Gemeentestem

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift Gemeentestem
Datum 27-01-2009
Aflevering 7310
TitelVergaande gevolgen van het actieplan staatssteun voor decentrale overheden
CiteertitelGst. 2009, 6
SamenvattingOp 7 juni 2005 heeft Eurocommissaris Kroes haar Actieplan Staatssteun gepresenteerd. In dit blad heeft Van den Tweel al aandacht gevraagd voor dat Actieplan. Op dat moment waren de ideeŽn van de Commissie nog niet uitgewerkt en was het niet mogelijk de concrete consequenties van dat plan voor gemeenten en andere decentrale overheden aan te geven. Inmiddels heeft de Commissie vooruitgang gemaakt met de uitwerking van het Actieplan en kunnen we overzien wat de gevolgen zijn voor decentrale overheden. In deze bijdrage wordt een aantal punten besproken. Allereerst zal blijken dat de regelgeving van de Commissie door het Actieplan Staatssteun sterk is veranderd (par. 1). Zo zijn de generieke vrijstellingsverordeningen van de Commissie drastisch aangepakt.
Auteur(s)B. Hessel
Pagina37-45
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 29-10-2008, 200802355/1
CiteertitelGst. 2009, 7
SamenvattingVervallen milieuvergunning, algemene regels. (Bodegraven)
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 12 april 2005 heeft het college van burgemeester en wethouders van Bodegraven (hierna: het college) aan [vergunninghouders] een revisievergunning als bedoeld in artikel 8.4, eerste lid, van de Wet milieubeheer verleend voor een loonwerkersbedrijf en veehouderij aan de [locatie] te [plaats].
AnnotatorP.P.A. Bodden
Pagina45-47
LinkVolledige tekst (hekkelman.nl)
UitspraakECLI:NL:RVS:2008:BG1831
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRechtbank 's-Gravenhage, 11-11-2008, 320128 / KG ZA 08-1209
CiteertitelGst. 2009, 8
SamenvattingStemgeheim, waterschapsverkiezingen.
Samenvatting (Bron)Stemgeheim waterschapsverkiezingen. Volgens eiseres is het stemgeheim bij de waterschapsverkiezingen onvoldoende gewaarborgd. Beoordeeld dient te worden of het door de waterschappen gehanteerde verkiezingssysteem in strijd is met het uitgangspunt dat verkiezingen door middel van geheime stemming worden gehouden. De voorzieningenrechter is niet zonder meer overtuigd geraakt van de onjuistheid of ongegrondheid van de bezwaren van de stichting. Er is ten minste aanleiding voor twijfel hierover. Aan de andere kant kan evenmin worden geconcludeerd dat in relevante mate aannemelijk is dat het door de waterschappen gehanteerde verkiezingssysteem onvoldoende waarborgen biedt voor het stemgeheim. Mede gelet op de door de voorzieningenrechter te betrachten terughoudendheid, is er onvoldoende grond voor toewijzing van het gevorderde.
AnnotatorR. Nehmelman
Pagina47-52
UitspraakECLI:NL:RBSGR:2008:BG3907
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 13-02-2008, 200703560/1
CiteertitelGst. 2009, 9
SamenvattingPlanschade. Echtgenoot niet-eigenaar, in gemeenschap van goederen gehuwd, belanghebbende; datum indiening verzoek om planschadevergoeding door echtgenoot ingangsdatum voor berekening wettelijke rente. Betekenis WOZ-taxatie voor planschadevergoeding. (Boekel)
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 20 december 2005 heeft appellant (hierna: het college) [wederpartij] € 15.000,00 aan vergoeding van planschade toegekend, verhoogd met de wettelijke rente van 17 maart 2005 tot 2 januari 2006, zijnde € 478,35.
AnnotatorA.A.J. de Gier
Pagina53-54
UitspraakECLI:NL:RVS:2008:BC4245
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 26-11-2008, 200708557/1
CiteertitelGst. 2009, 10
SamenvattingGebruiksverbod, bestemmingsplan, overgangsrecht.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 30 oktober 2007 heeft het college van gedeputeerde staten van Drenthe (hierna: het college) besloten over de goedkeuring van het door de raad van de gemeente Aa en Hunze (hierna: de raad) bij besluit van 28 maart 2007 vastgestelde bestemmingsplan "PartiŽle herziening bestemmingsplan Recreatiegebied Gieterweg 1" (hierna: het plan).
AnnotatorS. Hillegers , T.E.P.A. Lam
Pagina55-58
UitspraakECLI:NL:RVS:2008:BG5339
Artikel aanvragenVia Praktizijn