TREMA, tijdschrift voor de Rechterlijke Macht

Uitgever Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak
Tijdschrift TREMA, tijdschrift voor de Rechterlijke Macht
Datum 24-02-2009
Aflevering 2
RubriekRedactioneel
TitelDe kantonrechter op de stoel van de wetgever?
CiteertitelTrema, nr. 2, 2009, p. 38
SamenvattingSinds 1 januari 2009 is er een nieuwe kantonrechtersformule. De formule is een aanbeveling die dienst doet als rekenmodel aan de hand waarvan kantonrechters de hoogte van vergoedingen bij ontbinding van een arbeidsovereenkomst (art. 7:685 lid 8 BW) kunnen bepalen. De aanbeveling bestaat vanaf 1996 en is sindsdien onveranderd gebleven. De aanpassing per 1 januari 2009 is dus de eerste wijziging. De rechtspraktijk kent de wijziging, die is gepubliceerd, onder meer op www.rechtspraak.nl.
Auteur(s)H.F.M. Hofhuis
Pagina38-39
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelFiscale rechtspraak in twee feitelijke instanties
CiteertitelTrema, nr. 2, 2009, p. 40
SamenvattingVier jaar geleden vond een fundamentele verandering plaats in de organisatie van de fiscale rechtspraak. Nadat in fiscale zaken honderd jaar lang slechts in n feitelijke instantie recht was gesproken - tussen 1914 e 1957 door de Raden van Beroep voor de Directe Belastingen en vanaf 1957 door de belastingkamers van de vijf gerechtshoven - werd op 1 januari 2005 fiscale rechtspraak in twee feitelijke instanties ingevoerd. Sindsdien moeten particulieren tegen een uitspraak op bezwaar eerst beroep instellen bij een rechtbank.
Auteur(s)R.J.G.M. Widdershoven
Pagina40-44
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelDe invoering van het ouderschapsplan: goed bedoeld, maar slecht geregeld
CiteertitelTrema, nr. 2, 2009, p. 45
SamenvattingDit artikel bespreekt enige gevolgen voor de rechtbanken van de invoering van de Wet bevordering voortgezet ouderschap en zorgvuldige scheiding per 1 maart 2009.
Auteur(s)J.C.E. Ackermans , G.W. Brands-Bottema
Pagina45-53
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekScherzo
TitelOmerta
CiteertitelTrema, nr. 2, 2009, p. 54
SamenvattingBij het Openbaar Ministerie hebben ze niet veel met geheimen op: het telefoongeheim van advocaten, het verschoningsrecht van notarissen, het zwijgrecht van verdachten voordat er een advocaat is gearriveerd: is dat allemaal transparant soms? Om over het raadkamergeheim nog maar te zwijgen. In een panel op het raio-congres eind november in Egmond aan Zee riep de Amsterdamse persofficier Hanneke Festen dat dat best afgeschaft kon worden. Daarmee schaarde ze zich in het aanzwellende koor van stemmen dat schrille vraagtekens zet bij het soort rechterlijke geheimzinnigdoenerij dat officieren ook bij criminele organisaties zo tegenstaat.
Auteur(s)G. Vrieze
Pagina54-55
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelVerslag symposium 'Generalist of specialist, wie is aan zet?'
CiteertitelTrema, nr. 2, 2009, p. 56
SamenvattingOp 3 november 2008 heeft in de Beurs van Berlage te Amsterdam een AHA-symposium plaatsgevonden met de titel 'Generalist of specialist, wie is aan zet?'. U weet, de rechter is van oudsher generalist en rouleert. Maar moet dat veranderen, en zo ja, in welke mate?
Auteur(s)K. de Koning
Pagina56-61
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekDe Vindplaats
TitelGouda-Lutz
CiteertitelTrema, nr. 2, 2009, p. 63
SamenvattingIn de rechtspraak wordn grote en kleine zaken berecht, die vaak nauw verbonden zijn met de plaats van handeling. In de rubriek 'De vindplaats' keren leden van onze redactie of gastschrijvers terug naar de plaats van handeling in een soms meer, soms minder geruchtmakende zaak. Foto's tonen de vindplaats en een toelichting memoreert de uitspraak.
Auteur(s)J. Peters
Pagina63-64
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelDe opleiding van beginnende officieren van justitie
CiteertitelTrema, nr. 2, 2009, p. 65
SamenvattingHoe word je een goede officier van justitie? Mr. J.E.R. Osinga schrijft over zijn ervaring als opleider bij het parket Amsterdam.
Auteur(s)J. Osinga
Pagina65-67
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBoekbesprekingen
TitelD.A. Verburg, De bestuursrechtelijke uitspraak en het denkmodel dat daaraan ten grondslag ligt
CiteertitelTrema, nr. 2, 2009, p. 68
Auteur(s)A.W.M. Bijloos
Pagina68-70
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBoekbesprekingen
TitelB.M. Dijksterhuis, Rechters normeren de alimentatiehoogte. Een emirisch onderzoek naar rechterlijke samenwerking in de werkgroep alimentatienormen (1975-2007)
CiteertitelTrema, nr. 2, 2009, p. 71
Auteur(s)J.D.S.L. Bosch
Pagina71-72
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekIngezonden
TitelConflictoplossing op maat. Vernieuwde aanpak bij vier rechtbanken voor snelle en definitieve afdoening van geschillen en conflicten
CiteertitelTrema, nr. 2, 2009, p. 73
SamenvattingDe rechtspraak wil bijdragen aan conflictoplossing op maat door snelle en definitieve afdoening van geschillen en onderliggende problemen. Vier gerechten onderzoeken nieuwe methoden om die doelstelling te bereiken door middel van een innovatieve aanpak in vier verschillende sectoren. Advocaten en partijen worden van harte uitgenodigd kennis te maken met deze nieuwe aanpak van geschilbeslechting.
Pagina73-75
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekPersonalia; mutaties leden Rechterlijke Macht
TitelMutaties rechterlijke macht
CiteertitelTrema, nr. 2, 2009, p. 76
SamenvattingIn de rubriek 'Personalia' worden de Koninklijke Besluiten van de benoemingen en ontslagen van de leden van de zittedne en staande magistratuur gepubliceerd. De redactie heeft ervoor gekozen de KB's van de plaatsvervangers en gerechtsauditeurs niet in deze rubriek op te nemen.
Pagina76-77
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekNVvR actueel
TitelRechtspraak la carte: de keuze van de NVvR
CiteertitelTrema, nr. 2, 2009, p. 78
SamenvattingOnlangs hield voorzitter Reinier van Zutphen een toespraak over de gerechtelijke kaart tijdens de lustrumbijeenkomst van de Jonge Balie in Middelburg. Tijdens deze bijeenkomst stond het voortbestaan van de rechtbank in Middelburg ter discussie. In zijn toespraak stelde Van Zutphen dat rst nagedacht moet worden over de visie op besturen en over de visie op kwaliteit van rechtspraak, vrdat een kaart kan worden ingevuld met rechtspraaklocaties. Hieronder de volledige toespraak.
Auteur(s)R. van Zutphen
Pagina78-80
Artikel aanvragenVia Praktizijn