EB, tijdschrift voor Scheidingsrecht

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift EB, tijdschrift voor Scheidingsrecht
Datum 29-12-2008
Aflevering 11/12
TitelSchulden, die de draagkracht van de alimentatieplichtige partner beÔnvloeden (HR 11 juli 2008, NJ 2008,402)
CiteertitelEB 2008, 81
SamenvattingDe beschikking van de Hoge Raad van 11 juli 2008 (NJ 2008, 402) gaat in op de relevantie van schulden bij het bepalen van de hoogte van partneralimentatie. Welke schulden beÔnvloeden de draagkracht van de alimentatieplichtige en welke niet?
Auteur(s)P.A.J.Th. van Teeffelen
Pagina177-179
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelVerdeling en toerekening lijfrenteverzekeringen bij scheiding toegepast en nader beschouwd
CiteertitelEB 2008, 82
SamenvattingRecentelijk is het praktische besluit uit 2006 inzake lijfrente en kapitaalverzekeringen bij echtscheiding weer nieuw leven ingeblazen door het op te nemen in een compleet lijfrenteverzamelbesluit. Van belang is dat de kapitaalverzekeringen ook de goedkeuringen behouden, welke zijn neergelegd in een nieuw kapitaalverzekeringenbesluit inzake echtscheiding. In deze bijdrage ga ik nader in op de inhoud en de praktische gevolgen van het lijfrenteverzekeringen ten aanzien van de verdeling en toedeling van lijfrenteverzekeringen. Ook op het terrein van alimentatie is de behandeling van lijfrenteverzekeringenaanzienlijk verruimd. In het eerste gedeelte schets ik de stand van zaken op het terrein van de verdeling en de toedeling. In het tweede deel sta ik stil bij de alimentatieversoepelingen. In het derde onderdeel volgt een korte kritische beschouwingn van een enkele omissie en praktische wenken.
Auteur(s)F.H. van der Kamp
Pagina180-185
LinkVolledige tekst artikel (docplayer.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelEen goed echtscheidingsconvenant houdt rekening met de gebruikelijke fiscale interpretatie
CiteertitelEB 2008, 83
SamenvattingWie bij echtscheding een huwelijksgoederengemeenschap niet bij helfte wil verdelen moet zich realiseren, dat de belastingadviseur van degene die met minder dan de helft genoegen neemt, het verschil met de helft als afkoop van alimentatie in aftrek zal brengen. Dat is zijn professionele plicht. Zou hij dat niet doen en zijn cliŽnt zou later ter ore komen dat zijn belastingadviseur hem een belangrijke aftrekpost heeft onthouden, dan kan de adviseur daarvoor aansprakelijk worden gesteld.
Auteur(s)J.F.M. Giele
Pagina185-188
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak - Procesrecht
TitelRechtbank Groningen, 22-08-2008, 103671 / KG ZA 08-265
CiteertitelEB 2008, 85
SamenvattingMoeder veroordeeld om fiftyfifty-regeling, waarbij kinderen afwisselend bij beide ouders wonen, na te komen, uitvoerbaar bij lijfsdwang voor de duur van telkens 7 dagen om de week.
Pagina189-191
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak - Kinderen
TitelRechtbank Zutphen, 08-07-2008, 94753 /KG ZA 08-202
CiteertitelEB 2008, 86
SamenvattingMoeder wil met haar zoon, die zijn hoofdverblijf bij ex-echtgenoot heeft samen met gezamenlijk kind van partijen, verhuizen naar Thailand; benoeming bijzondere curator voor kind; man vordert vrouw te verbieden met zoon naar Thailand of buitenland te vertrekken; rechter wijst toe.
Pagina191-193
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak - Alimentatie
TitelGerechtshof Amsterdam, 15-07-2008, 200.001.690
CiteertitelEB 2008, 87
SamenvattingWijzigingsverzoek alimentatie; limitering op grond van niet-financiŽle factoren tot termijn van zeven jaar, de duur van het huwelijk.
Samenvatting (Bron)Wijziging alimentatie vrouw na echtscheiding; onvoldoende bewijs van samenwonen als waren zij gehuwd, art 1:160 BW; het hof honoreert het verzoek tot limitering van de alimentatie o.g.v. niet-financiŽle factoren en stelt termijn vast van 7 jaar.
Pagina193-194
UitspraakECLI:NL:GHAMS:2008:BF2485
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak - Alimentatie
TitelRechtbank Roermond, 17-09-2008, 86301 / FA RK 08-553
CiteertitelEB 2008, 88
SamenvattingBijdragen van vader, ook in natura, aan de kinderen strekken niet in mindering op de behoefte van de minderjarige, maar wel op die van de jongmeerderjarige.
Samenvatting (Bron)Alimentatie. De bijdragen van vader (ook in natura) aan de kinderen strekken niet in mindering op de behoefte van de minderjarige maar wel op de behoefte van de jongmeerderjarige.
Pagina195-196
UitspraakECLI:NL:RBROE:2008:BF1828
Artikel aanvragenVia Praktizijn