Journaal bestuursrecht

Uitgever Sdu
Tijdschrift Journaal bestuursrecht
Datum 28-01-2009
Aflevering 2
RubriekRedactionele bijdrage
TitelDeels belang bij een bestemmingsplan?
CiteertitelJBa 2009/14
SamenvattingPer 1 juli 2005 is in bestemmingsplanprocedures de kring van beroepsgerechtigden beperkt tot belanghebbenden. Ook onder het regime van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) kunnen slechts belanghebbenden beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (Afdeling). Na 1 juli 2005 heeft de Afdeling een aantal malen de ontvankelijkheid van appellante beoordeeld. Dit artikel beschrijft de benaderingswijze van de Afdeling waarbij als vertrekpunt niet het gehele bestemmingplan wordt gekozen, maar een afzonderlijk planonderdeel. Aan de hand van voorbeelden wordt verder onderzocht hoe de Afdeling het nabijheidcriterium en het criterium van ruimtelijke uitstraling in bestemmingsplanprocedures invult.
Auteur(s)M.J.H.M. Verhoeven
Pagina18-21
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Kernbegrippen
TitelRaad van State, 24-12-2008, 200803269/1
CiteertitelJBa 2009/15
SamenvattingBelanghebbende. Afstandscriterium. Zichtcriterium.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 21 maart 2006 heeft het dagelijks bestuur van het stadsdeel Amsterdam Zuidoost (hierna: het dagelijks bestuur) aan dat stadsdeel vergunning verleend voor het oprichten van een standbeeld op het Anton de Komplein ter hoogte van nr. 150 te Amsterdam Zuidoost (hierna: het perceel).
Pagina22-22
UitspraakECLI:NL:RVS:2008:BG8298
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Kernbegrippen
TitelRaad van State, 14-01-2009, 200800497/1
CiteertitelJBa 2009/16
SamenvattingBelanghebbende. Rechtspersoon.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 21 december 2007 heeft het college van burgemeester en wethouders van Den Haag (hierna: het college) aan KPN Broadcast Services (hierna: KPN) een vergunning als bedoeld in artikel 8.1 van de Wet milieubeheer verleend voor het oprichten en in werking hebben van een zendstation voor het uitzenden van radio- en televisiekanalen aan de Zichtenburglaan 218-220 te Den Haag. Dit besluit is op 28 december 2007 ter inzage gelegd.
Pagina22-23
UitspraakECLI:NL:RVS:2009:BG9796
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Kernbegrippen
TitelRaad van State, 14-01-2009, 200801468/1
CiteertitelJBa 2009/17
SamenvattingStatutair belang. Feitelijke activiteiten.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 5 februari 2008 heeft het college van gedeputeerde staten van Zeeland (hierna: het college) aan [vergunninghoudster] een vergunning als bedoeld in artikel 8.1 van de Wet milieubeheer verleend voor het veranderen van een veehouderij aan [locatie] te [plaats].
Pagina23-24
UitspraakECLI:NL:RVS:2009:BG9763
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Kernbegrippen
TitelRechtbank Haarlem, 24-12-2008, AWB 08/7779
CiteertitelJBa 2009/18
SamenvattingBesluit. Feitelijk handelen.
Samenvatting (Bron)Afsluiting door middel plaatsing hek en bord van het Tolpad te Heemskerk; geen besluit in de zin van de Awb; voorzieningenrechter onbevoegd.
Pagina24-24
UitspraakECLI:NL:RBHAA:2008:BG8330
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Bepalingen over besluiten
TitelRechtbank 's-Gravenhage, 31-12-2008, 274010 / HA ZA 06-3308
CiteertitelJBa 2009/19
SamenvattingToepassingsbereik. Onverbindendheid. Algemeen. Verbindende voorschriften. Bouwregelgeving. Bekendmaking.
Samenvatting (Bron)Het gaat in deze zaak om de vraag of de bepalingen van het Bouwbesluit 2003 en de Regeling Bouwbesluit 2003, voor zover daarin is verwezen naar zogeheten NEN-normen, een algemeen verbindend karakter hebben. De rechtbank beantwoordt deze vraag bevestigend. Aangezien de NEN-normen niet op de in de Bekendmakingswet voorgeschreven wijze zijn bekend gemaakt, zijn de hiervoor bedoelde bepalingen van het Bouwbesluit en de Regeling Bouwbesluit nog niet in werking getreden en dus nog niet verbindend.
Pagina24-25
UitspraakECLI:NL:RBSGR:2008:BG8465
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Subsidie
TitelRaad van State, 24-12-2008, 200502951/1
CiteertitelJBa 2009/20
SamenvattingTerugvordering. Bevoegdheidsgrondslag bestuursorgaan. Vertrouwensbeginsel.
Samenvatting (Bron)Bij verwijzingsuitspraak van 30 augustus 2006 heeft de Afdeling het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen (hierna: het Hof van Justitie) verzocht bij wege van prejudiciŽle beslissing uitspraak te doen op vijf vragen, de behandeling van het hoger beroep van appellante (hierna: de gemeente) geschorst tot het Hof van Justitie uitspraak heeft gedaan en iedere verdere beslissing aangehouden. Voor het procesverloop voorafgaande aan deze uitspraak wordt naar de verwijzingsuitspraak, die is aangehecht, verwezen.
Pagina25-26
UitspraakECLI:NL:RVS:2008:BG8290
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Bezwaar en beroep
TitelRaad van State, 31-12-2008, 200805052/1
CiteertitelJBa 2009/21
SamenvattingInhoud. Bezwaarschrift.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 19 september 2007, verzonden op 20 september 2007, heeft het college van burgemeester en wethouders van Maasdriel (hierna: het college) aan de vereniging Vereniging van Eigenaren Ligplaatsen Jachthaven Ammerzoden (hierna: de Vereniging van Eigenaren) een aantal lasten onder dwangsom opgelegd wegens het overtreden van artikel 13 van het Besluit opslaan in ondergrondse tanks en enkele voorschriften van het Besluit jachthavens.
Pagina26-26
UitspraakECLI:NL:RVS:2008:BG8642
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Bezwaar en beroep
TitelRaad van State, 14-01-2009, 200800722/1
CiteertitelJBa 2009/22
SamenvattingOntvankelijkheid. Zienswijzen. Verschoonbaar.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 11 december 2007 heeft het college van burgemeester en wethouders van Steenwijkerland (hierna: het college) aan [vergunninghouder] een vergunning, als bedoeld in artikel 8.4, eerste lid, van de Wet milieubeheer, verleend voor een veehouderij met runderen, schapen en biologische varkens, gelegen op het perceel [locatie 1] te [plaats]. Dit besluit is op 18 december 2007 ter inzage gelegd.
Pagina26-27
UitspraakECLI:NL:RVS:2009:BG9730
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Bezwaar en beroep
TitelRaad van State, 24-12-2008, 200802629/1
CiteertitelJBa 2009/23
SamenvattingSchadevergoeding. ImmateriŽle schadevergoeding. Redelijke termijn.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 1 augustus 2006 heeft het college van burgemeester en wethouders van Ameland (hierna: het college) het bezwaar van [appellant sub 2] tegen het besluit van 29 oktober 1997 tot afwijzing van een verzoek om schadevergoeding opnieuw ongegrond verklaard.
Pagina27-28
UitspraakECLI:NL:RVS:2008:BG8294
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Varia
TitelRaad van State, 14-01-2009, 200802650/1
CiteertitelJBa 2009/24
SamenvattingUitvaardiging noodbevel. Evenredige belangenafweging.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 7 april 2005 heeft de burgemeester van Westland (hierna: de burgemeester) [appellante] bevolen alle bouwwerkzaamheden op de percelen, plaatselijk bekend als [locaties] te [plaats] (hierna: de percelen), te staken en gestaakt te houden.
Pagina28-29
UitspraakECLI:NL:RVS:2009:BG9795
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekLiteratuur
TitelLiteratuur
CiteertitelJBa 2009/
Pagina29-29
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekWetgevingsschema
TitelWetgevingsschema
CiteertitelJBa 2009/
Pagina31-31
Artikel aanvragenVia Praktizijn