TREMA, tijdschrift voor de Rechterlijke Macht

Uitgever Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak
Tijdschrift TREMA, tijdschrift voor de Rechterlijke Macht
Datum 30-01-2009
Aflevering 1
RubriekRedactioneel
TitelDrie variaties op een thema
CiteertitelTrema, nr. 1, 2009, p. 2
Samenvatting'Een prachtig zomerdag met wat wind en Lissabon schitterde in de zon.' Dit is de achtergrond waartegen het verhaal van Antonio Tabuchhi begint. 'Sostiene Pereira' is prachtig verfilmd door Roberto Faenza met even mooie muziek van Ennio Morricone, en met Marcello Mastroianni in een van zijn laatste subliemen rollen. Het verhaal gaat over een journalist op leeftijd, Pereira, die vele jaren verslag deed van het dagelijkse nieuws, maar nu alleen nog belast is met de redactie van de culturele pagina van zijn krant, de Lisboa. Die bezigheid staat model voor de politieke afzijdigheid waarvoor hij, naar het aanvankelijk schijnt, bewust heeft gekozen. In werkelijkheid laat hij zich op de hoogte houden van de faits et gestes van het fascistische regime van Salazar.
Auteur(s)H. Hermans
Pagina2-4
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRedactioneel
TitelItaliŽ aan Maas en Schelde?
CiteertitelTrema, nr. 1, 2009, p. 5
SamenvattingKort voor de sluitingstijd voor de kopij van Trema brak in BelgiŽ een nieuwe regeringscrisis uit. Omdat de achtergrond van deze crisis nauw lijkt samen te hangen met het interne functioneren van de rechterlijke macht ťn met de verhouding tussen de staatsmachten in dat koninkrijk, wil de redactie op deze kwestie, mede uit een oogpunt van actualiteit, kort ingaan.
Auteur(s)H. Hermans
Pagina5-5
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelEen AIVD-screening voor rechters?
CiteertitelTrema, nr. 1, 2009, p. 7
SamenvattingIn deze bijdrage bespreekt mr. A.D. Kiers-Becking wat een AIVD-screening inhoudt en of zo een screening wenselijk is voor rechters.
Auteur(s)A.D. Kiers-Becking
Pagina7-10
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekNaschrift
TitelNaschrift 'AIVD-screening voor rechters?'
CiteertitelTrema, nr. 1, 2009, p. 11
Auteur(s)H. Hermans
Pagina11-11
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelBouwen aan een topinstituut. Vraaggesprek met Rosa Jansen, voorzitter van het College van Bestuur van SSR
CiteertitelTrema, nr. 1, 2009, p. 12
SamenvattingOngeveer zes maanden geleden is Rosa Jansen aangetreden als voorzitter van het College van Bestuur van SSR. Sindsdien geeft zij, samen met Lieke van Zanten, dagelijks leiding aan SSR. Dat was de aanleiding voor Trema om Rosa Jansen uit te nodigen voor een gesprek over SSR en haar rol in de organisatie.
Auteur(s)P. de Bruin , J. van de Bunt
Pagina12-14
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelVoorwaardelijke invrijheidstelling bij aaneengesloten tenuitvoerlegging: een zorg voor de zittingsrechter?
CiteertitelTrema, nr. 1, 2009, p. 15
SamenvattingBij aaneensluitende tenuitvoerlegging van twee veroordelingen tot een gevangenisstraf van een jaar onvoorwaardelijk vindt voorwaardelijke invrijheidstelling plaats na een jaar en vier maanden. Indien de tenuitvoerlegging (kort) wordt onderbroken, worden beide veroordelingen volledig ten uitvoer gelegd. Moet de zittingsrechter zich iets van dat gegeven aantrekken? En zo ja, wat kan hij ermee?
Auteur(s)B.F. Keulen
Pagina15-18
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelDe kolonel krijgt nooit post. Rechtzoekende en rechter over de zoektocht naar rechtseenheid in art. 7:291 BW
CiteertitelTrema, nr. 1, 2009, p. 19
SamenvattingIn dit artikel staat de invulling van open normen door de (lagere) rechter centraal, aan de hand van een casus op het gebied van het huurrecht. Buiter en Bidů, procesvertegenwoordigers, schreven over de wijze waarop deze casus voor de uiteenlopende resultaten. De kantonrechters Van der Hoek en De Waal geven een inleiding en een algemene introductie op de toepasselijke wettelijke huurbepaling (par. 1 en 2). Tevens reageren zij op Buiter en Bidů en zoeken naar een betere invulling van open normen (par. 4 en 5).
Auteur(s)F.F. Bidů , L. Buiter , F. van der Hoek , C.L.J.M. de Waal
Pagina19-22
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekScherzo
TitelEen span ossen
CiteertitelTrema, nr. 1, 2009, p. 23
SamenvattingAfgelopen najaar sprak ik voor de Deutsche Richterakademie in het SeeschlŲzschen te Wustrau, 80 kilometer noordelijk van Berlijn. Terwijl de kraanvogels af en aan vlogen, constateerden we hoe daar de constitutionele Gesetxliche Richter in de weg staat aan zowat elke Nederlandse methode van bekorting van doorlooptijden (schuiven met rechters en/of zaken). Dus heb ik in de wandelgangen en de bar de gelegenheid maar te baat genomen om de collega's het hemd van het lijf te vragen over hun ervaringen met lekenrechtspraak.
Auteur(s)G. Vrieze
Pagina23-24
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekReactie
TitelWeerwoord aan G. Vrieze (II)
CiteertitelTrema, nr. 1, 2009, p. 25
SamenvattingDesnoods zou mr. Vrieze iets voelen voor lekenrechtspraak ŗ la de Duitse SchŲffengerichte - in zijn 'Peers en peren' klonk dat al door - met vaste 'hoog opgeleide en maatschappelijk geŽngageerde bijzitters' in dan een jury, samengesteld uit de heffe des volks. Het grote publiek is slechts in staat zich te identificeren met dader en slachtoffer en kan in een strafproces alleen iets bijdragen over hun leefmilieu.
Auteur(s)W.M. van den Bergh
Pagina25-25
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBoekpresentatie
TitelD.A. Verburg, De bestuursrechtelijke uitspraak
CiteertitelTrema, nr. 1, 2009, p. 26
Auteur(s)E.F. Petrusma
Pagina26-27
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBoekbesprekingen
TitelL. de Fauwe, Een moeilijke jeugd. De zoektocht van Anita Leeser, kinderrechter
CiteertitelTrema, nr. 1, 2009, p. 28
Auteur(s)H.J.H. van Meegen
Pagina28-29
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekPersonalia; mutaties leden Rechterlijke Macht
TitelMutaties rechterlijke macht
CiteertitelTrema, nr. 1, 2009, p. 30
SamenvattingIn de rubriek 'Personalia' worden de Koninklijke Besluiten van de benoemingen en ontslagen van de leden van de zittende en staande magistratuur gepubliceerd. De redactie heeft ervoor gekozen de KB's van de plaatsvervangers en gerechtsauditeurs niet in deze rubriek op te nemen.
Pagina30-32
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekNVvR actueel
TitelNVvR actueel
CiteertitelTrema, nr. 1, 2009, p. 33
Pagina33-35
Artikel aanvragenVia Praktizijn