Tijdschrift voor Agrarisch Recht

Uitgever Den Hollander
Tijdschrift Tijdschrift voor Agrarisch Recht
Datum 31-01-2009
Aflevering 1
RubriekWetenschappelijke artikelen
TitelHet Besluit ruimtelijke ordening; Enkele kanttekeningen bij de belangrijkste onderdelen
CiteertitelAgr.r 2009, p. 3
SamenvattingTegelijk met de inwerkingtreding van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) is het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) op 1 juli 2008 in werking getreden. Het laatste vervangt het Besluit op de ruimtelijke ordening 1985, dat als uitvoeringsregeling van de Wet op de Ruimtelijke Ordening (Wro) heeft gegolden.
Auteur(s)A.A.J. de Gier
Pagina3-7
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekVakpublicaties
TitelDe modernisering van de Successiewet en de betekenis daarvan voor de agrarische sector
CiteertitelAgr.r 2009, p. 8
SamenvattingOp 24 oktober 2008, stuurde staatssecretaris De Jager een notitie naar de Tweede Kamer waarin hij zijn plannen ontvouwde over modernisering van de Successiewet. De huidige Successiewet dateer van 1956. Volgens de staatssecretaris is de wet in zijn huidige opzet verouderd en gevoelig voor constructies. Ook vindt de staatssecretaris de wet veel te ingewikkeld. Het ligt in de bedoeling door aanpassing van de Successiewet constructies te bestrijden waardoor de belastingopbrengst zal toenemen. Het daarmee binnenkomende bedrag aan belastingopbrengsten wil de staatssecretaris investeren in tariefsverlaging en verhoging van de vrijstellingen hetgeen tot het resultaat moet leiden van een meer evenwichtige verdeling en tot een vergroting van het maatschappelijk draagvlak voor de successie- en schenkingsbelasting. Omdat de successiebelasting van oudsher van groot belang is voor de agrarische sector, met name bij de bedrijfsopvolging, zal ik hieronder de belangrijkste punten uit de notitie bespreken.
Auteur(s)T.J. Mellema-Kranenburg
Pagina8-11
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekWetgeving en literatuur
TitelWetgeving en literatuur
CiteertitelAgr.r 2009, p. 12
SamenvattingAlgemeen - Pacht - Ruimtelijke Ordening - Beheer landelijk gebied - Marktordening - Dieren - Rechtspersonen - Fiscaal recht - Europees agrarisch recht - Diversen.
Auteur(s)C.S.C. Monsma
Pagina12-14
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak
TitelGerechtshof Arnhem, 02-12-2008, 104.003.185
CiteertitelAgr.r 2009/5494
SamenvattingEinde pachtovereenkomst. Vergoeding varkensrechten en pachterinvesteringen. Uitleg overeenkomst. Deskundigenonderzoek.

(Henricus Wilhelminus Scholten / Johanna Wilhemina te Koppele-Doeschot e.a.)
Pagina16-25
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRecente rechtspraak
TitelGerechtshof Arnhem, 02-12-2008, 200.012.501
CiteertitelAgr.r 2009/5495
SamenvattingBeschikking op verzoek tot verlenging pachtovereenkomst. Verkeerd ingeleid hoger beroep. Herstelmogelijkheid. Misbruik van procesrecht.
Samenvatting (Bron)69 Rv Vervolg van LJN BG3077 Geen misbruik van wisselbepaling van art. 69 Rv. Toepassing van artikel 69 leidt ertoe dat de termijn voor het formuleren van de gronden van het beroep in feite wordt verlengd, maar dat staat aan die toepassing niet in de weg.
Pagina26-27
UitspraakECLI:NL:GHARN:2008:BG6591
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRecente rechtspraak
TitelHoge Raad, 31-10-2008, C07/033HR
CiteertitelAgr.r 2009/5496
SamenvattingPacht. Kwalificatie overeenkomst. Absolute bevoegdheid.
Samenvatting (Bron)Procesrecht. Absolute bevoegdheid; afwijzing reconventionele vordering tot verklaring voor recht dat sprake is van een pachtovereenkomst; eenmaal in conventie bevoegde rechter ook bevoegd te beslissen op vordering in reconventie; geen hogere voorziening tegen beslissing kantonrechter omtrent eigen (on)bevoegdheid; appelrechter ook gebonden aan bevoegdheidsoordeel rechter in eerste aanleg en absoluut bevoegd, indien hij de rechtsverhouding anders kwalificeert.
Pagina27-44
UitspraakECLI:NL:HR:2008:BF0473
Artikel aanvragenVia Praktizijn