Notariaat magazine

Uitgever Sdu
Tijdschrift Notariaat magazine
Datum 22-12-2008
Aflevering 12
RubriekOmslag
TitelOmzeilen executie door onderhandse verkoop; 'Het toverwoord is communicatie'
CiteertitelNotariaat 2008/12, 7
SamenvattingSteeds meer banken willen een executieveiling vermijden bij een betalingsachterstand. Ze ontvangen liever een onherroepelijke volmacht voor de verkoop van de woning. Van de notaris wordt daarin regelmatig een actieve rol verwacht. Maar hoever moet zijn betrokkenheid gaan? En wordt de debiteur niet te veel het mes op de keel gezet?
Auteur(s)M. Lindenhovius
Pagina7-9
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekActueel
TitelEnquÍte notarieel pensioen
CiteertitelNotariaat 2008/12, 10
SamenvattingDe ring Roermond wil meer flexibiliteit in de samenstelling van het pensioenpakket en vrijheid in de keuze van pensioenfonds. Bij de laatste wijziging van de Pensioenwet was volgens de ring de door het fonds verstrekte informatie onvolledig en de ruimte die de KNB heeft gegeven voor debat onvoldoende. Men wil een enquÍte onder de leden.
Auteur(s)M.H.G.A. Verlinden
Pagina10-11
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekImpressie
TitelHans Heyman: voor bepaalde tijd
CiteertitelNotariaat 2008/12, 12
SamenvattingOp 18 november j.l. stond een klein maar vrolijk symposium in het teken van een bloemlezing die eigenlijk twee jaar eerder had moeten worden aangeboden.
Auteur(s)M. Hogendoorn
Pagina12-13
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekGastcolumn
TitelTime for change
CiteertitelNotariaat 2008/12, 27
SamenvattingIn 1979 liep het ook mis in het notariaat. En goed ook; enkele tientallen kantoren moesten mensen ontslaan. Toen was er geen sprake van een kredietcrisis. De economie zat wat tegen en de banken hadden te veel uitgeleend: een topfinanciering van 125 procent was in die dagen heel gewoon. Toen er salarisstops kwamen en ontslagen gingen vallen door economisch wantij kwamen de debiteuren in de problemen, gingen de banken hun hypotheekrechten uitwinnen, werden de huizen voor almaar minder verkocht en brak er een koperstaking uit. Er werd niets meer ge- en verkocht, de prijzen gingen nog meer naar beneden, het notariaat leed een enorm omzetverlies. De daaropvolgende rente-explosie - de hypotheekrente steeg naar meer dan 15 procent! - maakte het allemaal niet gemakkelijker.
In latere jaren liep het nog wel eens mis, hoewel minder erg. Die crises lieten het notariaat echter niet onberoerd, ook toen hadden we te kampen met een daling van de omzet.
Auteur(s)E. Dijk
Pagina27-27
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekOpinie
TitelDe retailisering voorbij; NotariŽle innovatie cruciaal
CiteertitelNotariaat 2008/12, 28
SamenvattingWanneer in de komende periode een stevige impuls tot innovatie uitblijft, loop het notariaat het risico af te glijden naar een huis-tuin-en-keukennotariaat met standaarddiensten als commodity. Er zijn best oplossingen, maar het is aan de beroepsgroep als geheel dit tij te keren. Een aantal suggesties.
Auteur(s)K. Louwerens
Pagina28-29
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekActueel
TitelOpening notariŽle bewaarplaats
CiteertitelNotariaat 2008/12, 30
Samenvatting3 december jongstleden vond de officiŽle opening plaats van de landelijke bewaarplaats van notariŽle protocollen in de Centrale Archief Selectiedienst (CAS) te Winshoten. Het sluitstuk van een omvangrijke operatie, die heeft geresulteerd in tientallen kilometers dozen onderworpen aan een state of the art archiefsysteem.
Auteur(s)M. Hogendoorn
Pagina30-31
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekGastcolumn
TitelSuccessiewet voor gewone burger?
CiteertitelNotariaat 2008/12, 33
SamenvattingAfgelopen 14 april verscheen een moedige staatssecretaris van FinanciŽn De Jager in het hol van de leeuw, tijdens een Tilburgs gastcollege voor estate planners, notarissen, fiscalisten en andere belangstellenden. De oude Successiewet had weinig draagvlak onder de bevolking en was technisch te ingewikkeld. Volgens De Jager draaide de gewone burger op voor de jaarlijkse schatkistvulling van 2 miljard euro en zorgden de rijken voor forse ontduiking door gebruik van verschillende constructies en adviseurs.
Auteur(s)W. Kolff
Pagina33-33
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekTuchtuitspraken
TitelKamer van Toezicht Utrecht, 19-06-2008, 48/2007
CiteertitelNotariaat 2008/12, 34
SamenvattingMOT-melding bij ABC-transactie verzuimd. Dossierbehandeling door ambtsvoorganger blijft voor verantwoordelijkheid van de opvolger die de akte passeert.
Pagina34-35
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekTuchtuitspraken
TitelGerechtshof Amsterdam, 23-09-2008, 200.004.320/01 NOT
CiteertitelNotariaat 2008/12, 34
SamenvattingGeheimhoudingsplicht? Hoewel de notaris aarzelde of hij zijn medewerking kon verlenen aan de vestiging van hypotheken op het door vader aan zijn zoon in economische eigendom overgedragen registergoed zonder dat vader zijn zoon daarvan in kennis stelde, heeft hij vanwege zijn geheimhoudingsplicht gezwegen. Het hof oordeelt dat de notaris een verkeerde afweging heeft gemaakt.
Samenvatting (Bron)Het hof is van oordeel dat de klacht van klager terecht is voorgesteld. Anders dan de kamer is het hof van oordeel dat de notaris bij afweging van alle belangen niet zonder meer zijn medewerking had mogen verlenen. De notaris had immers niet alleen te waken voor de belangen van de vader van klager, maar ook voor die van klager, zeker nu hij wist dat klager en zijn vader geen contact meer met elkaar hadden. De notaris had aan zijn medewerking de voorwaarde moeten verbinden dat klager in kennis zou worden gesteld van het voornemen tot hypotheekvestiging, zodat klager te kennen zou kunnen gegeven of en onder welke voorwaarden hij daarmee kon instemmen. Door dit na te laten heeft de notaris een verkeerde afweging gemaakt en onjuist gehandeld.
Pagina34-35
UitspraakECLI:NL:GHAMS:2008:BF2229
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekTuchtuitspraken
TitelKamer van Toezicht Amsterdam, 09-09-2008, 387178/NT07.46
CiteertitelNotariaat 2008/12, 35
SamenvattingArtikel 5 lid 2 van de Verordening IDS beoogt te voorkomen dat het vertrouwen in de advocatuur of het notariaat wordt geschaad doordat een kantoorgenoot van een advocaat of notaris tegen een cliŽnt van diezelfde advocaat of notaris kan optreden. De kandidaat-notaris is zich daarvan onvoldoende bewust geweest.
Pagina35-35
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekDe notaris onder dak
TitelDe notaris onder dak - Friesland
CiteertitelNotariaat 2008/12, 36
SamenvattingWaar werkt de notaris? In een landhuis met notenhouten lambrizering en glas in lood, of een klein jaren-zeventigpand temidden van design en moderne kunst? Of kan hij zijn cliŽnten ook heel fraai ontvangen met behulp van het plaatselijke woonwarenhuis? Truus van Gog fotografeert in twaalf maanden twaalf notariskantoren in twaalf provincies. De keuze is niet geheel willekeurig, want onder meer gebaseerd op aansprekendheid. Deze maand Friesland.
Pagina36-37
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekCommentaar
TitelFeiten graag!
CiteertitelNotariaat 2008/12, 5
SamenvattingWie vanuit het notariaat politiek Den Haag een beetje volgt, die heeft het afgelopen jaar wel flink moeten slikken. Wat een toonzetting over onze beroepsgroep! Die geluiden zijn door de media nog eens versterkt: een beeld van een verloederend notariaat. Er lijkt niet zo veel van ons te deugen.
Auteur(s)E. Kortlang
Pagina5-5
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekKNB-nieuws
TitelPraktijkuitoefening antwoordt
CiteertitelNotariaat 2008/12, 19
SamenvattingWaar gebruik ik aktepapier voor? Wat te doen met een cliŽnt die niet in staat is de akte te ondertekenen? Is het gebruik van de term notaris beschermd? Aan de afdeling Praktijkuitoefening van de KNB worden allerlei vragen gesteld over de meest uiteenlopende praktijkonderwerpen. In deze rubriek zullen praktijkvragen worden besproken.

Dien ik nog een dubbel van mijn repertorium aan te houden?

Waar in de wet is geregeld dat je het netrepertorium elke dag voor 9:00 uur op schrift moet hebben?

Ik kan mij voorstellen dat je ook een digitaal netrepertorium mag bijhouden, hetgeen geprint kan worden op de geparafeerde bladen zodra de controle komt of aan het eind van het jaar. Klopt dat?

Momenteel bestellen wij de bladen van het netrepertorium bij de Sdu uitgeverij. Mag ik deze bladen ook zelf maken, door een origineel blad te kopiŽren?

Ik ben vergeten om een akte in te schrijven in het repertorium, hoe kan ik dit herstellen?
Pagina19-19
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekPersonalia etcetera
TitelPersonalia etcetera
CiteertitelNotariaat 2008/12, 38
Pagina38-38
Artikel aanvragenVia Praktizijn