Advocatenblad

Uitgever Boom Juridische Uitgevers
Tijdschrift Advocatenblad
Datum 19-12-2008
Aflevering 18
RubriekActualiteiten
TitelFel debat over bewaking kwaliteit; In de houdgreep
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2008, nr. 18, p. 770
SamenvattingHoe moet de kwaliteit van de advocatuur worden gewaarborgd? Daarover vlogen politici, advocaten en ambtenaren elkaar vorige week in de Amsterdamse Rode Hoed in de haren. Een auditor die 'de rotte appels laat zitten', en de Orde als 'achterhaalde vleeskeurmeester', in de houdgreep van de achterban.
Auteur(s)L. Hesselink , T. Scheltema
Pagina770-770
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekActualiteiten
TitelAgenda
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2008, nr. 18, p. 771
SamenvattingActualiteitendag vastgoedrecht - 'Schadebeperkingsplicht? Wie verwacht wat van wie?' - Register gerechtelijk deskundigen.
Pagina771-771
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekActualiteiten
TitelPrettig Kerstfeest
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2008, nr. 18, p. 771
SamenvattingIk weet niet waarmee ik een groter probleem heb: met de ChristenUnie en de SP die een verplicht donorschap verwerpen mede vanwege een fundamentalistisch christelijke geloofsovertuiging, met de VVD die dezelfde mening is toegedaan vanwege een fundamentalistische liberale opvatting, met de moslimfundamentalist Mohammed Enait die weigert op te staan voor rechters of met het feit dat deken Claassen vanwege zijn tuchtrechtelijke klacht jegens Enait werd neergezet als een verlichtingsfundamentalist.
Auteur(s)H. Veenendaal
Pagina771-771
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekActualiteiten
Titel'Advocaat worden is makkelijk - eruit geschopt worden, dat is pas moeilijk'
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2008, nr. 18, p. 772
SamenvattingNa zeven uren vergaderen,met alleen een snelle lunch en korte schorsingen, waren op 3 december jl. de begroting, het beleidsplan en een nieuwe gedragsregel voor grensoverschrijdend werken aangenomen. Maar waar bleef de verordening op de financiŽle integriteit? Waarom is er nog geen definitieve vrijstellingsregeling? En welke tuchtrechtelijke uitspraken worden binnenkort gepubliceerd?
Auteur(s)L. Hesselink
Pagina772-772
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekActualiteiten
Titel'Verschoningsrecht moet tegen het licht'
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2008, nr. 18, p. 773
SamenvattingUit het onderzoek van de parlementaire werkgroep verweving onderwereld/bovenwereld, gepresenteerd in oktober, blijkt niet dat er binnen de advocatuur sprake is van systematische betrokkenheid bij criminaliteit. 'Maar voor degenen die kwaad willen is veel mogelijk.' Dit zei Cisca Joldersma op 9 december tijdens een studiedag van het Centre for information and Research Organised Crime (CIROC) aan de Vrije Universiteit Amsterdam.
Auteur(s)P. Pouw
Pagina773-774
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekActualiteiten
TitelVervolgde advocaten; Goed nieuws uit Beiroet
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2008, nr. 18, p. 774
SamenvattingIn een baanbrekend vonnis heeft de Libanese rechter beslist dat kritiek op de mensenrechtensituatie in Libanon wordt beschermd door het grondrecht van vrijheid van meningsuiting.
Pagina774-774
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekActualiteiten
TitelSchraalhans keukenmeester bij curatoren
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2008, nr. 18, p. 775
SamenvattingRecent verscheen het INSOLAD Rapport Beloning Curatoren (het 'Rapport'). Niet alleen de prettige leesbaarheid en de bescheiden omvang zijn goede redenen het door te nemen. De inhoud zou hier en daar ook wel wat schellen van de ogen kunnen doen vallen. Op een bescheiden toon lijkt hier namelijk een noodklok over faillissementsland te weerklinken.
Auteur(s)G. van Daal
Pagina775-775
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekActualiteiten
TitelWake-up call niet nodig
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2008, nr. 18, p. 776
SamenvattingAdvocaten hebben de bedrijfsjurist ontdekt, zo lijkt het. Houthoff Buruma publiceerde op 6 november de Bedrijfsjuristenmonitor 2008: een onderzoek naar de thema's die bedrijfsjuristen bezighouden.
Auteur(s)A. Italianer
Pagina776-776
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekOrde - Ordeberichten
TitelOp het verkeerde been?
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2008, nr. 18, p. 777
SamenvattingLaatst vroeg een wat dichotoom denkende geest me: waar denk je dat morele professionaliteit het meest ontwikkeld is, bij de politie of bij de advocatuur? Bij de politie natuurlijk zei ik. De vragensteller reageerde verbaasd. Ik legde dat uit, hoewel dat voor hem niet echt nodig was.
Auteur(s)W. Bekkers
Pagina777-777
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBrieven
TitelAnalyse Wwft schiet tekort
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2008, nr. 18, p. 779
SamenvattingHet artikel over de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Dousi en Neefe "Nieuwe identificatieverplichtingen ontleed', Advocatenblad 16, 14 november jl.) biedt onvoldoende hulpmiddelen voor de advocaat die wil proberen de Wwft na te leven.
Auteur(s)E.C. Timmer
Pagina779-779
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekColofon
TitelColofon
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2008, nr. 18, p. 779
Pagina779-779
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelDecamerone en Nederland; het recht volgens Boccaccio
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2008, nr. 18, p. 780
SamenvattingIn de Decamerone geeft Boccaccio regelmatig doorkijkjes naar het recht en de rechtspraktijk in ItaliŽ in de veertiende eeuw. In het laatste Advocatenbladnummer van dit jaar kijken we naar de parallellen met het recht in Nederland anno 2009.
Auteur(s)H.S.M. Kruijer
Pagina780-784
Artikel aanvragenVia Praktizijn
Titel'U kunt er nu niet bij' is niet langer acceptabel
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2008, nr. 18, p. 787
SamenvattingZoals inmiddels uit de pers bekend besliste het Europese Hof voor de Rechten van de Mens op 27 november jl. dat een verdachte bij het politieverhoor toegang tot een advocaat moet hebben gehad. Anders is het gebruik van een belastende verklaring als bewijs in strijd met art. 6 EVRM. De uitspraak verruimt de rechtsbijstand in de piketfase in Nederland, ook in de pilot die nu draait.
Auteur(s)G.P. Hamer , R. Malewicz
Pagina787-787
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelMaak van de burger geen schichtig vogeltje; ongewenste overeenkomsten tussen belaging en persoonsgericht verstoren
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2008, nr. 18, p. 788
SamenvattingPersoonsgericht verstoren door politie en justitie kennen we al sinds 2005, om terroristische misdrijven te voorkomen. Het wordt tegenwoordig ook ingezet om, zonder redelijk vermoeden van schuld, zedenmisdrijven te voorkomen. Deze stalking van overheidswege is in een rechtsstaat ongewenst.
Auteur(s)C. Nierop , J. Snoeijer
Pagina788-792
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechter schrijft terug
TitelPijn in de rechtstaat
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2008, nr. 18, p. 795
SamenvattingAlles wat goed gaat, is vanzelfsprekend. Een periode van harmonie is een roes, zij het zonder veel houvast. Vorige maand was ik gelukkig, en vorige week, en gisteren, en het is moeilijk te onderscheiden wanneer nu wat was. Een gezonde geest vergeet zijn gezonde lichaam. Wie daarentegen een zere knie heeft, weet binnen de kortste tijd alles over de werking van die knie. En van knieŽn in het algemeen. En wanneer welk ongemak zich in de eigen knie heeft voorgedaan. Hoe het begon, en alle complicaties daarna.
Auteur(s)J. van der Does
Pagina795-795
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekMoordkuil
TitelInformatiemanagement; een persoonlijke noot
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2008, nr. 18, p. 797
SamenvattingIrritaties, klachten en andere felle berichten over grote en kleine misstanden kunt u kwijt in deze rubriek.
Auteur(s)D. Willemars
Pagina797-797
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekOrde
TitelNieuwe gedragsregel grensoverschrijdende werkzaamheden binnen EU
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2008, nr. 18, p. 798
SamenvattingDe advocaat dient bij het verrichten van grensoverschrijdende werkzaamheden binnen de Europese Unie en het Europees economisch gebied de CCBE Gedragscode voor Europese advocaten in acht te nemen.
Pagina798-799
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekOrde
TitelOver het concept-Beleidsplan 2009
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2008, nr. 18, p. 800
SamenvattingIngevolge het bepaalde in art. 2, eerste en tweede lid Verordening op de Raad van Advies legt de Algemene Raad jaarlijks het ontwerp van het bij de begroting behorende beleidsplan ter advisering aan de Raad van Advies voor. Het is op deze basis dat thans voor u ligt het door de Raad van Advies aan de Algemene Raad uitgebrachte advies inzake het concept-Beleidsplan 2009.
Dit advies is op 3 november jl. door Algemene Raad overgenomen en verwerkt in het door het College van afgevaardigden in zijn vergadering van 3 december jl. aangenomen Beleidsplan.
Pagina800-801
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekOrde - Opleidingen
TitelOpleidingen
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2008, nr. 18, p. 802
Pagina802-802
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekOrde - Personalia
TitelPersonalia
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2008, nr. 18, p. 802
Pagina802-804
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekTuchtrecht
TitelHof van Discipline, 03-09-2007, 47779
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2008, nr. 18, p. 806
SamenvattingOpname telefoongesprek zonder toestemming. Het betaamt een behoorlijk advocaat niet om zonder mededeling vooraf aan degene met wie hij spreekt de inhoud van het gesprek op een geluidsdrager vast te leggen.
Pagina806-809
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekTuchtrecht
TitelHof van Discipline, 07-09-2007, 4820
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2008, nr. 18, p. 809
SamenvattingMisleiding van de rechtbank en wederpartij, dekenbezwaar. Tuchtrechtelijk laakbaar handelen waardoor het aanzien van de gehele beroepsgroep is geschaad. Zware maatregel van (deels) voorwaardelijke schorsing op zijn plaats.
Pagina809-810
Artikel aanvragenVia Praktizijn