Gemeentestem

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift Gemeentestem
Datum 21-03-2009
Aflevering 7314
TitelEen bestuurlijke artikel 12-regeling; Ingrijpen in gemeenten in geval van voortdurende bestuurlijke problemen
CiteertitelGst. 2009, 27
SamenvattingDe laatste tijd worden diverse pleidooien gevoerd voor de introductie van een bestuurlijke artikel 12-regeling. Op grond daarvan zouden gemeenten met voortdurende bestuurlijke problemen onder curatele kunnen worden geplaatst. In deze bijdrage wordt onderzocht waarom bestaande toezichtsinstrumenten niet voldoen en wordt bekeken welke aanknopingspunten art. 12 van de FinanciŽle Verhoudingswet biedt. De conclusie is, dat een bestuurlijke artikel 12-regeling bedoeld is voor lichte verwaarlozing van autonome taken en dat zulk een regeling een ernstige inbreuk is op het beginsel van decentralisatie.
Auteur(s)J.L.W. Broeksteeg
Pagina147-157
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRechtbank 's-Hertogenbosch, 24-09-2008, AWB 07/4006
CiteertitelGst. 2009, 28
SamenvattingHandhavingsverzoek. Intrekking beroep tegen eerdere afwijzing door vorige eigenaar. Nieuw verzoek is aanvraag in de zin van art. 4:6 Awb. (Cuijk)
Samenvatting (Bron)Aanvraag van nieuwe eigenaren kan onder omstandigheden worden gezien als nieuwe aanvraag als bedoeld in artikel 4:6 van de Awb.
AnnotatorJ. de Vries
Pagina158-161
UitspraakECLI:NL:RBSHE:2008:BF4127
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelCollege van Beroep voor het bedrijfsleven, 21-01-2009, AWB 08/73
CiteertitelGst. 2009, 29
SamenvattingWijziging Verordening winkeltijden onverbindend. Niet nader ingevulde en daarom onvolledige vrijstelling. Algemeen verbindend voorschrift. Toeristische aantrekkingskracht. Stichting belanghebbende. (Roosendaal)
Samenvatting (Bron)Openstelling op zon- en feestdagen van alle winkels in het gebied Rosada/recreatiepark De Stok te Roosendaal.
AnnotatorW.P. Adriaanse
Pagina161-167
UitspraakECLI:NL:CBB:2009:BH0408
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelCollege van Beroep voor het bedrijfsleven, 09-01-2009, AWB 06/443
CiteertitelGst. 2009, 30
SamenvattingLimitatieve regeling in WTW. Ontheffingsmogelijkheid maatwerk. Meer dan 12 koopzondagen per jaar niet toegestaan. Buitenwerkingstelling verbod zondagsopenstelling beoogd. (Breda)
Samenvatting (Bron)Koopzondag in verband met Winkeltijdenwet. tijdens het zogenaamde "Belgenweekend".
Pagina167-170
UitspraakECLI:NL:CBB:2009:BH0489
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 12-11-2008, 200802814/1
CiteertitelGst. 2009, 31
SamenvattingIncidenten in de kantine van een camping kunnen niet aan de exploitant van de camping die niet de kantine beheerde worden tegengeworpen. Overlast betekent nog niet dat moet worden aangenomen dat de bedrijgsvoering zal leiden tot verstoring van de openbare orde, beiligheid of zedelijkheid (art. 21 Dhw). Alleen in uitzonderlijke gevallen is rechtstreekse toetsing aan de Grondwet mogelijk. De beslissing op de aanvraag bn art. 3 Dhw wordt beheerst door de art. 27 en 28 Dhw. (Noordwijk)
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 5 september 2006 heeft het college van burgemeester en wethouders van Noordwijk (hierna: het college) aan [vergunninghouders] vergunning verleend voor het uitoefenen van het horecabedrijf in de kantine van [camping] op het perceel [locatie] te [plaats] (hierna: de kantine).
AnnotatorJ.L.A. Kessen
Pagina170-172
UitspraakECLI:NL:RVS:2008:BG4047
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 10-12-2008, 200802738/1
CiteertitelGst. 2009, 32
SamenvattingGemeentelijke basisadministratie (GBA), wijziging spelling geslachtsnaam.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 21 september 2005 heeft het college van burgemeester en wethouders van Amstelveen (hierna: het college) geweigerd de in de gemeentelijke basisadministratie opgenomen geslachtsnaam van [wederpartij] te wijzigen in [wederpartij], gespeld met een Hollandse ij in plaats van een combinatie van de letters i en j, dan wel in [naam sub 1] of [naam sub 2].
Pagina172-173
UitspraakECLI:NL:RVS:2008:BG6400
Artikel aanvragenVia Praktizijn