Advocatenblad

Uitgever Boom Juridische Uitgevers
Tijdschrift Advocatenblad
Datum 05-12-2008
Aflevering 17
TitelBezuinigingen gefinancierde rechtsbijstand. De 'nieuwe uitgangspunten' getest
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2008, nr. 17, p. 732
SamenvattingJaarlijks moet er 50 miljoen euro worden bezuinigd op de gesubsidieerde rechtsbijstand. De plannen worden over twee weken, op 17 december, besproken in de Tweede Kamer. Staatssecretaris Albayrak formuleerde een aantal 'nieuwe uitgangspunten', die het fundament vormen voor de bezuinigingsmaatregel. Zijn die uitgangspunten valide? Er is onder deskundigen nog weinig enthousiasme te bespeuren.
Auteur(s)M. Knapen
Pagina732-734
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekColumn
TitelJuridische handlanger
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2008, nr. 17, p. 733
SamenvattingIn de wandelgangen van de Rechtsbank Amsterdam liep ik een van de landsadvocaten van Pels tegen het lijf en ik kon niet laten er even over te beginnen: het vonnis van de Rechtbank Roermond begin vorige maand (Rb. Roermond, 5-11-08, LJN: BG3846) waarbij de provincie Limburg en haar advocaat hard onderuit de zak hadden gekregen. Hij wilde eigenlijk doorlopen, maar de hoffelijkheid - die het Haags kantoor hoog in het vaandel draagt - won het van de argwaan die mijn joviale begroeting leek op te roepen.
Auteur(s)M. Kaaks
Pagina733-733
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekActualiteiten
TitelToestand hechten aan gefinancierde rechtsbijstand. Toestand rechtsbijstand in naburige landen
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2008, nr. 17, p. 735
SamenvattingWie in Duitsland een beroep wil doen op gefinancierde rechtshulp krijgt meteen te maken met het opgestoken vingertje van de overheid: 'Het zoeken van juridische bijstand moet pas worden overwogen wanneer er geen enkele andere mogelijkheid meer openstaat'.
Auteur(s)S. Swinkels
Pagina735-736
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekVervolgde advocaten
TitelFilippijnen: oplossing nog niet in zicht
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2008, nr. 17, p. 736
SamenvattingBegin november bezochten acht advocaten en rechters namens de Stichting Advocaten voor Advocaten de Filippijnen. Zij spraken met advocaten, nabestaanden van vermoorde advocaten en rechters, mensenrechtenorganisaties, diverse autoriteiten en de Orde van Advocaten.
Pagina736-736
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekActualiteiten
TitelRisicomanagement: blijf bij je leest
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2008, nr. 17, p. 737
SamenvattingHet beste vermaak is leedvermaak. De deelnemers aan het seminar over risicomanagement moeten gniffelen om de stommiteiten van anderen.
Auteur(s)J.P. Nepveu
Pagina737-738
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBrieven
TitelBrieven
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2008, nr. 17, p. 738
Pagina738-739
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekColofon
TitelColofon
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2008, nr. 17, p. 739
Pagina739-739
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekActualiteiten
TitelAgenda
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2008, nr. 17, p. 740
SamenvattingBestuurswisseling Jonge Balie Middelburg;

Bestuurswisseling Jonge Balie Groningen;

60 jaar Genocide Conventie;

International Conference on Human Rights and Biomedicine;

European Family Law Conference;

Juridisering in het omgevingsrecht.
Pagina740-740
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekActualiteiten
TitelHoe staat het met de OM-afdoening?
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2008, nr. 17, p. 741
SamenvattingVanaf 1 februari 2009 krijgen bestuurders onder invloed door heel Nederland te maken met de OM-strafbeschikking. Bovendien lopen zij het risico om als gevolg van deze strafbeschikking voor maximaal zes maanden hun rijbevoegdheid kwijt te raken. Het ministerie van Justitie informeert.
Pagina741-741
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekVan de deken
TitelOverheid tegenover advocaat
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2008, nr. 17, p. 741
SamenvattingZijn justitie en advocatuur natuurlijke bondgenoten? De Orde zou het graag zo zien. Je recht 'krijg' je niet altijd. Recht halen kost geld en niet iedere burger kan dat betalen.
Auteur(s)W. Bekkers
Pagina741-741
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelTussen cliŽnt en samenleving
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2008, nr. 17, p. 744
SamenvattingZijn advocaten voor meer verantwoordelijk dan voor het optimaal bedienen van cliŽnten? Rechter in de Hoge Raad Wilhemina Thomassen kijkt naar de advocateneed en meent van wel. 'De advocaat mag niet met hoge tarieven de toegang tot het recht blokkeren.' En: 'de noodzakelijke goede verhoudingen' worden verstoord als rechters worden gewraakt 'omdat hun beslissingen niet in goede aarde zijn gevallen'.
Auteur(s)W. Thomassen
Pagina744-747
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekMoordkuil
TitelGraaiende collega's
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2008, nr. 17, p. 749
SamenvattingIrritatie's, klachten en andere felle berichten over grote en kleine misstanden kunt u kwijt in deze rubriek.

Advocaten kunnen op te veel manieren aan het graaien slaan. Hoe gaan ze te werk en wat zou er aan kunnen worden gedaan?
Auteur(s)R. HŲrchner
Pagina749-751
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelEiser mag kruit bij memorie niet droog houden
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2008, nr. 17, p. 752
SamenvattingIn een civiele procedure kan de eis worden gewijzigd zolang de rechter geen einduitspraak doet. Een nieuw arrest van de Hoge Raad legt de grens eerder: bij de memoriewisseling. Omdat deze regel leidt tot complicaties moet het arrest beperkt worden uitgelegd: de eiser mag zijn kruit niet te lang droog houden.
Auteur(s)F. Falkena , Y. Wehrmeijer
Pagina752-755
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelZou Obama Bush kunnen vervolgen? GuantŠnamo Bay
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2008, nr. 17, p. 756
SamenvattingDit blad heeft regelmatig bericht over de (on)-juridische toestanden in GuantŠnamo Bay. Geert-Jan Knoops gaat nu na of de verantwoordelijken voor die omvangrijke misstand zouden kunnen worden berecht. 'Een strafrechtelijk onderzoek zou in ieder geval veel fundamentele, juridische en politieke vragen beantwoorden.'
Auteur(s)G.G.J. Knoops
Pagina756-757
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekOrde - Opleidingen
TitelOpleidingen VSO + PO
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2008, nr. 17, p. 758
Pagina758-758
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekOrde
TitelGeschillencommissie Advocatuur, 30-01-2008, Adv/07-0196
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2008, nr. 17, p. 760
SamenvattingInschakeling derde.
De advocaat die een derde inschakelt ter uitvoering van een onderdeel van de opdracht, bijvoorbeeld een deurwaarder, treft geen verwijt voor de handelwijze van die derde, indien die ingaat tegen uitdrukkelijk gegeven instructies van de advocaat. De handelwijze van de derde zelf (deurwaarder) staat niet ter beoordeling van de geschillencommissie.
Pagina760-761
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekTuchtrecht
TitelRaad van Discipline 's-Hertogenbosch, 04-06-2007, ---
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2008, nr. 17, p. 762
SamenvattingVerwevenheid van familiaire belangen.
Pagina762-763
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekTuchtrecht
TitelRaad van Discipline Amsterdam, 18-06-2007, 06-141 Alk
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2008, nr. 17, p. 763
SamenvattingOplopende kosten communiceren.
Pagina763-764
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekTuchtrecht
TitelHof van Discipline, 03-09-2007, 4721
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2008, nr. 17, p. 764
SamenvattingTe respecteren belang van derde.
Pagina764-767
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekTuchtrecht
TitelHof van Discipline, 03-09-2007, 4881
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2008, nr. 17, p. 767
SamenvattingWeigering aanwijzing advocaat door deken.
Pagina767-767
Artikel aanvragenVia Praktizijn