Journaal bestuursrecht

Uitgever Sdu
Tijdschrift Journaal bestuursrecht
Datum 07-01-2009
Aflevering 1
RubriekRedactionele bijdrage
TitelWet dwangsom; beslistermijnen op de tocht
CiteertitelJBa 2009/1
SamenvattingIn één van de eerste nummers van dit blad besprak ik al de toen opkomende behoefte aan een instrument waarmee het bestuursorgaan kan worden geprikkeld om te voldoen aan zijn wettelijke verplichting tijdig een besluit te nemen. Toentertijd werd nog gesproken van een 'boete' die het bestuursorgaan aan de betreffende burger zou moeten betalen indien niet binnen de geldende beslistermijnen een besluit werd genomen.
Auteur(s)J.P. Hoegee
Pagina2-5
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Kernbegrippen
TitelRaad van State, 10-12-2008, 200801395/1
CiteertitelJBa 2009/2
SamenvattingBelanghebbende. Vertegenwoordiging.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 20 maart 2007 heeft het college van burgemeester en wethouders van Terschelling (hierna: het college) aan Staatsbosbeheer een aanlegvergunning verleend voor het verwijderen van het zeedennenbos Arjensduin te Terschelling.
Pagina6-6
UitspraakECLI:NL:RVS:2008:BG6403
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Kernbegrippen
TitelRaad van State, 17-12-2008, 200802446/1
CiteertitelJBa 2009/3
SamenvattingBelanghebbende. Statutaire doelen.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 23 maart 2007 heeft het college van burgemeester en wethouders van Steenwijkerland (hierna: het college) aan [appellant] bouwvergunning verleend voor het oprichten van een stal/berging voor een schapenhouderij op het perceel kadastraal bekend gemeente [], sectie [], nummer [] gedeeltelijk, plaatselijk bekend [locatie] te [plaats] (hierna: het perceel).
Pagina6-7
UitspraakECLI:NL:RVS:2008:BG7151
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Kernbegrippen
TitelRaad van State, 17-12-2008, 200802899/1
CiteertitelJBa 2009/4
SamenvattingBelanghebbende. Statutaire doelen. Vereniging van Eigenaren (VvE).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 14 december 2005 heeft het college van burgemeester en wethouders van Noordwijk (hierna: het college) de Muntendamsche Investeringsmaatschappij B.V. vrijstelling en bouwvergunning verleend voor het oprichten van een parkeergarage, een winkelruimte en 19 appartementen aan de Parallel Boulevard 7 te Noordwijk (hierna: het perceel).
Pagina7-7
UitspraakECLI:NL:RVS:2008:BG7164
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Bepalingen over besluiten
TitelRaad van State, 10-12-2008, 200708944/1
CiteertitelJBa 2009/5
SamenvattingOpenbare kennisgeving. Ontwerpbesluit. Terinzagelegging.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 6 november 2007 heeft het college van gedeputeerde staten van Limburg (hierna: het college) met toepassing van artikel 8.23 van de Wet milieubeheer de bij besluit van 14 juni 2005 aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Chemelot Site Permit B.V. (hierna: vergunninghoudster) krachtens de Wet milieubeheer verleende revisievergunning voor de site Chemelot in de gemeenten Sittard-Geleen en Stein, gewijzigd. Dit besluit is op 15 november 2007 ter inzage gelegd.
Pagina7-8
UitspraakECLI:NL:RVS:2008:BG6426
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Handhaving
TitelRaad van State, 17-12-2008, 200805126/1 en 200800383/1
CiteertitelJBa 2009/6
SamenvattingDwangsom. Concreet zicht op legalisatie.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 1 maart 2007 heeft het college van burgemeester en wethouders van Helden (hierna: het college) appellante sub 1 op straffe van een dwangsom gelast de loods op het perceel, kadastraal bekend gemeente [], sectie [], nummer [], gelegen nabij [locatie] (hierna: het perceel), niet in gebruik te nemen.
Pagina8-8
UitspraakECLI:NL:RVS:2008:BG7154
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Bezwaar en beroep
TitelRaad van State, 10-12-2008, 200803128/1
CiteertitelJBa 2009/7
SamenvattingVoorbereidingshandelingen. Termijn.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 7 augustus 2006 heeft het dagelijks bestuur van het stadsdeel Oud-Zuid (hierna: het dagelijks bestuur) geweigerd aan [appellant] een splitsingsvergunning voor het pand aan de [locatie] (hierna: het pand) te verlenen.
Pagina8-8
UitspraakECLI:NL:RVS:2008:BG6399
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Bezwaar en beroep
TitelRaad van State, 10-12-2008, 200801370/1
CiteertitelJBa 2009/8
SamenvattingVerschoonbare termijnoverschrijding. Kennisgeving. Ontkenning.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 2 mei 2007 heeft het college van burgemeester en wethouders van Westerveld (hierna: het college) aan [vergunninghouder] vrijstelling en bouwvergunning verleend voor het oprichten van een werktuigenberging op het perceel [locatie] te [plaats].
Pagina8-9
UitspraakECLI:NL:RVS:2008:BG6407
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Bezwaar en beroep
TitelRaad van State, 10-12-2008, 200708774/1
CiteertitelJBa 2009/9
SamenvattingBeroep. Beperking beroepsrecht.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 19 oktober 2007 heeft het college van burgemeester en wethouders van Steenbergen (hierna: het college) aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Prodimex B.V. (hierna: Prodimex B.V.) een revisievergunning als bedoeld in artikel 8.4, eerste lid, van de Wet milieubeheer gedeeltelijk verleend en gedeeltelijk geweigerd voor een inrichting voor de productie van zilveruien en het wassen van agrarische producten aan de Rijksweg 73 te Nieuw-Vossemeer. Dit besluit is op 5 november 2007 ter inzage gelegd.
Pagina9-9
UitspraakECLI:NL:RVS:2008:BG6406
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Bezwaar en beroep
TitelRaad van State, 10-12-2008, 200802431/1
CiteertitelJBa 2009/10
SamenvattingVernietiging. Instandlating rechtsgevolgen.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 12 december 2006 heeft het college van burgemeester en wethouders van Hattem (hierna: het college) op verschillende wegen in de wijken Hogenkamp en Hattem Noord en op de wegen Vuursteenbergweg, Oude Kerkweg, de Wrange, Enkweg, Hommelbrink en Dorpsweg een inrijverbod ingesteld voor vrachtverkeer, met uitzondering van het openbaar vervoer.
Pagina10-10
UitspraakECLI:NL:RVS:2008:BG6401
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Bezwaar en beroep
TitelRaad van State, 16-12-2008, 200806767/2
CiteertitelJBa 2009/11
SamenvattingVoorziening. Voorlopig oordeel. Belangenafweging.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 7 september 2007 heeft het college van burgemeester en wethouders van Utrechtse Heuvelrug (hierna: het college) aan Woningbouwvereniging Amerongen bouwvergunning verleend voor het oprichten van 8 woningen met bergingen op het perceel Koenestraat 27 t/m 33 te Amerongen (hierna: het perceel).
Pagina10-11
UitspraakECLI:NL:RVS:2008:BG8243
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Varia
TitelRaad van State, 10-12-2008, 200801404/1
CiteertitelJBa 2009/12
SamenvattingBouw- en woningtoezicht. Stillegging. Legalisatie.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 30 januari 2006 heeft het college van burgemeester en wethouders van Boekel (hierna: het college) F.S. Vastgoed b.v. (hierna: F.S. Vastgoed) gelast het bouwen van horeca-appartementen op het perceel, plaatselijk bekend Kerkstraat 1 te Boekel (hierna: het perceel) onmiddellijk te staken.
Pagina11-11
UitspraakECLI:NL:RVS:2008:BG6435
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Varia
TitelRaad van State, 17-12-2008, 200802851/1
CiteertitelJBa 2009/13
SamenvattingBoete. Zorgvuldigheid. Kennisgeving.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 7 augustus 2006 heeft de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (hierna: de staatssecretaris) de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Recreatie Landgoed Ruighenrode B.V. (hierna: Ruighenrode) ter zake van een op 17 oktober 2005 uitgevoerde controle een boete opgelegd van 8.000,00 wegens overtreding van artikel 2, eerste lid, en van 1.500,00 wegens overtreding van artikel 15, tweede lid, van de Wet arbeid vreemdelingen (hierna: de Wav).
Pagina11-12
UitspraakECLI:NL:RVS:2008:BG7202
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekAgenda
TitelAgenda
CiteertitelJBa 2009/
Pagina12-12
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekWetgevingsschema
TitelWetgevingsschema
CiteertitelJBa 2009/
Pagina13-13
Artikel aanvragenVia Praktizijn