Gemeentestem

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift Gemeentestem
Datum 13-01-2009
Aflevering 7309
TitelCiviele en strafrechtelijke aansprakelijkheid van gemeenten bij falend bouw- en woningtoezicht (2). Over politiek wenselijke rechtspraak en een wetgever die verantwoordelijkheden op de burger afschuift
CiteertitelGst. 2009, 1
SamenvattingIn aflevering 7308 van dit tijdschrift verscheen het eerste deel van deze bijdrage die met name is gewijd aan de ontwikkelingen rond de eventuele civielrechtelijke aansprakelijkheid van gemeenten in geval van gebrekkig bouw- en woningtoezicht. Daarbij kwam naar voren dat een gemeente het in de regel - kort gezegd - wel 'erg bont moet hebben gemaakt', wil zij door een gelaedeerde burger met vrucht langs civiele weg aangesproken kunnen worden, wegens door hem ten gevolge van gebrekkig bouw- en woningtoezicht geleden schade. In deel 2 van onze bijdrage staan de strafrechtelijke aansprakelijkheidsmogelijkheden bij falend bouw- en woningtoezicht centraal.
Auteur(s)C.L.G.F.H. Albers , P.C.M. Heinen
Pagina1-13
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 03-09-2008, 200707018/1
CiteertitelGst. 2009, 2
SamenvattingPlanschadevergoeding. Overgangsrecht nieuwe Wet ruimtelijke ordening. Gelijkstelling art. 15 WRO-vrijstelling met ontheffing in de Wro. Toepassing binnenplanse vrijstellingsbevoegdheid derhalve mogelijke planschadeoorzaak. (Noord-Brabant).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 14 augustus 2007 heeft het college van gedeputeerde staten van Noord-Brabant (hierna: het college) besloten over de goedkeuring van het door de raad van de gemeente Moerdijk (hierna: de raad) bij besluit van 14 december 2006 vastgestelde bestemmingsplan "Kern Klundert".
AnnotatorJ.M.H.F. Teunissen
Pagina14-16
UitspraakECLI:NL:RVS:2008:BE9705
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 24-09-2008, 200800614/1
CiteertitelGst. 2009, 3
SamenvattingWOB-verzoek. Persoonsgegeven, bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Openbaarmaking in andere vorm dan verzocht. (Politieregio Fryslân).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 31 mei 2007 heeft de korpsbeheerder van de provincie Fryslân [wederpartij] naar aanleiding van zijn verzoek om afschriften van alle in 2006 verleende en geweigerde verloven tot het voorhanden hebben van een vuurwapen, een aantal gegevens verstrekt.
AnnotatorS.A.J. Munneke
Pagina16-20
UitspraakECLI:NL:RVS:2008:BF2162
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 17-09-2008, 200801413/1
CiteertitelGst. 2009, 4
SamenvattingDocument, bestuurlijke aangelegenheid, voldoende gespecificeerd WOB-verzoek.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 22 mei 2007 heeft de Deken van de Orde van Advocaten in het arrondissement Amsterdam (hierna: de Deken) twee op de Wet openbaarheid van bestuur (hierna: de Wob) gebaseerde informatieverzoeken van [appellant] afgewezen.
AnnotatorS.A.J. Munneke
Pagina20-21
UitspraakECLI:NL:RVS:2008:BF0976
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelHoge Raad, 28-03-2008, C06/249HR
CiteertitelGst. 2009, 5
SamenvattingFormele rechtskracht, nadeelcompensatie, taakverdeling burgerlijke rechter en bestuursrechter, égalité devant les charges publiques.
Samenvatting (Bron)Onrechtmatige overheidsdaad; nadeelcompensatie. Vordering tot vergoeding van beweerdelijk door overheidsbesluiten veroorzaakte schade; rechtmatige overheidsdaad; ontvankelijkheid; taakverdeling burgerlijke rechter en bestuursrechter.
AnnotatorJ.A.E. van der Does
Pagina21-35
UitspraakECLI:NL:HR:2008:BC0256
Artikel aanvragenVia Praktizijn