Gemeentestem

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift Gemeentestem
Datum 28-11-2008
Aflevering 7307
TitelAndere openbare lichamen?
CiteertitelGst. 2008, 131
SamenvattingIn art. 134 Gw heeft de wetgever de bevoegdheid gekregen andere openbare lichamen in te stellen dan die voor beroep en bedrijf. Van deze bevoegdheid heeft de wetgever een aantal keer gebruikgemaakt. Zo is zowel bij een aantal ingepolderde gebieden om uiteenlopende redenen gekozen voor de instelling van een 134-lichaam, als alternatief voor de instelling van een 134-lichaam, als alternatief voor de instelling van een gemeente. Binnen deze lichamen was sprake van een niet-gekozen bestuursorgaan waaraan de verordenende bevoegdheid was toegekend. Deze openbare lichamen kenmerkten zich dus door een gebrekkige democratisch-rechtstatelijke structuur. In onderstaand betoog wordt aan de hand van de grondwetsgeschiedenis de vraag beantwoord wat de oorspronkelijke bedoeling was van (de voorloper van) art. 134 Gw.
Auteur(s)W.P. Boor
Pagina637-643
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRechtbank Rotterdam, 06-08-2008, 289300 / HA ZA 07-1924
CiteertitelGst. 2008, 132
SamenvattingHeeft de Gemeente tot de beslissing mogen komen om een orthodoxe moslim een functie als klantmanager niet te geven omdat deze kandidaat, op grond van zijn geloofsovertuiging, niet bereid is om vrouwen de hand te schudden?
Samenvatting (Bron)Heeft de Gemeente tot de beslissing mogen komen om een orthodoxe moslim een baan als klantmanger niet te geven omdat deze kandidaat, op grond van zijn geloofsovertuiging, niet bereid is om vrouwen de hand te schudden?
AnnotatorM.L.M. van de Laar
Pagina643-647
UitspraakECLI:NL:RBROT:2008:BD9643
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 10-09-2008, 200800352/1
CiteertitelGst. 2008, 133
SamenvattingVerandering van niet-ingrijpende aard aan een bestaand bouwwerk?
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 21 maart 2007 heeft het college van burgemeester en wethouders van Gouda (hierna: het college) geweigerd aan [appellanten] een bouwvergunning eerste fase te verlenen voor het gedeeltelijk vernieuwen en veranderen van het pand op het perceel [locatie] te [plaats] (hierna: het pand).
AnnotatorA.G.A. Nijmeijer
Pagina647-650
UitspraakECLI:NL:RVS:2008:BF0324
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 09-07-2008, 200707898/1
CiteertitelGst. 2008, 134
SamenvattingBouwwerk in strijd met Bouwbesluit 2003. Ten onrechte ontheffing verleend. (Gorinchem).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 29 juni 2006 heeft het college van burgemeester en wethouders van Gorinchem (hierna: het college) aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid aannemersbedrijf [vergunninghouder] bouwvergunning verleend voor het gewijzigd uitvoeren van de op 20 april 2004 verleende bouwvergunning voor een appartementencomplex op het perceel [locatie] te [plaats] (hierna: het perceel).
Pagina650-651
UitspraakECLI:NL:RVS:2008:BD6747
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 28-05-2008, 200608226/1
CiteertitelGst. 2008, 135
SamenvattingBestemmingsplan t.b.v. nieuwe woonwijk met ca. 3400 woningen, deels met globale eindbestemming 'woondoeleinden' en deels met uit te werken bestemmingen 'woondoeleinden'. Belanghebbende. Plan-MER of besluit-MER? Externe veiligheid. (Hoorn)
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 3 oktober 2006 heeft het college van gedeputeerde staten van Noord-Holland (hierna: het college) besloten over de goedkeuring van het door de raad van de gemeente Hoorn (hierna: de raad) bij besluit van 31 januari 2006 vastgestelde bestemmingsplan "Bangert en Oosterpolder".
AnnotatorJ.M.H.F. Teunissen
Pagina651-664
UitspraakECLI:NL:RVS:2008:BD2641
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 23-07-2008, 200800384/1
CiteertitelGst. 2008, 136
SamenvattingBestuurlijke boete bij het verstrekken van alcoholhoudende drank. Vaststelling leeftijd. Onmiskenbaarheidsvereiste. Enkele verklaring betrokkene is onvoldoende grondslag voor vaststelling dat het verbod om alcoholhoudende drank te verstrekken aan iemand van nog geen zestien jaar oud is overtreden. (Valburg)
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 9 december 2005 heeft de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (hierna: de minister) aan de Stichting Zomerfeesten Valburg (hierna: de stichting) wegens het bedrijfsmatig of anders dan om niet verstrekken van alcoholhoudende drank aan een persoon van wie niet is vastgesteld dat deze de leeftijd van 16 jaar heeft bereikt, een boete opgelegd van 900,00.
AnnotatorJ.L.A. Kessen
Pagina664-666
UitspraakECLI:NL:RVS:2008:BD8345
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 11-06-2008, 200708019/1
CiteertitelGst. 2008, 137
SamenvattingSluiting horeca-inrichting. Persoonlijke verwijtbaarheid exploitant speelt geen rol. Begunstigingstermijn ten onrechte achterwege gelaten. Geen vormverzuim (art. 6:22 Awb). Rechtsgevolgen in stand gelaten. (Rotterdam)
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 6 juli 2006 heeft de burgemeester van Rotterdam (hierna: de burgemeester) de sluiting van [horeca-inrichting] bevolen, met onmiddellijke ingang na ontvangst van dit besluit, voor de duur van zes maanden.
AnnotatorL.J.J. Rogier
Pagina666-668
UitspraakECLI:NL:RVS:2008:BD3623
Artikel aanvragenVia Praktizijn