Mediaforum

Uitgever Uitgeverij deLex
Tijdschrift Mediaforum
Datum 12-02-2009
Aflevering 2
RubriekOpinie
TitelWaar is de uitgang?
CiteertitelMediaforum 2009-2, p. 41-41
SamenvattingDoor de aanhoudende wegwerkzaamheden was het Hilversumse Mediapark in 2008 voor onbekenden vrijwel onmogelijk te bereiken. En wie vanuit het Mediapark terug naar de buitenwereld wilde, merkte al snel dat dat eigenlijk niet de bedoeling is. Als het aan minister Plasterk ligt, wordt deze situatie gecodificeerd. Sinds 1 januari 2009 beschikken wij over een gleodnieuwe Mediawet.
Auteur(s)R.D. Chavannes
Pagina41-41
LinkVolledige tekst artikel (chavannes.net)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikel
TitelDe classificatie van verdelingsprocedures voor frequenties in de Telecommunicatiewet. Pleidooi voor een materiële benadering
CiteertitelMediaforum 2009-2, p. 42-51
SamenvattingDe Telecommunicatiewet kent momenteel drie procedures om vergunningen voor het gebruik van frequentieruimte te verlenen: op volgorde van binnenkomst, de vergelijkende toets en de veiling. Nadere regelgeving en jurisprudentie bouwen voort op deze driedeling. Hoewel eerdere wijzigingen van de Telecommunicatiewet reeds noodzaken tot een nuancering van deze driedeling, geldt dit temeer voor het wetsvoorstel tot wijziging van de Telecommunicatiewet dat momenteel aanhangig is. Dit wetsvoorstel onderscheidt namelijk zes verdelingsprocedures. In deze bijdrage worden daarom de grenzen tussen de verschillende verdelingsprocedures in zowel de huidige als de voorgestelde Telecommunicatiewet beschreven en geanalyseerd.
Auteur(s)J. Wolswinkel
Pagina42-51
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBoekbespreking
TitelA.G. Maris, Grondrechten tegen, jegens en voor de overheid
CiteertitelMediaforum 2009-2, p. 52-56
Auteur(s)E.J. Dommering
Pagina52-56
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBoekbespreking
TitelD. Voorhoof, Het journalistiek bronnengeheim onthuld
CiteertitelMediaforum 2009-2, p. 57-58
Auteur(s)A. Verdoodt
Pagina57-58
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekDocumentatie - Rechtspraak
TitelEuropees Hof voor de Rechten van de Mens, 02-12-2008, 2872/02
CiteertitelMediaforum 2009-2, p. 59-59
SamenvattingArt. 8 EVRM. Privéleven. Laster. Gegevensverstrekking.

(K.U. / Finland).
Samenvatting (Bron)Violation of Art. 8;Non-pecuniary damage - award
Pagina59-59
UitspraakECLI:CE:ECHR:2008:1202JUD000287202
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekDocumentatie - Rechtspraak
TitelEuropees Hof voor de Rechten van de Mens, 11-12-2008, 21132/05
CiteertitelMediaforum 2009-2, p. 59-59
SamenvattingArt. 10 EVRM. Politieke partij. Reclame.

(TV Vest AS & Rogaland Pensjonistparti / Noorwegen).
Samenvatting (Bron)Violation of Art. 10;Just satisfaction dismissed (out of time)
Pagina59-59
UitspraakECLI:CE:ECHR:2008:1211JUD002113205
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekDocumentatie - Rechtspraak
TitelEuropees Hof voor de Rechten van de Mens, 16-12-2008, 23883/06
CiteertitelMediaforum 2009-2, p. 59-59
SamenvattingArt. 10 EVRM. Ontvangstvrijheid. Satellietinstallatie.

(Khurshid Mustafa en Tarzibachi / Zweden).
Samenvatting (Bron)Violation of Art. 10;Pecuniary and non-pecuniary damage - award
Pagina59-59
UitspraakECLI:CE:ECHR:2008:1216JUD002388306
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekDocumentatie - Rechtspraak
TitelEuropees Hof voor de Rechten van de Mens, 18-12-2008, 1758/02
CiteertitelMediaforum 2009-2, p. 59-59
SamenvattingArt. 10 EVRM. Smaad. Verontschuldiging.

(Kazakov / Rusland).
Samenvatting (Bron)Remainder inadmissible;Violation of Art. 10
Pagina59-59
UitspraakECLI:CE:ECHR:2008:1218JUD000175802
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekDocumentatie - Rechtspraak
TitelEuropees Hof voor de Rechten van de Mens, 18-12-2008, 35877/04
CiteertitelMediaforum 2009-2, p. 59-59
SamenvattingArt. 10 EVRM. Smaad. Publiek figuur.

(Mahmudov en Agazade / Azerbeidjan).
Samenvatting (Bron)Violation of Art. 10;Pecuniary damage - claim dismissed;Non-pecuniary damage - award
Pagina59-59
UitspraakECLI:CE:ECHR:2008:1218JUD003587704
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekDocumentatie - Rechtspraak
TitelHof van Justitie EG, 16-12-2008, C-73/07
CiteertitelMediaforum 2009-2, p. 60-60
SamenvattingRichtlijn 95/46/EG. Verwerking persoonsgegevens. Journalistieke doeleinden.

(Satamedia).
Samenvatting (Bron)Arrest van het Hof (Grote kamer) van 16 december 2008. # Tietosuojavaltuutettu tegen Satakunnan Markkinaporssi Oy en Satamedia Oy. # Verzoek om een prejudiciele beslissing: Korkein hallinto-oikeus - Finland. # Richtlijn 95/46/EG - Werkingssfeer - Verwerking en verspreiding van persoonlijke belastinggegevens - Bescherming van natuurlijke personen - Vrijheid van meningsuiting. # Zaak C-73/07.
Pagina60-60
UitspraakECLI:EU:C:2008:727
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekDocumentatie - Rechtspraak
TitelHof van Justitie EG, 18-12-2008, T-144/05
CiteertitelMediaforum 2009-2, p. 60-60
SamenvattingVo. EG 1049/2001. Toegang documenten EG-instellingen.

(Muñiz / Europese Commissie).
Pagina60-60
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekDocumentatie - Rechtspraak
TitelHof van Justitie EG, 22-12-2008, C-333/07
CiteertitelMediaforum 2009-2, p. 60-60
SamenvattingStaatssteun. Radiozenders. Parafiscale heffing.

(Société Régie Networks / Direction de contrôle fiscal Rhône-Alpes Bourgogne).
Samenvatting (Bron)Arrest van het Hof (Grote kamer) van 22 december 2008. # Societe Regie Networks tegen Direction de controle fiscal Rhone-Alpes Bourgogne. # Verzoek om een prejudiciele beslissing: Cour administrative d'appel de Lyon - Frankrijk. # Staatssteun - Steunregeling ten behoeve van lokale radiozenders - Financiering middels parafiscale heffing op omroepreclame - Positieve beschikking van Commissie na inleidende fase van onderzoek als bedoeld in artikel 93, lid 3, EG-Verdrag (thans artikel 88, lid 3, EG) - Steun die verenigbaar met gemeenschappelijke markt kan zijn - Artikel 92, lid 3, EG-Verdrag (thans, na wijziging, artikel 87, lid 3, EG) - Betwisting van rechtmatigheid van beschikking - Motiveringsplicht - Beoordeling van feiten - Verenigbaarheid van parafiscale heffing met EG-Verdrag. # Zaak C-333/07.
Pagina60-60
UitspraakECLI:EU:C:2008:764
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekDocumentatie - Rechtspraak
TitelHof van Justitie EG, 22-12-2008, C-336/07
CiteertitelMediaforum 2009-2, p. 60-60
SamenvattingArt. 31 lid 1 Richtlijn 2002/22/EG. Universele diensten. Must carry.

(Kabel Deutschland Vertrieb und Service / Niedersächsische Landesmedienanstalt für privaten Rundfunk).
Samenvatting (Bron)Arrest van het Hof (Vierde kamer) van 22 december 2008. # Kabel Deutschland Vertrieb und Service GmbH & Co. KG tegen Niedersachsische Landesmedienanstalt fur privaten Rundfunk. # Verzoek om een prejudiciele beslissing: Verwaltungsgericht Hannover - Duitsland. # Richtlijn 2002/22/EG - Artikel 31, lid 1 - Redelijke doorgifteverplichtingen (,must carry') - Nationale regeling die exploitanten van analoge kabelnetwerken verplicht tot doorgifte via hun kabelnetwerken van alle televisieprogramma's die voor terrestrische distributie zijn toegelaten - Evenredigheidsbeginsel. # Zaak C-336/07.
Pagina60-60
UitspraakECLI:EU:C:2008:765
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekDocumentatie - Rechtspraak
TitelRechtbank Amsterdam, 23-04-2008, ---
CiteertitelMediaforum 2009-2, p. 60-60
SamenvattingArt. 6:194 BW. Misleidende reclame. Gezondheidsclaims.

(Nestlé Nederland / Nutricia Nederland).
Pagina60-60
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekDocumentatie - Rechtspraak
TitelRechtbank Amsterdam, 28-11-2008, 412785 / KG ZA 08-2167 AB/MB
CiteertitelMediaforum 2009-2, p. 60-60
SamenvattingTelevisieprogramma. Uitzendverbod.

(Mövenpick Hotel 's-Hertogenbosch en X / KRO).
Samenvatting (Bron)De voorzieningenrechter heeft de vordering van een bekende Hotelketen tegen de KRO om een uitzending van Reporter te verbieden, afgewezen. De uitzending betrof het aan de kaak stellen van vastgoedfraude, met name met gelden van het Philips pensioenfonds. Het hotel, dat diende als ontmoetingsplaats voor enkele van betrokkenheid bij deze fraude verdachte zakenlieden, wilde niet met naam en logo in beeld worden gebracht, omdat de KRO zonder toestemming en onder valse voorwendselen op het parkeerterrein van het hotel zou hebben gefilmd en de beelden imagoschade voor het hotel teweeg zouden kunnen brengen. De voorzieningenrechter achtte uitzending niet onrechtmatig, zodat voor een beperking van de vrijheid van meningsuiting/informatievoorziening geen grond bestaat. De opname betrof slechts 25 seconden in een 35 minuten durend programma, het vermelden van de naam van het hotel was illustratief bij de beelden en is bovendien op een neutrale en onnadrukkelijke manier gebeurd.
Pagina60-60
UitspraakECLI:NL:RBAMS:2008:BG6990
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekDocumentatie - Rechtspraak
TitelRechtbank Amsterdam, 02-12-2008, 413890 / KG ZA 08-2276 SR/MV
CiteertitelMediaforum 2009-2, p. 60-61
SamenvattingOnrechtmatige publicatie. Eer en goed naam.
Samenvatting (Bron)De voorzieningenrechter gebiedt gedaagde sub 1 binnen twee uur na betekening van dit vonnis het artikel over eisers en elke verwijzing naar dit artikel van haar website te halen op straffe van een dwangsom van 50.000,-.
Pagina60-61
UitspraakECLI:NL:RBAMS:2008:BG5811
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekDocumentatie - Rechtspraak
TitelRechtbank Amsterdam, 05-12-2008, 410380 / KG ZA 08-1975 SR/PvV
CiteertitelMediaforum 2009-2, p. 61-61
SamenvattingArt. 6:194 BW. Misleidende reclame. Onderzoeksrapporten.
Samenvatting (Bron)Kort geding. Unilever, de producent van Sun All in 1 Extra Power vaatwastabletten, claimt dat haar product "No. 1 in reiniging" is. Volgens Reckitt Benckiser, de producent van Calgonit Quantum, is die claim misleidend. Haar product zou net zo goed zijn. Op grond van de door Unilever overgelegde onderzoeksrapporten, die een significant verschil tussen de producten Sun All in 1 Extra Power en Calgonit Quantum laten zien, is de voorzieningenrechter van oordeel dat de claim van Unilever voorshands niet misleidend is. De vraag of het product van Reckitt Benckiser net zo goed is als de nieuwste versie van het product Sun All in 1 Extra Power, vereist nader onderzoek, waar een kort geding zich niet voor leent.
Pagina61-61
UitspraakECLI:NL:RBAMS:2008:BG6987
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekDocumentatie - Rechtspraak
TitelRechtbank Amsterdam, 17-12-2008, 318074 / HA ZA 05-1691
CiteertitelMediaforum 2009-2, p. 61-61
SamenvattingReclame. Publicatie. Tabakswet.
Samenvatting (Bron)In 2005 heeft eiser de sigarettenproductie- en -verkoopbedrijven British American Tobacco (BAT) Exports B.V. en BAT Manufacturing B.V. gedagvaard. Hij stelt dat hij van 1957 tot 1983 (toen hij met roken stopte) achtereenvolgens Caballero-, Peter Stuyvesant- en Lord-sigaretten heeft gerookt. Volgens eiser is bij hem in 1996 longemfyseem vastgesteld en heeft hij in 2002 en in 2004 een herseninfarct gekregen. Deze gezondheidsschade is het gevolg van het roken van sigaretten, aldus eiser. Hij stelt de gedaagden (BAT c.s.) hiervoor aansprakelijk: zij moeten immers hebben geweten dat sigaretten schadelijk zijn voor de gezondheid. Toch hebben zij eiser daar niet voor gewaarschuwd; integendeel, zij hebben de sigaretten in reclame aangeprezen en zij hebben geprobeerd de gezondheidsrisicos te verdoezelen. Eiser stelt dat hij tot 1981 die gezondheidsrisicos niet kende. Het is de eerste maal dat in Nederland een ex-roker zijn gezondheidsschade op de tabaksindustrie tracht te verhalen. Partijen zijn verdeeld over de feiten en over het recht, waaronder een aantal voorvragen, betreffende de toepasselijke regels voor aansprakelijkheid en de werking van de regels omtrent verjaring van rechtsvorderingen. De rechtbank heeft, op verzoek van partijen, eerst over alle rechtsvragen beslist, waarbij veronderstellenderwijs is uitgegaan van de juistheid van de stellingen van eiser omtrent zijn rookgedrag en zijn gezondheidsschade en het causaal verband tussen een en ander. De procedure in eerste aanleg is met het eindvonnis van 17 december 2008 van de rechtbank Amsterdam geëindigd. De rechtbank wijst de vordering van eiser af: op formele gronden voor zover het gaat om de merken Caballero (verjaard) en Lord (werd in de betreffende periode niet door BAT c.s. maar door anderen geproduceerd, geïmporteerd en gedistribueerd). Voor zover het gaat om Peter Stuyvesant-sigaretten wordt de vordering afgewezen in verband met het volgende. Voor aansprakelijkheid is niet voldoende dat vaststaat dat roken schade kan veroorzaken, en dat zou komen vast te staan dat in deze concrete zaak gezondheidsschade is veroorzaakt door het roken. Als namelijk het risico van gezondheidsschade algemeen bekend is bij de gemiddelde consument, kan niet worden gezegd dat sigaretten niet de veiligheid bieden die, alle omstandigheden in aanmerking genomen, daarvan mocht worden verwacht. De rechtbank stelt vast dat in elk geval sinds 1963 (toen eiser begon met het roken van Peter Stuyvesant) de gezondheidsrisicos van roken algemeen bekend waren. Die conclusie baseert zij op de verschillende wetenschappelijke rapporten die daarover sinds 1950 zijn verschenen, en de ruime aandacht die aan die rapporten en aan het debat daarover in de media is gegeven. Dit moet ook bij eiser bekend zijn geweest, gezien zijn opleidingsniveau (gymnasium en een ingenieursopleiding) en de omstandigheid dat hij volgens eigen zeggen de actualiteiten goed bijhield. De reclames voor Peter Stuyvesant-sigaretten maken dit niet anders, omdat de aan roken verbonden gevaren in die reclames niet worden ontkend. Vanuit de verzamelde tabaksindustrie is wel geprobeerd de gevaren van het roken in eigen publicaties te bagatelliseren en in twijfel te trekken. De rechtbank vindt dit op zichzelf laakbaar, maar onvoldoende voor het aannemen van aansprakelijkheid nog daargelaten of deze publicaties aan Bat c.s. kunnen worden toegerekend. Voor de rechtbank staat immers vast dat er een gestage stroom aan informatie in diverse media is geweest, waarmee voor de gemiddelde consument (en dus ook voor eiser) voldoende informatie ter beschikking is gekomen om een eigen afweging te maken ten aanzien van de gevaren van roken. Aangezien de vordering dus al op deze gronden wordt afgewezen, laat de rechtbank in het midden of de feitelijke stellingen van eiser juist zijn.
Pagina61-61
UitspraakECLI:NL:RBAMS:2008:BG7225
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekDocumentatie - Rechtspraak
TitelRechtbank Amsterdam, 23-12-2008, 414938 / KG ZA 08-2362 AB/EB
CiteertitelMediaforum 2009-2, p. 61-61
SamenvattingArt. 10 EVRM. Perspublicatie. Hoor en wederhoor.
Samenvatting (Bron)Ofschoon uit de artikelen die De Telegraaf over Partrust heeft gepubliceerd blijkt dat zij het niet begrepen heeft op Partrust, zijn die artikelen al met al niet onrechtmatig.
Pagina61-61
UitspraakECLI:NL:RBAMS:2008:BG8198
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekDocumentatie - Rechtspraak
TitelRechtbank Arnhem, 05-12-2008, 177301
CiteertitelMediaforum 2009-2, p. 61-61
SamenvattingOnrechtmatig persbericht. Zorgplicht. Geheimhoudingsclausule.
Samenvatting (Bron)Naar het voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter bevat het persbericht twee mededelingen die onjuist en jegens VBO onrechtmatig zijn.
Pagina61-61
UitspraakECLI:NL:RBARN:2008:BG7068
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekDocumentatie - Rechtspraak
TitelRechtbank Arnhem, 12-12-2008, B9 7412
CiteertitelMediaforum 2009-2, p. 61-61
SamenvattingArt. 6:194 sub i BW. Misleidende mededeling. SMS-dienst.

(Team Forward / Vero Sales).
Pagina61-61
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekDocumentatie - Rechtspraak
TitelRechtbank Breda, 09-07-2008, ---
CiteertitelMediaforum 2009-2, p. 61-61
SamenvattingMisleidende reclame. Rectificatie.

(AKS, Office of Fair Trading / Best Sales).
Pagina61-61
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekDocumentatie - Rechtspraak
TitelRechtbank Breda, 18-12-2008, 197179 KG ZA 08-639
CiteertitelMediaforum 2009-2, p. 61-61
SamenvattingEer en goede naam. TV-uitzending. Overvalsjournalistiek.

(Beautiful Fashion en Wong Sie Kwie / TROS).
Samenvatting (Bron)De voorzieningenrechter weigert de TROS een verbod op te leggen. Journalistieke nieuwsgaring met het oog op het maken en uitzenden van een televisieprogramma over mogelijke betrokkenheid van Mw X - hoofdredacteur van het tijdschrift - bij oplichtingspraktijken is niet onrechtmatig tegen Mw X of haar werkgever Y bvba, de uitgever van het tijdschrift. Het vermoeden dat voor de TROS aanleiding is voor dit journalistieke onderzoek is niet van elke grond ontbloot. Hoor en wederhoor correct toegepast door TROS.'
Pagina61-61
UitspraakECLI:NL:RBBRE:2008:BG9495
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekDocumentatie - Rechtspraak
TitelRechtbank Dordrecht, 18-12-2008, 78285 / KG ZA 08-249
CiteertitelMediaforum 2009-2, p. 62-62
SamenvattingArt. 10 EVRM. Interview. Rectificatie.
Samenvatting (Bron)Vordering tot rectificatie van mededelingen in een interview in een Turkse krant, waarvan eiser stelt dat gedaagden die over hem hebben gedaan. Dit is niet aannemelijk geworden en ook overigens geen verplichting tot rectificatie. Vordering afgewezen.
Pagina62-62
UitspraakECLI:NL:RBDOR:2008:BG7846
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekDocumentatie - Rechtspraak
TitelRechtbank 's-Gravenhage, 18-12-2008, 323195 / KG ZA 08-1421
CiteertitelMediaforum 2009-2, p. 62-62
SamenvattingArt. 10 EVRM. Mediaverbod. Gedetineerde.

(Louwes / Staat der Nederlanden (Ministerie van Justitie)).
Samenvatting (Bron)Is het aan eiser opgelegde mediaverbod rechtmatig? De nuancering dat eiser - naar analogie van artikel 40 Pbw - in concrete gevallen toestemming kan vragen om de media te benaderen, is pas ter zitting gegeven. Met deze nuancering, en gelet op hetgeen (....) is overwogen, is het aan eiser opgelegde mediaverbod niet onrechtmatig. Eiser kan in een concreet geval, onder vermelding van zijn belang, toestemming vragen aan de directeur van de instelling waar hij staat ingeschreven om de media te benaderen. Een dergelijk verzoek zal serieus in overweging moeten worden genomen en kan bij een voldoende zwaarwegend belang aan de zijde van eiser, eventueel met oplegging van bepaalde voorwaarden, worden verleend.
Pagina62-62
UitspraakECLI:NL:RBSGR:2008:BG7397
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekDocumentatie - Rechtspraak
TitelRechtbank 's-Hertogenbosch, 03-12-2008, 162843 HA ZA 07-1570
CiteertitelMediaforum 2009-2, p. 62-62
SamenvattingArtt. 6:194 en 6:194a BW. Misleidende reclame. Vertrouwelijke informatie.

(Cyclomedia Technology / Ferro Informatie Systemen).
Samenvatting (Bron)Niet is komen vast te staan dat sprake is van onrechtmatige kennisname van bedrijfsvertrouwelijke informatie. Evenmin is komen vast te staan dat er sprake is geweest van ongeoorloofde vergelijkende reclame. Term 'Cyclorama' geniet geen merkenrechtelijke bescherming en ook op anderde gronden is gebruik van de term niet verboden. Er is niet gebleken van bijzondere omstandigheden die gebruik van term 'Cyclorama' onrechtmatig maken.
Pagina62-62
UitspraakECLI:NL:RBSHE:2008:BG8960
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekDocumentatie - Rechtspraak
TitelRechtbank Roermond, 17-12-2008, 90288 / KG ZA 08-258
CiteertitelMediaforum 2009-2, p. 62-62
SamenvattingRectificatie. Persbericht. Overheidsinstelling.

(Marcel Dielissen / Provincie Limburg en Ger Driessen).
Samenvatting (Bron)Rectificatie persbericht.
Pagina62-62
UitspraakECLI:NL:RBROE:2008:BG7285
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekDocumentatie - Rechtspraak
TitelRechtbank Utrecht, 10-12-2008, 257718 KG ZA 08-1118
CiteertitelMediaforum 2009-2, p. 62-62
SamenvattingPublicatie internet. Wikipedia.
Samenvatting (Bron)Eiser heeft, in het licht van de gemotiveerde betwisting van Wikimedia Nederland c.s., onvoldoende aannemelijk gemaakt dat Wikimedia Nederland c.s. zeggenschap heeft over de beschikbaarstelling en de inhoud van de Nederlandse versie van Wikipedia. Hieruit volgt dat niet voldoende aannemelijk is geworden dat Wikimedia Nederland c.s. zelfstandig tot verwijdering van het artikel van [X] in staat is danwel invloed kan uitoefenen op verwijdering van het artikel door Wikimedia Foundation of een andere verantwoordelijke. Nu Wikimedia Nederland c.s. heeft betwist in het bezit te zijn van de personalia van [X] en tevens niet aannemlijk is geworden dat Wikimedia Nederland c.s. invloed heeft op de Nederlandse versie van Wikipedia in het algemeen en op de registratie van de moderatoren in het bijzonder, is onvoldoende aannemelijk gemaakt dat Wikimedia Nederland c.s. wel over de gegevens van [X] beschikt. Hieruit volgt dat de vorderingen zullen worden afgewezen.
Pagina62-62
UitspraakECLI:NL:RBUTR:2008:BG6388
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekDocumentatie - Rechtspraak
TitelRechtbank Zutphen, 12-12-2008, 97465 / KG ZA 08-339
CiteertitelMediaforum 2009-2, p. 62-62
SamenvattingInternet. Mailing. Feitelijk onderbouwde berichtgeving.
Samenvatting (Bron)Beëindiging samenwerking tussen uitgever en VVV van een recreatiekrant voor de Veluwe. VVV gaat verder met nieuwe uitgever en mag dit in de openbaarheid brengen. Niet aannemelijk dat oude uitgever het exclusieve recht heeft op "recreatiekrant" en op "de Veluwe".
Pagina62-62
UitspraakECLI:NL:RBZUT:2008:BG6686
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekDocumentatie - Rechtspraak
TitelCollege van Beroep voor het bedrijfsleven, 02-12-2008, AWB 07/899
CiteertitelMediaforum 2009-2, p. 63-63
SamenvattingTelecommunicatie. Interconnectieovereenkomst. FTA-tarieven.
Samenvatting (Bron)Telecommunicatiewet
Pagina63-63
UitspraakECLI:NL:CBB:2008:BG5756
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekDocumentatie - Rechtspraak
TitelCollege van Beroep voor het bedrijfsleven, 11-12-2008, AWB 07/135
CiteertitelMediaforum 2009-2, p. 63-63
SamenvattingTabaksreclame. Huishoudbeurs. Boete.
Samenvatting (Bron)Tabakswet
Pagina63-63
UitspraakECLI:NL:CBB:2008:BG8906
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekDocumentatie - Rechtspraak
TitelCollege van Beroep voor het bedrijfsleven, 17-12-2008, AWB 08/87
CiteertitelMediaforum 2009-2, p. 63-63
SamenvattingMarktanalyse. Kabeldoorgifte.

(UPC / OPTA, KPN en YouCa).
Samenvatting (Bron)Telecommunicatiewet Verplichtingen als bedoeld in hoofdstuk 6A
Pagina63-63
UitspraakECLI:NL:CBB:2008:BG7099
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekDocumentatie - Rechtspraak
TitelCollege van Beroep voor het bedrijfsleven, 22-12-2008, AWB 08/20
CiteertitelMediaforum 2009-2, p. 63-63
SamenvattingTabakswet. Reclameverbod. Stand.
Samenvatting (Bron)Tabakswet
Pagina63-63
UitspraakECLI:NL:CBB:2008:BG8819
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekDocumentatie - Rechtspraak
TitelCollege van Beroep voor het bedrijfsleven, 22-12-2008, AWB 07/48
CiteertitelMediaforum 2009-2, p. 63-63
SamenvattingArt. 5 Tabakswet. Reclameverbod. Art. 6 EVRM.
Samenvatting (Bron)Tabakswet
Pagina63-63
UitspraakECLI:NL:CBB:2008:BG8869
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelEuropees Hof voor de Rechten van de Mens, 02-12-2008, 2872/02
CiteertitelMediaforum 2009-2, p. 66-71
SamenvattingArt. 8 EVRM. Privé-leven. Laster. Gegevensverstrekking.

(K.U. / Finland).
Samenvatting (Bron)Violation of Art. 8;Non-pecuniary damage - award
AnnotatorA.H. Ekker
Pagina66-71
UitspraakECLI:CE:ECHR:2008:1202JUD000287202
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelHof van Justitie EG, 16-12-2008, C-73/07
CiteertitelMediaforum 2009-2, p. 71-76
SamenvattingRichtlijn 95/46/EG. Werkingssfeer. Verwerking en verspreiding van persoonlijke belastinggegevens. Bescherming van natuurlijke personen. Vrijheid van meningsuiting.

(Tietosuojavaltuutettu / Satakunnan Markkinapörssi Oy, Satamedia Oy).
Samenvatting (Bron)Arrest van het Hof (Grote kamer) van 16 december 2008. # Tietosuojavaltuutettu tegen Satakunnan Markkinaporssi Oy en Satamedia Oy. # Verzoek om een prejudiciele beslissing: Korkein hallinto-oikeus - Finland. # Richtlijn 95/46/EG - Werkingssfeer - Verwerking en verspreiding van persoonlijke belastinggegevens - Bescherming van natuurlijke personen - Vrijheid van meningsuiting. # Zaak C-73/07.
AnnotatorQ. Kroes
Pagina71-76
UitspraakECLI:EU:C:2008:727
Artikel aanvragenVia Praktizijn