Advocatenblad

Uitgever Boom Juridische Uitgevers
Tijdschrift Advocatenblad
Datum 06-03-2009
Aflevering 3
RubriekActualiteiten
TitelKrijgt W. zijn supersnelrecht?
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2009, nr. 3, p. 84
SamenvattingAdvocaat Bram Moszkoowicz wil dat de Hoge Raad het bevel tot vervolging van zijn cliŽnt Geert Wilders wegens haat zaaien, belediging en discriminatie vernietigt. Hij kondigde aan de procureur-generaal te vragen om 'cassatie in het belang der wet'. Hoe zinvol vinden juristen dat?
Auteur(s)P. Pouw
Pagina84-85
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekColumn
TitelDe eenpitter rules
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2009, nr. 3, p. 85
SamenvattingDe jongste trend in de Nederlandse balie is het eenpitterschap. Wie het zich kan veroorloven begint voor zichzelf. Nooit meer last van een sick building syndrome, van kantoorgenoten wier naam je bent vergeten, virtuele prikklokken, kantinestoelen en voorverpakte plakken kaas. Geen eindeloze discussies over verdeling van de winst. Eindelijk lekkere koffie.
Auteur(s)M. Kaaks
Pagina85-85
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekActualiteiten
TitelWeens dagboek
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2009, nr. 3, p. 86
SamenvattingAnk van Eekelen, hoofd beleidsontwikkeling bij de Orde, was van 18 tot 21 februari in Wenen bij een vergadering van de koepelorganisatie van Europese balies, de CCBE. Hoe zag haar week eruit (en wat doet de CCBE)?
Pagina86-86
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekActualiteiten
TitelRecessie: haal je geld op
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2009, nr. 3, p. 87
SamenvattingTovertips waarmee advocaten de recessie kunnen overleven, werden niet gegeven tijdens het seminar 'Uw kantoor in kredietcrisis'. Waarom ook - de aanwezigen waren nogal blijmoedig bij het zware weer elders in de economie. Bij de bespreking van de recessiedreiging stuitte men wel op de vraag of de betalingstermijnen voor cliŽnten niet wat ťrg lang zijn.
Auteur(s)L. Hesselink
Pagina87-87
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekActualiteiten
TitelHans Nijboer over nieuw Deskundigenregister. Hoogleraar bewijs: 'Bij opsporing van strafbare feiten gaat men zonder tegengas op zoek naar "het kwade"'
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2009, nr. 3, p. 88
SamenvattingMet de nieuwe Wet deskundige in strafzaken worden duidelijker eisen gesteld aan deskundigen die optreden in strafzaken. Ook de positie van de verdediging is verbeterd: de advocaat moet eerder en vaker worden ingelicht over onderzoek naar zijn cliŽnt, waardoor hij beter invloed kan uitoefenen op het deskundigenonderzoek.
Auteur(s)T. Scheltema
Pagina88-89
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekActualiteiten
TitelDiversiteit? Gewoon beginnen
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2009, nr. 3, p. 89
SamenvattingHet percentage vrouwelijke advocaten stijgt gestaag. Bemoedigend, maar na vijf tot zeven jaar vertrekt nog steeds een groot aantal vrouwen en nog steeds wordt slechts 15% van de vrouwen partner. Het was en is de belangrijkste reden voor het speerpunt 'diversiteit' van de Orde, sinds 2006. Een commissie Diversiteit heeft samen met OSR Juridische opleidingen een Female Development Programme (FDP) opgezet voor talentvolle jonge vrouwen met zo'n zes ŗ tien jaar ervaring in de advocatuur.
Auteur(s)A. Groenewoud
Pagina89-89
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekVervolgde advocaten
TitelVlucht uit Sri Lanka
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2009, nr. 3, p. 90
SamenvattingDe vooraanstaande advocaat en mensenrechtenactivist mr. Ariyaratne werd zodanig met de dood bedreigd dat hij zijn land Sri Lanka moest ontvluchten. L4L heeft zijn vlucht financieel mogelijk gemaakt.
Pagina90-90
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekActualiteiten
TitelActualiteiten + Berichten van de Orde
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2009, nr. 3, p. 90
SamenvattingDeken Bekkers wordt eenpitter;

Meeste reizende juristen zijn saai;

Aangepaste schadevergoeding voor vrijgesproken verdachten;

Jonge Balie Breda;

Rechtsgebiedenregister deze week van start;

Veranderingen Voortgezette Stagiaire Opleiding.
Pagina90-93
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekVan de deken
TitelWaarvoor wij staan!
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2009, nr. 3, p. 93
SamenvattingAls iedere advocaat jaarlijks aan honderd burgers iets vertelt over de rol van de advocaat en de Orde in de samenleving bereiken we met z'n allen een publiek van anderhalf miljoen Nederlanders. Daar kan geen publiciteitscampagne van de Orde tegenop. Daarom zal de Algemene Raad u dit jaar op dinsdag 26 mei een handje helpen met voorlichtingsmateriaal waar u mee voor de dag kunt komen.
Auteur(s)W. Bekkers
Pagina93-93
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBrieven
TitelBrieven
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2009, nr. 3, p. 95
SamenvattingGeen verzekeraar:
In 'Veel advocaten niet verzekerd bij wisseling verzekeraar' (Advocatenblad 2009, 16 januari 2009) stelt Gijsbrecht van Amstel een zeer belangrijk aspect van de beroepsaansprakelijkheidsverzekering aan de orde; de dekking in tijd.

Veel advocaten niet adequaat verzekerd:
De heer mr. G. van Amstel stelt in 'Veel advocaten niet verzekerd bij wisseling verzekeraar' (Advocatenblad 2009, 16 januari 2009) dat veel advocaten niet verzekerd zijn bij wisseling van verzekeraar.
Pagina95-95
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelNiet iedere notaris is echtscheidingsnotaris. Wetsvoorstel: ook notarissen kunnen gemeenschappelijk echtscheidingsverzoek indienen
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2009, nr. 3, p. 96
SamenvattingMoeten notarissen een gemeenschappelijk echtscheidingsverzoek kunnen indienen? Prof. mr. E.A.A. Luijten beargumenteert waarom er aan hen speciale eisen moeten worden gesteld. 'Omdat de deskundigen een beslissende invloed hebben op de echtscheiding en de vermogensrechtelijke afwikkeling, dient niet iedere notaris of advocaat hiertoe bevoegd te zijn.'
Auteur(s)E.A.A. Luijten
Pagina96-99
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekOpinie
TitelOnze angstmaatschappij komt voor rekening van de kinderen. Nederland koploper in opsluiten van kinderen
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2009, nr. 3, p. 100
SamenvattingIn Weesp werden twee tieners die enkele scholen hadden bedreigd enkele dagen vastgezet. Is een maatschappij geschokt als de 'ernstige bedreiging' afkomstig is van kinderen die geen kwaad in de zin hebben?
Auteur(s)V. Hammerstein
Pagina100-101
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
Titel'Inperken verschoningsrecht is onwenselijk'
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2009, nr. 3, p. 102
SamenvattingAanwezigheid van de advocaat bij het politieverhoor vindt parlementariŽr Fred Teeven (VVD) onwenselijk, dat vindt hij daartegenover ook van inperking van het verschoningsrecht van advocaten. 'Maar we moeten wel iets doen aan het afgeleide verschoningsrecht.' Binnenkort houdt het parlement een hoorzitting over de mogelijke inperking van het verschoningsrecht.
Auteur(s)L. van Almelo
Pagina102-105
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelWelke betekeningsregels gelden nu precies? Gewijzigde EU-Betekeningsverordening van toepassing
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2009, nr. 3, p. 106
SamenvattingOp 13 november 2008 is de Europese Betekeningsverordening van toepassing geworden die taalvereisten, termijnen, gebruik van modelformulieren en kostenregeling wijzigt. De belangrijkste veranderingen worden hier toegelicht. Bovendien wordt duidelijk gemaakt welke bepalingen ondanks de te late uitvoering in Nederland wel degelijk moeten worden toegepast.
Auteur(s)M. Freudenthal
Pagina106-109
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechter schrijft terug
TitelHoofd- en hartzaken
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2009, nr. 3, p. 111
SamenvattingEr was een man die ervan werd verdacht zijn vrouw, na haar overspel, te hebben bedreigd met de dood. 'Vuile rothoer, ik steek je overhoop.' Duidelijker kon het niet. De advocaat merkte terloops op: 'Ach meneer de rechter, had mijn cliŽnt dan moeten zeggen: "Mevrouw, u bent geen dame"? Tja, daar had de advocaat inderdaad een punt te pakken. Je zult er maar voor staan. En was de aangifte, in het subtiele spel tussen deze man en deze vrouw, wellicht een afrekening?
Auteur(s)J. van der Does
Pagina111-111
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelVooral met daden de cliŽnt bijstaan. Conclusie A-G HR over advocaat bij politieverhoor
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2009, nr. 3, p. 112
SamenvattingA-G Knigge concludeert uit arresten van het EHRM dat de verdachte slechts het recht heeft zijn advocaat te consulteren voorafgaand aan het politieverhoor. Volgens Jan Boksem vindt het EHRM dat een advocaat zo nodig actief tijdens het verhoor moet kunnen ingrijpen om inbreuk te voorkomen op het recht van de verdachte om zichzelf niet belasten.
Auteur(s)J. Boksem
Pagina112-114
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelToezicht uit de middeleeuwen. Kwaliteitsborging door de Orde
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2009, nr. 3, p. 116
SamenvattingVolgens Klaas de Vries heeft de Orde te weinig greep op de kwaliteit en integriteit van de advocaat. 'Wie niet door collega's of concurrenten erbij gelapt wordt en verraden bij de deken, doet het goed': een toezichtsysteem uit de middeleeuwen. En de Orde verzet zich ten onrechte tegen erkenning van het algemeen belang als kernwaarde.
Auteur(s)K. de Vries
Pagina116-118
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelReactie deken Willem Bekkers: Zesde kernwaarde moet niet strijden met de andere
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2009, nr. 3, p. 119
SamenvattingWe kennen senator De Vries als iemand die zo nu en dan graag de advocatuur uit de tent lokt. Ik denk niet alleen aan zijn motie die tot de commissie-Van Wijmen heeft geleid, maar ook aan zijn toespraak in 1996 voor onze jaarvergadering (zoals die toen nog heette). Hij sprak over een gilde en vroeg zich af of de Orde haar publieke taak wel voldoende verstond (Advocatenblad 25 oktober 1996). Uit zijn recente toespraak blijkt dat hij nog steeds op antwoord lijkt te wachten.
Auteur(s)W. Bekkers
Pagina119-119
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
Titel'Rechter kan hooguit een pijnpunt herstellen'. Over Van Schaicks verzet tegen overactieve rechter
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2009, nr. 3, p. 120
SamenvattingDe civiele rechter is te bevoogdend. Zwakke advocaten hebben er baat bij wanneer de rechter hen te hulp schiet. Dat stelde prof.mr. Bert van Schaick onlangs in zijn oratie. Een wetenschapper, een advocaat en een rechter reageren.
Auteur(s)M. Knapen
Pagina120-121
LinkVolledige tekst artikel (celsusboeken.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekOrde
TitelRegistratie Rechtsgebieden Advocatuur + Toelichting op de Regeling Registratie Rechtsgebieden Advocatuur
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2009, nr. 3, p. 123
Pagina123-123
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekOrde - Opleidingen
TitelOpleidingen VSO en PO
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2009, nr. 3, p. 124
Pagina124-129
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekTuchtrecht
TitelRaad van Discipline Arnhem, 01-10-2007, ---
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2009, nr. 3, p. 135
SamenvattingDoor ondertekening van een overeenkomst tot dienstverlening is een advocaat-/cliŽntrelatie ontstaan, ook al ziet de advocaat na een eerste gesprek er vanaf voor de cliŽnt op te treden. Mogelijke verstrekking van vertrouwelijke informatie. Uitleg van Gedragsregel 7 lid 4.
Pagina135-136
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekTuchtrecht
TitelRaad van Discipline Amsterdam, 08-10-2007, ---
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2009, nr. 3, p. 136
SamenvattingOnbetaald laten (door een advocaat in privťhoedanigheid) van declaraties van andere advocaten; niet reageren op informatieverzoeken van de deken.
Pagina136-136
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekTuchtrecht
TitelHof van Discipline, 15-10-2007, 4727
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2009, nr. 3, p. 137
SamenvattingVerzoek tot herziening van een tuchtrechtelijke beslissing.
Pagina137-137
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekTuchtrecht
TitelRaad van Discipline 's-Hertogenbosch, 22-10-2007, ---
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2009, nr. 3, p. 137
SamenvattingEen advocaat die tot arbiter is benoemd, is in die hoedanigheid tuchtrechtelijk toetsbaar. Wanneer de deken benoemd heeft, is het vertrouwen in de advocatuur mede in het spel. In gebreke blijven met het verschaffen van inlichtingen aan de deken.
Pagina137-138
Artikel aanvragenVia Praktizijn