Arbeid integraal

Uitgever Sdu
Tijdschrift Arbeid integraal
Datum 09-10-2008
Aflevering 3
TitelVan medezeggenschap naar participatie; de 'billijke' vergoeding voor het gemis aan octrooi
SamenvattingLacune in art. 12 lid 6 Rijksoctrooiwet 1995: een pleidooi voor verbetering van de rechtspositie van de werknemer - uitvinder.
Auteur(s)R. Bodewes
Pagina3-14
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelMedezeggenschap bij grensoverschrijdende fusies
SamenvattingMet ingang van 15 juli 2008 is de Richtlijn betreffende grensoverschrijdende fusies van kapitaalvennootschappen geÔmplementeerd in boek 2 BW. Vooruitlopend op deze implementatie werd in de praktijk reeds gebruik gemaakt van de mogelijkheid tot grensoverschrijdende fusie op basis van de richtlijn. Deze bijdrage gaat kort in op de achtergronden van de grensoverschrijdende fusie, maar ziet voornamelijk op de ingewikkelde regeling die geldt ten aanzien van werknemersmedezeggenschap bij grensoverschrijdende fusies.
Auteur(s)A.L. Hustinx , B.A. Spliet
Pagina15-26
LinkVolledige tekst artikel (gmsadvocaten.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelMedezeggenschap en overgang van onderneming
SamenvattingHet onderwerp overgang van onderneming is onafgebroken in de belangstelling. Toch blijven bepaalde onderwerpen opvallend genoeg onderbelicht. Eťn van deze onderwerpen is de rol van medezeggenschap in het kader van overgang van onderneming. In dit artikel zal worden beschreven hoever de informatie- en consultatieplicht bij overgang van onderneming voor de ondernemer/werkgever strekt. Vervolgens zal aan de hand van diverse scenario's getracht worden een antwoord te geven op de vraag wat er dient te gebeuren de ondernemingsraad na overgang van onderneming.
Auteur(s)B. Bassyouni , N.P.B. Schmeitz
Pagina27-34
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelMedezeggenschap van werknemers en van cliŽnten in de zorg - hetzelfde vormgeven?; over de algemene beginselen van een goede medezeggenschapswet
SamenvattingNa het verschijnen van het SER-rapport 'Evenwichtig Ondernemingsbestuur' op 15 februari 2008, is de discussie over de eventuele verstrekking van de medezeggenschapsrechten van werknemers in Nederland weer volop gaande. Opvallend is dat de SER zich in zijn rapport om principiŽle reden uitspreekt tegen het toekennen van het enquÍterecht aan ondernemingsraden. In de zorgsector beschikken cliŽntenraden echter al een tijdje over dit recht. Kennelijk worden de discussies over het medezeggenschapsrecht in de private sector en zorgsector los van elkaar gevoerd. Omdat dit onwenselijk is - en omdat onbekend onbemind maakt - zal in deze bijdrage worden stilgestaan bij de wijze waarop de wetgever de medezeggenschap van cliŽnten in de zorg heeft vormgegeven.
Auteur(s)G.W. van der Voet
Pagina35-48
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelMedezeggenschap: maar dan de (W)OR
SamenvattingDe ondernemingsraad neemt in Nederland een bijzondere positie in binnen het stelsel van arbeidsverhoudingen. Tegelijkertijd is de ondernemingsraad 'slechts' een vorm van participatie. Een vorm waar niet alle medewerkers zich bij thuis voelen, laat staan dat ze zich er actief mee bemoeien. Velen participeren wel in projectgroepen, platforms of het werkoverleg, maar de ondernemingsraad staat ver van hen af. En dat terwijl de ondernemingsraad en andere vormen van participatie elkaar juist goed zouden kunnen aanvullen.
Auteur(s)P. Vermeulen
Pagina49-53
Artikel aanvragenVia Praktizijn