders
Pagina451-451
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekWetenschappelijke artikelen
TitelWet gewasbeschermingsmiddelen en biociden
CiteertitelAgr.r 2008, p. 452
SamenvattingOp 30 september 2004 kondigde de Minister van LNV in en brief aan de Tweede kamer de vernieuwingen van de bestrijdingsmiddelenwet 1962 (Bmw aan). Deze zogenaamde september-brief vormde de opmaat naar het wetsvoorstel 'Regeling voor de toelating, het op de markt brengen en het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Wet gewasbescherming en biociden)' dat op 1 maart 2006 aan de Tweede kamer werd aangeboden. Na een relatief snelle parlementaire behandeling is de Wet gewasbescherming en biociden op 17 oktober 2007 in werking getreden.
Auteur(s)E. Broeren , A.A. Freriks
Pagina452-460
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekWetenschappelijke artikelen
TitelWetgeving en literatuur
CiteertitelAgr.r 2008, p. 461
SamenvattingRuimtelijke Ordening - Landinrichting - Beheer landelijk gebied - Structuurbeleid - Dieren - Planten - Producten - Milieurecht - Fiscaal recht - Europees agrarisch recht - Diversen.
Auteur(s)C.S.C. Monsma
Pagina461-464
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekAankondigingen
TitelAankondigigen
CiteertitelAgr.r 2008, p. 465
Pagina465-466
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak
TitelGerechtshof Arnhem, 06-09-2008, 104.002.224
CiteertitelAgr.r 2008, p. 467
SamenvattingPacht. Vordering schriftelijk vastlegging pachtovereenkomst. Ambtshalve onderzoek rechtsmacht Nederlandse rechter. Bewijs.

(G.W.T. Verstegen / H.G. Holland).
Pagina467-469
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak
TitelGerechtshof Arnhem, 07-09-2008, 200.002.970
CiteertitelAgr.r 2008, p. 470
SamenvattingPacht. Verzoek verlening pachtovereenkomst. Op het gepachte rustende vruchtgebruik. Nederlandse internationaal privaatrecht. Toepasselijkheid Nederlands recht. Bevoegheid gestanddoening van de pacht te weigeren.

(A.H.J. Govaert-Walrave / A.A.C. Pauwels e.a.)
Pagina470-473
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak
TitelGerechtshof Arnhem, 14-09-2008, 200.003.971
CiteertitelAgr.r 2008, p. 473
SamenvattingPacht. Oud recht. Kennisgeving niet-verlenging. Verzoek verlening pachtovereenkomst. Bedrijfsvoering zoals een goed pachter betaamt. Afweging naar billijkheid.

(R.J. Verhoef / H.E. Swellengrebel e.a.).
Pagina473-477
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak
TitelGerechtshof Arnhem, 28-10-2008, 104.004.545
CiteertitelAgr.r 2008, p. 477
SamenvattingToeslagrechten. Einde pacht. PrejudiciŽle vragen.

(K. van Dijk / de Gemeente Kampen).
AnnotatorD.W. Bruil
Pagina477-483
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak
TitelRaad van State, 01-09-2008, 2000707921/1
CiteertitelAgr.r 2008, p. 483
SamenvattingVergunningverlening. Natuurbeschermingswet 1998. Ontvankelijkheid. Belanghebbende.
AnnotatorP.P.A. Bodden , C.F. Helvoirt
Pagina483-485
LinkVolledige tekst (hekkelman.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak
TitelTuchtgerecht Akkerbouwproductschappen, 26-11-2007, AT 06-13
CiteertitelAgr.r 2008, p. 485
SamenvattingOvertreding. Verordering HPA aardappelteelt 2003.
Pagina485-486
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak
TitelTuchtgerecht Akkerbouwproductschappen, 06-11-2007, AT 07-4
CiteertitelAgr.r 2008, p. 487
SamenvattingOvertreding. Verordening HPA aardappelteelt 2003.
Pagina487-488
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak
TitelTuchtgerecht Akkerbouwproductschappen, 21-01-2008, AT 07-11
CiteertitelAgr.r 2008, p. 488
SamenvattingOvertreding. Verordening HPA aardappelteelt 2003.
Pagina488-489
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak
TitelTuchtgerecht Akkerbouwproductschappen, 26-11-2007, PH 07-1
CiteertitelAgr.r 2008, p. 489
SamenvattingOvertreding. Verordening HPA bestrijding phytophthora infestans bij aardappelen 2003. Strafbare afvalhoop.
Pagina489-490
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak
TitelTuchtgerecht Akkerbouwproductschappen, 26-11-2007, PH 07-5
CiteertitelAgr.r 2008, p. 490
SamenvattingOvertreding. Verordening HPA bestrijding phytophthora infestans bij aardappelen 2003. Strafbare afvalhoop.
Pagina490-491
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak
TitelTuchtgerecht Akkerbouwproductschappen, 26-11-2007, AT 07-3
CiteertitelAgr.r 2008, p. 486
SamenvattingOvertreding. Verordening HPA aardappelteelt 2003.
Pagina486-487
Artikel aanvragenVia Praktizijn