Gemeentestem

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift Gemeentestem
Datum 21-02-2009
Aflevering 7312
TitelKunnen NEN-normen nog worden gehandhaafd?
CiteertitelGst. 2009, 15
SamenvattingOp de laatste dag van het jaar 2008 heeft de Rechtbank 's-Gravenhage een vonnis gewezen, dat van groot belang kan zijn voor het gemeentelijke bouwtoezicht. De rechtbank heeft vastgesteld, dat de bepalingen van het Bouwbesluit 2003 en de Regeling Bouwbesluit 2003, voor zover daarin wordt verwezen naar NEN-normen, niet verbindend zijn. De vraag rijst, hoe gemeentelijke toezichthouders hiermee moeten omgaan. Kan er nog worden gehandhaafd op de NEN-norm?
Auteur(s)M.R.J. Baneke
Pagina91-98
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelGebruik geregeld: het nieuwe gebruiksbesluit
CiteertitelGst. 2009, 16
SamenvattingOp 1 november 2008 is het Besluit brandveilig gebruik bouwwerken (het Gebruiksbesluit) in werking getreden. Dit besluit geeft een landelijke, uniforme regeling voor het brandveilig gebruik van bouwwerken. Daarmee komt een eind aan de gemeentelijke autonomie op dit terrein. Het Gebruiksbesluit vermindert het aantal gevallen waarin een gebruiksvergunning verplicht is. Daarvoor in de plaats komen meer algemene voorschriften en een nieuw instrument: de gebruiksmelding. In dit artikel wordt de systematiek van het Gebruiksbesluit besproken en wordt vooruitgeblikt op de toekomst. Introductie van het Gebruiksbesluit is namelijk slechts een tussenstap naar een volledige integratie van de regels over brandveiligheid van bouwwerken in n besluit.
Auteur(s)A. Kamphuis
Pagina98-104
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRechtbank 's-Gravenhage, 31-12-2008, 274010 / HA ZA 06-3308
CiteertitelGst. 2009, 17
SamenvattingNEN-normen, algemeen verbindend voorschrift, wijziging rechtskarakter door verwijzing; Bekendmaking, inwerkingtreding; onverbindendheid.
Samenvatting (Bron)Het gaat in deze zaak om de vraag of de bepalingen van het Bouwbesluit 2003 en de Regeling Bouwbesluit 2003, voor zover daarin is verwezen naar zogeheten NEN-normen, een algemeen verbindend karakter hebben. De rechtbank beantwoordt deze vraag bevestigend. Aangezien de NEN-normen niet op de in de Bekendmakingswet voorgeschreven wijze zijn bekend gemaakt, zijn de hiervoor bedoelde bepalingen van het Bouwbesluit en de Regeling Bouwbesluit nog niet in werking getreden en dus nog niet verbindend.
Pagina105-109
UitspraakECLI:NL:RBSGR:2008:BG8465
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 29-04-2008, 200706862/2
CiteertitelGst. 2009, 18
SamenvattingWeigering plaatsing kind op school van eerste keuze van de ouders; plaatsingsbeleid, indeling naar geboortedatum; onderscheid naar leeftijd, geen leeftijdsdiscriminatie.

(Amsterdam, stadsdeel Oud-West).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 7 november 2006 heeft het dagelijks bestuur van het stadsdeel Oud-West (hierna: het dagelijks bestuur) geweigerd [kind] te plaatsen op de school van eerste keuze van zijn ouders [wederpartijen].
AnnotatorC.W. Noorlander
Pagina109-111
UitspraakECLI:NL:RVS:2008:BD0780
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 02-10-2008, 200806131/1 en 200806131/2
CiteertitelGst. 2009, 19
SamenvattingLast onder dwangsom tot sloop van door rechtsvoorganger zonder bouwvergunning opgerichte aanbouw, dakterras en uitbouw. Per 1 april 2007 in werking getreden verbod ex art. 40 lid onder b Wonw tot instandhouding van illegaal opgerichte bouwvergunning, geldt k bij oprichting vr die datum. Geen overgangsrecht. (Nijmegen).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 10 december 2007 heeft het college van burgemeester en wethouders van Nijmegen (hierna: het college) appellanten, naar aanleiding van een klacht van een omwonende, onder oplegging van een dwangsom gelast de op het perceel [locatie] te [plaats] (hierna: het perceel) nader omschreven aanbouw op de eerste verdieping binnen drie maanden te slopen en het dakterras en de uitbouw op de begane grond van het perceel binnen zes maanden te slopen.
AnnotatorJ.M.H.F. Teunissen
Pagina111-114
UitspraakECLI:NL:RVS:2008:BF7205
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 05-11-2008, 200707777/1
CiteertitelGst. 2009, 20
SamenvattingGeen wetenschappelijk onderzoek beschikbaar: significante gevolgen uitgesloten? (Frysln).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 25 mei 2007 heeft het college van gedeputeerde staten van Frysln (hierna: het college) een vergunning krachtens artikel 19d van de Natuurbeschermingswet 1998 (hierna: de Nbw 1998) verleend voor het houden van een proefproject met een zeppelin bij de gebieden Waddenzee, Duinen Ameland en de Noordzeekustzone voor een periode van vier weken, waarbij overdag ieder uur een zeppelinvlucht wordt uitgevoerd.
AnnotatorS.D.P. Kole
Pagina114-118
UitspraakECLI:NL:RVS:2008:BG3420
Artikel aanvragenVia Praktizijn