Advocatenblad

Uitgever Boom Juridische Uitgevers
Tijdschrift Advocatenblad
Datum 06-02-2009
Aflevering 2
RubriekActualiteiten
TitelGelatenheid in debat. Nieuwe bezuinigingsvoorstellen gefinancierde rechtsbijstand
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2009, nr. 2, p. 40
SamenvattingVeel leverde het Kamerdebat over de nieuwe bezuinigingsvoorstellen van staatssecretaris Albayrak niet op. De staatssecretaris hield vast aan het voornemen om in strafprocedures later dan nu een ambtshalve toevoeging te verstrekken.
Auteur(s)T. Scheltema
Pagina40-41
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekColumn
TitelRoze lintjes voor Maffe Mollie
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2009, nr. 2, p. 41
SamenvattingVorige week was ik bij een Amsterdams veilinghuis om een fraaie negentiende-eeuwse zwartgelakte Willem III vitrinekast op de kop te tikken. Bij het laatste veilinglot werden enkele namaak Napoleon-memorabilia geveild waaronder een regimentspijp, tabaksdoos en buste van de veldheer. Terwijl de zaal leegstroomde omdat niemand interesse had, bleef een klein manneke met een guitig gezicht alleen achter, ongeduldig draaiend op zijn stoel.
Auteur(s)H. Veenendaal
Pagina41-41
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekActualiteiten
TitelInperken verschoningsrecht (nog) niet aan de orde
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2009, nr. 2, p. 42
SamenvattingDe fracties van CDA en ChristenUnie vragen zich af of er maatregelen op stapel staan die het verschoningsrecht van de advocatuur inperken. Hirsch Ballin wacht de ervaringen van de expertiseteams van de Orde af en is benieuwd naar de hoorzittingen over het verschoningsrecht.
Auteur(s)M. Bakker
Pagina42-42
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekActualiteiten
TitelHans Rieder over het ethos van de strafpleiter. Belgische advocaat kreeg tien verdachten door 'procedurefouten' vrij
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2009, nr. 2, p. 43
SamenvattingIn BelgiŽ werden onlangs tien verdachten wegens een 'procedurefout' vrijgelaten. Hans Rieder, de advocaat die de kwestie bij de hoogste colleges bevocht, roemt het incident als een feest voor de democratie. Hij formuleert hartstochtelijk het ethos van de strafpleiter.
Auteur(s)K. Verhoeven
Pagina43-44
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekActualiteiten
TitelOproepen
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2009, nr. 2, p. 45
SamenvattingNieuwe Mijlpalarresten gezocht;

Hoe zijn uw ervaringen met het roljournaal?
Pagina45-45
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekActualiteiten
TitelZimbabwaanse advocaten op zoek naar vermisten
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2009, nr. 2, p. 45
SamenvattingEind vorig jaar ontving Zimbabwe Lawyers for Human Rights (ZLHR) het alarmerende bericht dat talloze verdwenen personen werden vastgehouden in politiebureaus in Harare. Onlangs berichtte de Zimbabwaanse mensenrechtenadvocaat Otto Saki aan L4L dat er inmiddels 14 van hen zijn opgespoord, dankzij een uitgebreide zoektocht door ZLHR in diverse politiebureaus.
Pagina45-45
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekActualiteiten
TitelBerichten van de orde
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2009, nr. 2, p. 46
SamenvattingWat maakt een advocaat tot advocaat?

Rechtsgebiedenregister van start;

Cursuswijzer VSO/PO;

Website advocatentuchtrecht <www.raadvandiscipline.nl>;

Toetsen beroepsopleiding 13 februari 2009.
Pagina46-47
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekActualiteiten
TitelOp de kaart
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2009, nr. 2, p. 47
SamenvattingJuridisch Nederland doet het internationaal niet slecht. Professioneel, nuchter en tolerant met een gezonde handelsgeest, is wat ik recent bijvoorbeeld in China hoorde. 'Daarom bestaat (oo) bij grote ondernemingen de trend om, waar mogelijk, in een overeenkomst op te nemen dat in geval van geschil de Nederlandse rechter (in de zin van een bepaalde daartoe aangewezen rechtbank) bij uitsluiting bevoegd is om van een geschil kennis te nemen.
Auteur(s)W. Bekkers
Pagina47-47
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBrieven
TitelBrieven
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2009, nr. 2, p. 49
SamenvattingJoop Seegers praat terug. Wat moet een auditor melden aan de deken? Tijdens het debat in de Rode Hoed over het kwaliteitsstelsel van de advocatuur werd de dubbele rol van de auditor pijnlijk belicht. (Joop seegers, advocaat en auditor).

Ik doe geen bewerkelijke zaken meer (Antonietta Pinkster, advocaat in Amsterdam).
Pagina49-49
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelWacht tot het rode licht gedoofd is... Of niet. Herleving van opgeheven beslagen
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2009, nr. 2, p. 50
SamenvattingAls een opgeheven beslag in hoger beroep herleeft, moeten tussentijdse wijzigingen in de rechtstoestand van het beslagen goed worden geŽrbiedigd. Onlangs heeft de Hoge Raad zijn eigen oordelen in dezen bevestigd en de gevolgen voor de derdeverkrijger gepreciseerd. Het devies voor beslagene en derdeverkrijger is: 'direct vervreemden, ondanks het beslag'. En wat is de betekenis voor de strafrechtspraktijk?
Auteur(s)M. den Besten
Pagina50-53
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelIn Memoriam - mr. G.P. Hamer (1954-2008)
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2009, nr. 2, p. 55
Auteur(s)S. Franken
Pagina55-55
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelOveractieve rechter stimuleert gepruts van advocaten
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2009, nr. 2, p. 56
SamenvattingDe rechter krijgt steeds meer invloed op het verloop van civiele procedures. Hoogleraar Bert van Schaick spreekt van 'bevoogding'. Dat stimuleert prutsende advocaten niet om beter werk te leveren.
Auteur(s)M. Knapen
Pagina56-57
LinkVolledige tekst artikel (budh.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekWetenschapper vindt
TitelPauline Memelink: 'Bij de verwijzing naar verkeersopvattingen veronderstelt men vaak een "feitelijke" evidentie die niet zo evident is'
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2009, nr. 2, p. 59
Samenvatting'Mijn advies aan een advocaat? Onmiddellijk in hoger beroep of cassatie', is het ondubbelzinnige antwoord van Pauline Memelink, docent aan de afdeling burgerlijk recht van de Universiteit Leiden. Onlangs promoveerde zij op de verkeersopvatting, een begrip waarnaar het Burgerlijk Wetboek sinds 1992 verwijst. Verkeersopvattingen hebben niets van doen met verkeersregels, maar vormen een op het eerste gezicht wat ongrijpbare categorie.
Auteur(s)L. Heuts
Pagina59-60
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelGoedkoper ontslag in zware tijden. Nieuwe kantonrechtersformule
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2009, nr. 2, p. 62
SamenvattingDe Kring van Kantonrechters heeft per 1 januari jl. de vergoedingen in ontbindingsprocedures voor jongeren verlaagd. Maar ook de oudere werknemer gaat er fors op achteruit. 'Niet gerechtvaardigd', zegt arbeidsrechtadvocaat Oberman. En dat in economisch stroeve tijden.
Auteur(s)C. Oberman
Pagina62-64
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRecensie
TitelM.J. Wanrooy, Het spel en de kikkers. Besturing van professionele organisaties
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2009, nr. 2, p. 69
Auteur(s)M. de Haas
Pagina69-69
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekOrde
TitelBindend advies, 10-09-2007, ADV007-0057
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2009, nr. 2, p. 75
SamenvattingBeŽindiging van de aansluiting van een advocatenkantoor bij de Klachten- en Geschillenregeling Advocatuur heeft geen invloed op de bevoegdheid van de Geschillencommissie om te oordelen over een geschil dat betrekking heeft op een zaak die voordien bij dat kantoor in behandeling was. Het uittreden van een advocaat evenmin.
Pagina75-76
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekTuchtrecht
TitelRaad van Discipline Amsterdam, 10-09-2007, ---
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2009, nr. 2, p. 78
SamenvattingRedelijke termijn voor een klacht na vijf jaar verstreken.
Pagina78-79
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekTuchtrecht
TitelRaad van Discipline 's-Gravenhage, 17-09-2007, ---
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2009, nr. 2, p. 79
SamenvattingNalatige communicatie met cliŽnt.
Pagina79-80
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekTuchtrecht
TitelHof van Discipline, 21-09-2007, ---
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2009, nr. 2, p. 80
SamenvattingBelangenconflict in ťťn-advocaat-scheiding.
Pagina80-81
Artikel aanvragenVia Praktizijn