Bedrijfsjuridische Berichten

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift Bedrijfsjuridische Berichten
Datum 29-12-2008
Aflevering 26
RubriekArbeidsrecht
TitelHoge Raad spreekt zich uit over 'situatieve arbeidsongeschiktheid'
CiteertitelBb 2008, 74
SamenvattingDe Hoge Raad heeft een arrest gewezen in een zaak waarin het begrip situatieve arbeidsongeschiktheid centraal staat. In dit arrest definieert de Hoge Raad voor het eerst hetgeen onder dit begrip moet worden verstaan.
Auteur(s)D.J. Rutgers
Pagina335-339
LinkVolledige tekst artikel (rutgersposch.com)
UitspraakECLI:NL:HR:2008:BC7669
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekOndernemingsrecht
TitelDe maatstaf voor bestuurdersaansprakelijkheid tegenover een individuele aandeelhouder: overeenkomstog art. 2:9 BW
CiteertitelBb 2008, 75
SamenvattingIn die arrest heeft de Hoge Raad zich uitgesproken over de maatstaf die heeft te gelden voor aansprakelijkheid van een bestuurder tegenover een individuele aandeelhouder.
Auteur(s)B.I. Kraaipoel
Pagina339-342
UitspraakECLI:NL:HR:2008:BC4959
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekGoederen- en faillissementsrecht
TitelBeslag tot afgifte versus bodembeslag tijdens afkoelingsperiode
CiteertitelBb 2008, 76
SamenvattingOp 17 oktober 2008 is door de Hoge Raad een arrest gewezen waarnaar in de insolventiepraktijk al enige tijd werd uitgekeken. Centraal staat, kort gezegd, de vraag of een door de Ontvanger gelegd bodembeslag onder de belastingplichtige tijdens afkoelingsperiode kan worden tegengeworpen aan een derde-eigenaar wiens zaken nog op de bodem van de belastingplichtige staan. Het probleem tijdens afkoelingsperiode is dat dit de eigenaar verhinderd om de macht te krijgen over de hem toebehorende zaken.
Auteur(s)W.M.T. Keukens
Pagina343-347
LinkVolledige tekst artikel (nautadutilh.com)
UitspraakECLI:NL:HR:2008:BE7451
Artikel aanvragenVia Praktizijn