Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie

Uitgever Sdu
Tijdschrift Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie
Datum 10-01-2009
Aflevering 6781
TitelInleiding
CiteertitelWPNR 6781/1
SamenvattingRecht naar zijn Aart.

Speciaal nummer ter gelegenheid van het afscheid van prof. mr. Aart van Velten van de redactie van het WPNR.
Auteur(s) Redactie
Pagina1-1
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelNaar een verbeterde Vormerkung
CiteertitelWPNR 6781/1
SamenvattingAart van Velten, de 'vader van de Nederlandse Vormerkung'.
Op 17 september 1982 promoveerde Aart van Velten aan de UvA op het proefschrift 'Kopers en economische eigenaars van onroerend goed'. Hierin verdedigde hij onder meer om in het nieuwe BW de koper van onroerend goed bescherming te bieden tegen vervreemding of bezwaring door de verkoper en tegen beslag door diens schuldeisers. Hij stelde voor de mogelijkheid te scheppen om het recht op levering van de koper te publiceren doormiddel van een aantekening in de kadastrale registratie.
Auteur(s)H.W. Heyman
Pagina1-6
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelDe notariŽle koopovereenkomst en de sanctie op een vormvoorschrift
CiteertitelWPNR 6781/6
SamenvattingDe vraag van Van Velten.
Van Velten is over de wijze waarop de koop van een woning in art. 7:2 BW is geregeld van meet af aan zeer kritisch geweest. Hij is van mening dat deze bepaling te veel onzekerheid met zich brengt. Zo is bijvoorbeeld onduidelijk wat allemaal onder een tot bewoning bestemde onroerende zaak moet worden verstaan. Ook is Van Velten geen voorstander van de bedenktijd. Nog een ander aspect van art. 7:2 BW heeft - wellicht tegen wil en dank - zijn voortdurende aandacht opgeŽist, te weten de sanctie op het vereiste dat de koop van een woning schriftelijk tot stand komt.
Auteur(s)C.G. Breedveld-de Voogd
Pagina6-9
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelKabels en leidingen: BW of BP?
CiteertitelWPNR 6781/10
SamenvattingAart van Velten heeft zich in zijn werkzame leven beziggehouden met alle vormen van privaatrechtelijke aspecten ten aanzien van onroerende zaken. Daartoe behoort ook de problematiek van kabels en leidingen. Ik neem aan dat deze bijdrage hem dan ook zal interesseren.
De materie van kabels en leidingen is de laatste jaren erg in beweging geweest. In de eerste plaats werd dit veroorzaakt door de verzelfstandiging van de openbare nutsbedrijven waardoor veel meer relevant werd de vraag bij wie de eigendom berust van de desbetreffende netwerken.
Auteur(s)W.G. Huijgen
Pagina10-13
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelModern vastgoed: De vastgoedjurist in de eenentwintigste eeuw
CiteertitelWPNR 6781/14
Samenvatting'Doet u mij maar een modern hoedje!'
Het moet zich ergens in de jaren '60 van de vorige eeuw hebben afgespeeld. Iemand loopt een hoedenzaak binnen en vraagt aan de verkoper: 'Ik ben op zoek naar een modern hoedje.' De verkoper denkt even na, en vraagt de klant. 'Meneer, kunt u mij dan eerst vertellen wat een modern hoedje is.' Aan dit (volgens mijn bron waargebeurde) verhaal moest ik denken toen ik enige tijd geleden enkele afleveringen van het WPNR uit de jaren '80 doorbladerde. Mijn oog viel op advertenties waarin computers en printers werden aangeboden. De afgebeelde en aangeprezen apparaten waren destijd ongetwijfeld 'state of the art' en onmisbaar op een 'modern notariskantoor', maar leken inmiddels afkomstig te zijn uit een zeer lang vervlogen tijdperk.
Auteur(s)H.D. Ploeger
Pagina14-17
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelKlachtplicht en bedrog
CiteertitelWPNR 6781/18
SamenvattingAart van Velten, de scheidende redacteur aan wie dit nummer van het WPNR is opgedragen, heeft een levendige liefde voor het onroerendgoedrecht, met name ook voor de koop/ verkoop van onroerende zaken. Nieuwe ontwikkelingen hebben steevast zijn aandacht. Zo verscheen van zijn hand reeds in 1984, een klein decennium vůůr de inwerkingtreding van het nieuwe Burgerlijk Wetboek, een van de eerste delen in de serie MonografieŽn Nieuw BW. In deze monografie presenteert hij, vanuit een evidente kennis en ervaring, een mozaÔek van onderwerpen betreffende de koop van onroerende zaken.
Auteur(s)J. Hijma
Pagina18-21
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelAanspraken op een goed ontstaan tussen een beslag op dat goed en de vernietiging van een rechterlijke opheffing van dat beslag
CiteertitelWPNR 6781/22
SamenvattingDe titel van deze bijdrage duidt op iets gecompliceerds en dat is het ook (de afscheid nemende redacteur kan gelukkig bepaald wel tegen een stootje). Het gaat om de vraag naar de status van rechten van derden op een goed, die zijn ontstaan na beslag op dat goed, in het geval dat beslag bij een rechterlijk vonnis, dat uitvoerbaar bij voorraad wordt verklaard, wordt opgeheven, maar die opheffing in beroep wordt vernietigd.
Auteur(s)H.J. Snijders
Pagina22-25
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelHR 5 maart 1905 is vereeuwd
CiteertitelWPNR 6781/26
SamenvattingDit opstel ter ere van mijn oud-collega aan de VU en kenner bij uitstek van de rechten op onroerende zaken, heeft als vanzelfsprekend een goederenrechtelijk onderwerp. Ik grijp deze gelegenheid aan om iets te zeggen over een arrest van de Hoge Raad dat vůůr 1992 essentieel was in het onderwijs in het (toen) zakenrecht, HR 5 maart 1905, W 8191. Daarin werd een uitleg gegeven van art. 1354 (oud) BW: 'Men wordt voorondersteld bedongen te hebben voor zichzelven en voor zijne erfgenamen en rechtverkrijgenden (...)'.
Auteur(s)F.H.J. Mijnssen
Pagina26-29
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelOver ĎRome Ií en onroerende zaken
CiteertitelWPNR 6781/29
SamenvattingKoop van onroerende zaken.
Volgens de organisatie van de in oktober 2008 in Utrecht gehouden beurs 'Second Home' spelen makelaars in op de recente financiŽle crisis en wordt de aankoop van een tweede huis 'de meest verstandige belegging' genoemd, althans wanneer wij berichten daarover in de pers mogen geloven. Er is in ieder geval volop keus voor de aankoop van een tweede woning in het buitenland, bijvoorbeeld in Frankrijk, ItaliŽ, Portugal of Zwitserland. Maar ook buiten Europa, zoals op de Nederlandse Antillen, worden woningen aangekocht door Nederlanders als tweede verblijf.
Auteur(s)P. Vlas
Pagina29-35
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelGrondeigendom, gebruiksrechten op grond en grondboekhouding in China
CiteertitelWPNR 6781/36
SamenvattingZekerheid rondom grondeigendom en (beperkte) rechten op grond is een voorwaarde voor het goed functioneren van een samenleving die in economisch opzicht de vrije marktwerking tot uitgangspunt neemt. In Nederland en veel andere landen is dat best goed geregeld. Weliswaar kan men twisten over de vraag of de verschillende vastgoedmarkten kosten efficient werken en is het jammer dat zo'n grote verscheidenheid aan grondboekhoudingsystemen bestaat, maar over het algemeen is de zekerheid de de verschillende systemen verschaffen voldoende voor het goed functioneren van vastgoedmarkten.
Auteur(s)L.C.A. Verstappen
Pagina36-42
Artikel aanvragenVia Praktizijn