Journaal bestuursrecht

Uitgever Sdu
Tijdschrift Journaal bestuursrecht
Datum 03-12-2008
Aflevering 22
RubriekRedactionele bijdrage
TitelVerhaal bestuursrechtelijke dwangsom/kosten bestuursdwang in het buitenland?
CiteertitelJBa 2008/
SamenvattingHet kan voorkomen dat een overtreder, aan wie een bestuursrechtelijke handhavingsmaatregel in het vooruitzicht is gesteld, in het buitenland verblijft of daarnaar is 'gevlucht'. Bestaat een mogelijkheid om in het buitenland de kosten te verhalen die zijn verbonden aan de toepassing van bestuursdwang danwel een verbeurde dwangsom? In deze bijdrage wordt deze vraag beantwoord.
Auteur(s)Y. Schönfeld
Pagina354-358
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Bepalingen over besluiten
TitelRaad van State, 12-11-2008, 200800395/1
CiteertitelJBa 2008/253
SamenvattingZorgvuldige voorbereiding. Onderzoek naar relevante feiten. Deugdelijke motivering.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 9 oktober 2007 heeft het college van burgemeester en wethouders van Bronckhorst (hierna: het college) een verzoek van [appellanten] om toepassing van bestuurlijke handhavingmiddelen met betrekking tot het hondenpension op de [locatie] te [plaats] afgewezen.
Pagina359-359
UitspraakECLI:NL:RVS:2008:BG4106
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Bepalingen over besluiten
TitelRaad van State, 19-11-2008, 200802384/1
CiteertitelJBa 2008/254
SamenvattingKennisgeving. Zakelijke inhoud.
Samenvatting (Bron)Bij geschrift van 20 februari 2008 heeft het college van burgemeester en wethouders van Borne (hierna: het college) aangegeven voornemens te zijn aan [vergunninghouder] een vergunning als bedoeld in artikel 8.1 van de Wet milieubeheer te verlenen voor het oprichten en in werking hebben van een veehouderij gelegen aan de [locatie] te [plaats]. Dit geschrift is op 22 februari 2008 ter inzage gelegd.
Pagina359-360
UitspraakECLI:NL:RVS:2008:BG4722
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Bepalingen over besluiten
TitelRaad van State, 19-11-2008, 200802348/1
CiteertitelJBa 2008/255
SamenvattingVoornemen. Spoed. Legalisatie. Gedoogbeleid. Overtreder.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 1 december 2006 heeft het college van burgemeester en wethouders van Apeldoorn (hierna: het college) het Apeldoorns Congres- en Evenementencentrum (hierna: het ACEC) onder oplegging van een dwangsom gelast de clustering van detailhandelsactiviteiten op het perceel Laan van Erica 50 te Apeldoorn (hierna: het perceel) op en na 2 december 2006 geen doorgang te laten vinden.
Pagina360-360
UitspraakECLI:NL:RVS:2008:BG4708
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Bepalingen over besluiten
TitelRaad van State, 12-11-2008, 200802195/1
CiteertitelJBa 2008/256
SamenvattingBekendmaking. Toezending of uitreiking niet mogelijk.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 12 juli 2006 heeft het college van burgemeester en wethouders van Amsterdam (hierna: het college) [appellant] onder aanzegging van bestuursdwang gelast zijn speedboot te verwijderen.
Pagina361-361
UitspraakECLI:NL:RVS:2008:BG4058
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Bepalingen over besluiten
TitelRaad van State, 19-11-2008, 200801017/1
CiteertitelJBa 2008/257
SamenvattingBekendmaking. Besluit. Aangetekend verzenden.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 2 mei 2006 heeft het college van burgemeester en wethouders van Den Helder (hierna: het college) het verzoek van [appellant] om bouwvergunning te verlenen voor het gedeeltelijk veranderen van het dak en bovenverdieping van het pand op het perceel [locatie] te [plaats] (hierna: het perceel) buiten behandeling gesteld.
Pagina361-361
UitspraakECLI:NL:RVS:2008:BG4696
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Subsidie
TitelRaad van State, 12-11-2008, 200708854/1
CiteertitelJBa 2008/258
SamenvattingSubsidie. Subsidieverlening. Discretionaire bevoegdheid.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 15 november 2005 heeft de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (hierna: de minister) een aanvraag van [appellant] tot subsidievaststelling op grond van de Regeling structuurverbetering glastuinbouw 2002 (hierna: de Regeling), afgewezen.
Pagina361-361
UitspraakECLI:NL:RVS:2008:BG4100
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Subsidie
TitelRaad van State, 12-11-2008, 200804173/1
CiteertitelJBa 2008/259
SamenvattingBezwaar en beroep. Herstel verzuim.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 5 maart 2008 heeft het college van burgemeester en wethouders van Rotterdam (hierna: het college) zijn beslissing om op 8 februari 2008 jegens [zoon] spoedeisende bestuursdwang toe te passen ter zake van het ter inzameling aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen, op schrift gesteld. Daarbij heeft het college beslist dat de kosten van de toepassing van bestuursdwang ( 59,00) voor rekening van [zoon] komen.
Pagina361-362
UitspraakECLI:NL:RVS:2008:BG4104
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Subsidie
TitelRaad van State, 19-11-2008, 200804304/1
CiteertitelJBa 2008/260
SamenvattingKosten bezwaarschriftprocedure. Procesbelang. Vergoeding deskundigenkosten.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 22 november 2007 heeft het college van burgemeester en wethouders van Reusel-De Mierden (hierna: het college) aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Cotax Transport B.V. drie lasten onder dwangsom opgelegd met betrekking tot een inrichting aan de Mierdseweg 53 te Reusel. De in dit besluit opgenomen begunstigingstermijn is bij besluit van 2 januari 2008 verlengd tot zes weken na het nemen van het besluit op bezwaar.
Pagina362-362
UitspraakECLI:NL:RVS:2008:BG4707
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Subsidie
TitelRaad van State, 12-11-2008, 200802261/1
CiteertitelJBa 2008/261
SamenvattingKostenveroordeling. Vergoeding proceskosten.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 30 januari 2008 heeft het college van burgemeester en wethouders van Rotterdam (hierna: het college) zijn beslissing om op 28 november 2007 jegens [appellante] spoedeisende bestuursdwang toe te passen ter zake van het ter inzameling aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen, op schrift gesteld. Daarbij heeft het college beslist dat de kosten van de toepassing van bestuursdwang ( 59,00) voor rekening van [appellante] komen.
Pagina363-363
UitspraakECLI:NL:RVS:2008:BG4101
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Subsidie
TitelRaad van State, 19-11-2008, 200801914/1
CiteertitelJBa 2008/262
SamenvattingKortsluiting. Zelf in de zaak voorzien.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 30 oktober 2007, dat is voorbereid met toepassing van afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht (hierna: Awb), heeft het college van burgemeester en wethouders van Nederlek (hierna: het college) aan de gemeente Nederlek vrijstelling verleend voor het aanleggen van een nieuw voetbalcomplex inclusief voorbelasten op het perceel in de hoek Breekade/Tiendweg te Krimpen aan de Lek (hierna: het perceel).
Pagina363-364
UitspraakECLI:NL:RVS:2008:BG4723
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Varia
TitelRaad van State, 12-11-2008, 200801604/1
CiteertitelJBa 2008/263
SamenvattingBouwvergunning. Toetsing bouwplan. Gebruik.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 2 oktober 2006 heeft het college van burgemeester en wethouders van Ermelo (hierna: het college) aan de stichting Stichting Zorgverlening 's Heeren Loo (hierna: 's Heeren Loo) vergunning verleend voor het bouwen van vijf zorggebouwen met bergingen op het perceel Molenkamp (ongenummerd) te Ermelo (hierna: het perceel).
Pagina364-364
UitspraakECLI:NL:RVS:2008:BG4055
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Varia
TitelRaad van State, 12-11-2008, 200709112/1
CiteertitelJBa 2008/264
SamenvattingProcesbevoegdheid. Ontvankelijkheid. Bevoegdheid.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 7 maart 2006 heeft de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (hierna: de staatssecretaris) de gemeente Rucphen (hierna: de gemeente) een subsidie op grond van de Subsidieregeling ESF-3 verleend voor het project "Zorg voor werk!" (hierna: het project) ten bedrage van maximaal 615.016,00.
Pagina364-364
UitspraakECLI:NL:RVS:2008:BG4071
Artikel aanvragenVia Praktizijn