Journaal bestuursrecht

Uitgever Sdu
Tijdschrift Journaal bestuursrecht
Datum 11-02-2009
Aflevering 3
RubriekRedactionele bijdrage
TitelDe strafbeschikking, bestuurlijke boete of...?
CiteertitelJBa 2009/25
SamenvattingIn 2009 moeten gemeentebesturen in het kader van handhaving in relatie met de openbare ruimte de keuze maken tussen de strafbeschikking, de bestuurlijke boete overlast in de openbare ruimte of blijven werken met het oude strafrechtelijk instrument: het opmaken van een proces verbaal door de politie of een andere opsporingsambtenaar.
Auteur(s)J.P.A.F. Vriens
Pagina34-37
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Kernbegrippen
TitelRaad van State, 21-01-2009, 200801512/1
CiteertitelJBa 2009/26
SamenvattingBelanghebbende. Wet milieubeheer.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 24 januari 2008 heeft het college van burgemeester en wethouders van Leudal (hierna: het college) het verzoek tot actualisatie van de Wet milieubeheer vergunning van het pluimvee en akkerbouwbedrijf [vergunninghoudster] aan de [locatie] te [plaats] niet-ontvankelijk verklaard.
Pagina38-38
UitspraakECLI:NL:RVS:2009:BH0466
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Kernbegrippen
TitelRaad van State, 21-01-2009, 200802040/1
CiteertitelJBa 2009/27
SamenvattingBelanghebbende. Verlenging begunstigingstermijn.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 27 maart 2007 heeft het college van burgemeester en wethouders van Grave (hierna: het college) [appellant] medegedeeld dat hij het [bijgebouw] op het perceel [locatie] te [plaats] binnen zes maanden na verzending van deze brief dient te verwijderen en verwijderd dient te houden of voormeld bijgebouw terug te brengen naar de situatie zoals vergund volgens de bouwvergunning van 29 maart 1987 met bijbehorende bouwtekening.
Pagina38-39
UitspraakECLI:NL:RVS:2009:BH0431
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Kernbegrippen
TitelRaad van State, 28-01-2009, 200802864/1
CiteertitelJBa 2009/28
SamenvattingBelanghebbende. Ontheffing. Afstand.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 6 september 2007 heeft de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (hierna: de minister) aan de gemeente Opsterland een ontheffing als bedoeld in artikel 75 van de Flora- en faunawet verleend.
Pagina39-39
UitspraakECLI:NL:RVS:2009:BH1113
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Kernbegrippen
TitelRaad van State, 28-01-2009, 200804956/1
CiteertitelJBa 2009/29
SamenvattingBelanghebbende. Rechtspersoon. Statuten.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 7 november 2006 heeft het college van burgemeester en wethouders van Amsterdam (hierna: het college) het verzoek van Afdeling Amsterdam van het Koninklijk Verbond van Ondernemers in het Horeca- Aanverwante Bedrijf Horeca Nederland (hierna: KHN) om handhavend op te treden tegen de exploitatie van dance-events door The Sand BV in het gebouw aan de Mekongweg 5 te Amsterdam, afgewezen.
Pagina40-40
UitspraakECLI:NL:RVS:2009:BH1128
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Bepalingen over besluiten
TitelRaad van State, 21-01-2009, 200802489/1
CiteertitelJBa 2009/
SamenvattingZorgvuldige voorbereiding. Inzien nadere stukken.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 4 februari 2008 heeft het college van gedeputeerde staten van Gelderland (hierna: het college) opnieuw besloten over de goedkeuring van het door het college van burgemeester en wethouders van Westervoort bij besluit van 4 juli 2006 vastgestelde wijzigingsplan "2e wijzigingsvoorschrift van het bestemmingsplan Hondsbroeksche Pleij en Schans" (hierna: het wijzigingsplan).
Pagina40-40
UitspraakECLI:NL:RVS:2009:BH0464
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Handhaving
TitelRaad van State, 22-01-2009, 200808960/1 en 200808960/2
CiteertitelJBa 2009/31
SamenvattingDwangsom. Gedoogbeleid. Concreet zicht op legalisatie.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 8 augustus 2006 heeft het college van burgemeester en wethouders van Breda (hierna: het college) [appellante] onder oplegging van een dwangsom gelast om binnen een termijn van één maand na verzending van dit besluit het gebruik van de woning op het perceel Nijverheidssingel 99 te Breda (hierna: het perceel) als prostitutiebedrijf te staken en gestaakt te houden.
Pagina41-41
UitspraakECLI:NL:RVS:2009:BH1112
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Bezwaar en beroep
TitelRaad van State, 28-01-2009, 200803793/1
CiteertitelJBa 2009/32
SamenvattingBeroep. Bedenkingen. Ontvankelijk.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 9 mei 2008 heeft het college van gedeputeerde staten van Gelderland (hierna: het college) besloten over de goedkeuring van het door de raad van de gemeente Overbetuwe (hierna: de raad) bij besluit van 30 oktober 2007 vastgestelde bestemmingsplan "Bestemmingsplan Wilhelminahuis Valburg" (hierna: het plan).
Pagina41-41
UitspraakECLI:NL:RVS:2009:BH1134
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Bezwaar en beroep
TitelRaad van State, 28-01-2009, 200805565/1
CiteertitelJBa 2009/33
SamenvattingHoren. Afzien horen.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 16 februari 2007 heeft de staatssecretaris van Justitie (hierna: de staatssecretaris) afwijzend beslist op het verzoek van [appellant] om ambtshalve verkregen informatie van derden te verstrekken.
Pagina42-42
UitspraakECLI:NL:RVS:2009:BH1142
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Bezwaar en beroep
TitelRaad van State, 28-01-2009, 200802392/1
CiteertitelJBa 2009/34
SamenvattingSchorsing. Aanhouding.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 6 februari 2006 heeft het college van burgemeester en wethouders van Apeldoorn (hierna: het college) het bezwaar van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Exploitatiemaatschappij Landgoed de Valouwe B.V. (hierna: De Valouwe) tegen het besluit van 12 juli 2002, houdende wijziging van de voorschriften verbonden aan de op 13 december 2000 aan De Valouwe verleende vergunning voor het houden van een kampeerterrein, voor zover thans van belang, opnieuw ongegrond verklaard.
Pagina42-42
UitspraakECLI:NL:RVS:2009:BH1138
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Bezwaar en beroep
TitelRaad van State, 28-01-2009, 200804839/1
CiteertitelJBa 2009/35
SamenvattingKostenveroordeling. Procesbelang.
Samenvatting (Bron)Bij brief van 11 september 2006 hebben [appellanten] het bestuur van de Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân (hierna: het bestuur) verzocht om diverse inlichtingen.
Pagina42-42
UitspraakECLI:NL:RVS:2009:BH1143
Artikel aanvragenVia Praktizijn