TREMA, tijdschrift voor de Rechterlijke Macht

Uitgever Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak
Tijdschrift TREMA, tijdschrift voor de Rechterlijke Macht
Datum 06-12-2008
Aflevering 10
RubriekRedactioneel
TitelHoe heilig is het geheim van de raadkamer?
CiteertitelTrema, nr. 10, 2008, p. 474
SamenvattingKort geleden heeft Y. Buruma, de voorzitter van de Commissie evaluatie afgesloten strafzaken (CEAS), de aandacht getrokken met een pleidooi voor een beperkte doorbreking van het geheim van de raadkamer. In een klein aantal zware strafzaken, waarin reden is voor serieuze twijfel aan de juistheid van het rechterlijke oordeel, bestaat naar zijn mening behoefte aan opheldering over de bewezenverklaring. Het gaat dan dus om vonnissen of arresten die op dit punt onduidelijk zijn.
Auteur(s)H.F.M. Hofhuis
Pagina474-475
Artikel aanvragenVia Praktizijn
Titel'Het is belangrijk je niet beter of slechter voor te doen dan je bent'. Mr. W.J.M. Davids, president van de Hoge Raad der Nederlanden, neemt afscheid
CiteertitelTrema, nr. 10, 2008, p. 476
SamenvattingDe president van de Hoge Raad, mr. W.J.M. Davids, is op 31 oktober jl. afgetreden. Trema sprak met hem over de Hoge Raad en het presidentschap.

Willibrord Davids komt uit een Rotterdams katholiek gezin met zes kinderen, hij was het tweede. Zijn vader was leraar klassieke talen, zijn moeder lerares geschiedenis. Hij wilde aanvankelijk journalist worden maar er werd van hem verwacht dat hij een degelijke studie zou gaan volgen. Het werd dus een studie rechten. Terugkijkend op zijn carriŔre vindt hij dat hij een mooie opeenvolging van dingen heeft gedaan. Na de universiteit en het notariaat is hij als buitenstaande de rechterlijke macht binnengekomen.
Auteur(s)J. van de Bunt , Th. Lautenbach
Pagina476-481
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekScherzo
TitelPeers en peren
CiteertitelTrema, nr. 10, 2008, p. 482
SamenvattingIn NRC Handelsblad van 13 september jl. deed ex-adviseur Ed Sinke een boekje open over zijn vroegere heldin Rita Verdonk: 'Ze moet ergens wat zeggen en roept opeens: we moeten in Nederland juryrechtspraak invoeren. Ze weet er niets van af! Ze zou er geen vraag over kunnen beantwoorden... Maar ze dacht alleen: nou weet je wat, dit breng ik eens in. Kijken wat het doet.' Het is een goede zaak als iemand die in de peilingen zo hoog scoort als Verdonk, alsnog van argumenten wordt voorzien door onze Amsterdamse collega Wouter van den Bergh, vice-president in de Amsterdamse strafsector, al zal hij er wellicht beter aan doen om te zwijgen over de vˇˇrpublicatie van januari 2008 in de linkse kerkbode Socialisme en Democratie.
Auteur(s)G. Vrieze
Pagina482-483
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekReactie
TitelWeerwoord aan G. Vrieze
CiteertitelTrema, nr. 10, 2008, p. 484
SamenvattingMijn pleidooi voor juryrechtspraak heeft de president van de rechtbank Zutphen mr. G. Vrieze ge´nspireerd tot kritiek. Deze zomer stuitte ik, surfend over het internet, op zijn toespraak gehouden op 11 april jl. bij de installatie van een drietal rechters in zijn rechtbank. Ik heb de Trema-redactie gevraagd mij ruimte te bieden voor een weerwoord. Dat was akkoord, zij het dat Vrieze zijn toespraak voor publicatie in Trema wilde bewerken.
Auteur(s)W.M. van den Bergh
Pagina484-486
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelDe dodelijke waarheid in vreemdelingenzaken
CiteertitelTrema, nr. 10, 2008, p. 487
SamenvattingDe jaarvergadering van de NVvR stond dit jaar in het teken van de waarheidsvinding. Hieronder treft u de inleiding van mr. E. Myjer, rechter in het Europees Hof voor de Rechten van de Mens, die het thema in verband brengt met vreemdelingenzaken.
Auteur(s)E. Myjer
Pagina487-492
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelWanneer stopt de waarheidsvinding?
CiteertitelTrema, nr. 10, 2008, p. 493
SamenvattingDit artikel van de hand van mr. H.N. Brouwer is een bewerking van de inleiding die hij heeft gehouden ter gelegenheid van de jaarvergadering van de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak op 7 november 2008.
Auteur(s)H.N. Brouwer
Pagina493-497
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelEen reis naar het zuiden
CiteertitelTrema, nr. 10, 2008, p. 498
SamenvattingOp maandag 6 oktober 2008 hield de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak (NVvR) haar 85ste Jaarvergadering in Maastricht. Het thema '... en niets dan de waarheid' werd vanuit diverse perspectieven onder de loep genomen. Op speciaal verzoek van de NVvR heeft mr. O.M. Harms een ooggetuigenverslag gemaakt.
Auteur(s)M. Harms
Pagina498-501
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelDe positie van de jong-meerderjarige in de alimentatie-appelprocedure: een poging tot verduidelijking
CiteertitelTrema, nr. 10, 2008, p. 502
SamenvattingMr. J.D.S.L. Bosch schrijft over de positie van de jong-meerderjarige in de alimentatieprocedure in hoger beroep. Dient appellant ook de jong-meerderjarige als belanghebbende te noemen in zijn appelrekest? Wat is de sanctie wanneer hij dat nalaat? Dient appellant niet-ontvankelijk te worden verklaard of kan dit probleem op andere wijze worden opgelost?
Auteur(s)H. Bosch
Pagina502-506
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBoekbesprekingen
TitelW.H. den Harder, Aanmerkelijk onvoorzichtig. De ondergrens van de schuld in het verkeersstrafrecht
CiteertitelTrema, nr. 10, 2008, p. 507
Auteur(s)M. Barels
Pagina507-508
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBoekbesprekingen
TitelG.C. Kok, m.m.v. F.A. Arnbak-d'Aulnis de Bourouill, Van Raad van Brabant naar gerechtshof 's-Hertogenbosch: zes eeuwen rechtspraakgeschiedenis
CiteertitelTrema, nr. 10, 2008, p. 509
Auteur(s)A.W.M. Bijloos
Pagina509-511
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekPersonalia; mutaties leden Rechterlijke Macht
TitelPersonalia
CiteertitelTrema, nr. 10, 2008, p. 512
SamenvattingIn de rubriek 'Personalia' worden de Koninklijke Besluiten van de benoemingen en ontslagen van de leden van de zittende en staande magistratuur gepubliceerd. De redactie heeft ervoor gekozen de KB's van de plaatsvervangers en gerechtsauditeurs niet in deze rubriek op te nemen.
Pagina512-513
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekNVvR actueel
TitelNVvR actueel
CiteertitelTrema, nr. 10, 2008, p. 514
Pagina514-515
Artikel aanvragenVia Praktizijn