Bijblad Industrlële Eigendom

Uitgever Octrooicentrum Nederland
Tijdschrift Bijblad Industrlële Eigendom
Datum 30-01-2009
Aflevering 1
RubriekJurisprudentie - Octrooirecht
TitelRechtbank 's-Gravenhage, 07-11-2007, ---
Samenvatting(Kwik Lok)

Octrooi biedt geen aanknopingspunten voor (de juistheid van) de conclusie dat beoogde werking van octrooi optreedt zolang de trekkracht groter is dan de afschuifkracht (dus tot 45º); steun voor tegendeel te vinden in TNO rapport; rechtbank van oordeel dat het gemeenschapsvormmerk nietig dient te worden verklaard; teken Schutlok stemt niet overeen met merk KWIK LOK.

(Kwik Lok Corporation / Schutte Bagclosures BV).
Pagina3-9
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Octrooirecht
TitelRechtbank 's-Gravenhage, 16-01-2008, ---
Samenvatting(windenergie)

Maatregelen van aantal conclusies zijn bekend uit een presentatie en artikel in 1996; octrooi voldoet in zoverre niet aan het nieuwheidsvereiste; aantal conclusies (en daarvan gedeletelijk afhankelijke conclusies) worden niet gedekt door de oorspronkelijke aanvragen.

(Aloys Wobben / Vestas Wind Systems AS e.a.).
Pagina9-12
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Merkenrecht
TitelGerechtshof Amsterdam, 19-07-2007, ---
Samenvatting(Iceberg)

Merkhoudster bezit serie merken met één telkens terugkerend dominerend element wordt ook door de aangesproken partij(en) gebruikt; gevaar bestaat voor verwarring bij de gemiddelde consument.

(Gilmar Spa / Inge Haaijer).
Pagina12-14
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Merkenrecht
TitelRechtbank Alkmaar, 18-10-2007, ---
Samenvatting(Mega Active)

De afzonderlijke bestanddelen van het merk hebben een zwak onderscheiden vermogen; dit betekent niet zonder meer dat ook de combinatie van die bestanddelen een zwak onderscheidend vermogen heeft; aannemelijk is dat de auteursrechten bij Huhtamaki rusten en niet bij EWN; aannemelijk is dat EVH het gebruik van de verpaakking door EWN heeft nagebootst; niet gesteld of gebleken dat EVH genoodzaakt was om bij haar verpakking dezelfde kleurstelling, tekst en vormgeving te hanteren ten einde te voorkomen dat aan de deugdelijkheid en bruikbaarheid van de verpaaking afbreuk gedaan zou worden.

(Eiercentrale West-Nederland West-Nederland BV / E.V.H. Eierhandel Visser Hoorn e.a.).
Pagina15-17
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Handelsnaamrecht
TitelGerechtshof 's-Hertogenbosch, 07-02-2007, ---
Samenvatting(Bloks/Blok&Boeije)

De namen 'Blok&Boeije' en 'Bloks' vertonen een zodanige gelijkenis dat verwarring te duchten is; ook branche waarin de onderneming participeert is (vrijwel) gelijkluidend; deze gelijkluidendheid in samenhang met eerste vier letters (Blok) kan de gedachte oproepen of versterken, dat ook overigens sprake is van een gelijke naam; feit dat de vennoten hun geslachtsnaam in hun in Hurwenen te gebruiken handelsnaam voeren rechtvaardigt nog niet het gebruik van die naam in Oss.

(Blok&Boeije Autoschade / Autobedrijf Bloks BV h.o.d.n. Bloks Auot en Autoschade).
Pagina18-22
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Handelsnaamrecht
TitelRechtbank 's-Gravenhage, 14-02-2008, ---
SamenvattingBedrijf X voert ggcomponent.nl als domein- en handelsnaam voor haar onderneming; nadien ook de naam ggcomponent met andere extensies als domein- en handelsnaam gaan voeren; handelsnamen verschillen alleen in extensie; verschil zo gering dat gevaar voor verwarring te duchten is. (Bedrijf X / X).
Pagina22-23
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Handelsnaamrecht
TitelGerechtshof Amsterdam, 19-04-2007, ---
Samenvatting(Amsterdam Business School)

IBS in gebreke gebleven aannemelijk te maken dat zij de naam Amsterdam Business School als handelsnaam in het economisch verkeer daadwerkelijk voor derden kenbaar heeft gebruikt; registratie en vermelding in telefoongids onvoldoende, visitekaartje en briefpapier slechts aanwijzing; bespreking van eerste grief van IBS en overige verweren van UvA niet meer nodig, daar geen sprake van handelsnaam; IBS ten onrechte veroordeeld in slechts een deel van de kosten die UvA heeft gemaakt.

(International Business Seminars BV / Universiteit van Amsterdam).
Pagina23-26
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Auteursrecht
TitelRechtbank Arnhem, 08-08-2007, ---
Samenvatting(Hermann Brain Dominance Instrument)

Dat gedaagde, blijkens een door hem behaald certificaat, over capaciteiten beschikt om het HBDI te gebruiken betekent niet dat hij ook gerechtigd is het daadwerkelijk commercieel te gebruiken en te exploiteren; het verweer dat eiseressen slechts licentiehouders zijn gaat niet op.

(Rijnconsult BV / B.F. Schöne).
Pagina26-28
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Auteursrecht
TitelRechtbank 's-Gravenhage, 27-12-2007, ---
Samenvatting(lijst titels huis-aan-huisbladen)

Titellijst bezit niet een eigen, oorspronkelijk karakter en draagt niet een eigen, oorspronkelijk karakter en draagt niet het persoonlijk stempel van de maker; niet aannemelijk geworden dat gedaagden 'hun' lijst louter van eiseres hebben overgenomen; onrechtmatig om te lichtvaardig aan relaties te laten weten dat concurrenten op rechten (van intellectuele eigendom) inbreuk maken.

(M.J.F.L. van Daelen-Bazelmans h.o.d.n. IDMC / Bureau voor Free Publicity e.a.).
Pagina29-31
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Diversen
TitelGerechtshof 's-Hertogenbosch, 17-01-2007, ---
Samenvatting(beslag domeinnaam)

Domeinnaam kan worden aangemerkt als vermogensrecht; beroep van aanlegger op merken- en handelsnaamrechtelijke bescherming van zijn handelsnaam en domeinnaam niet verenigbaar met openbare verkoop en overdracht aan derde van daarmee verwarringswekkend overeenstemmende namen; beslag tot afgifte ('leveringsbeslag') kan wel worden toegestaan.

(W.D. Bakker-Buiter / G.M.E. Meij-Schmitz h.o.d.n. Meij Typeservice).
Pagina32-33
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Auteursrecht
TitelRechtbank Arnhem, 19-09-2007, ---
Samenvatting(ASV Stübbe)

Gedaagdn zijn toerekenbaar tekortgeschoten in de nakoming van vaststellingsovereenkomst, gesloten bij beëindiging distributieovereenkomst; zaak handelt in de kern over inbreuken op intellectuele eigendomsrechten; de door eiseres gevorderde vergoeding kan niet als onevenredig worden aangemerkt.

(ASV Stübbe GmbH & Co KG/ASV Stübb Benelux BV e.a.).
Pagina33-33
Artikel aanvragenVia Praktizijn