Bijblad Industrlële Eigendom

Uitgever Octrooicentrum Nederland
Tijdschrift Bijblad Industrlële Eigendom
Datum 19-03-2009
Aflevering 3
RubriekJurisprudentie - Octrooirecht
TitelRechtbank 's-Gravenhage, 30-01-2008, ---
Samenvatting(perindopril erbuminezout)

Servier heeft niet kunnen volstaan met de enkele stelling dat het Nederlandse generieke product hetzelfde is als het geteste Engelse en dat daaruit in combinatie met de overweging van de Engelse rechter dat bij gebreke van nietigheid sprake zou zijn geweest van inbreuk, ook thans inbreuk door Katwijk Farma vaststaat; onder cross-examination erkend dat de uitgevoerde koelregimes uit de Experimenten in de Engelse procedure allemaal voor de hand lagen op de prioriteitsdatum.

(Les Laboratoires Servier SA / Katwijk Farma BV).
Pagina81-86
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Octrooirecht
TitelRechtbank 's-Gravenhage, 12-03-2008, ---
Samenvatting(bankbiljetten)

Anders dan de Engelse en Franse rechter is deze rechtbank van oordeel dat de gemiddelde vakman deelkenmerken zonder meer zou begrijpen uit in de oorspronkelijke aanvrage beschreven gevonden printmethode en de verdere kopieën gemaakt met een kopieerinrichting van het aftasttype in verbinding met conclusie 13; het beroep dat de uitvinding openbaar is gemaakt in het Zwitsere en Britse bankbiljet wordt verworpen; de werkwijze valt immers niet te herleiden uit de bankbiljetten als zodanig.

(De Europese Centrale Bank / Document Security Systems Inc).
Pagina86-96
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Merkenrecht
TitelRechtbank Almelo, 31-10-2007, ---
Samenvatting(Jansen en Tilanus)

Voor een beroep op bescherming ten titel van algemeen bekend merk moet het gaan om merken die bij de overgrote meerderheid van het publiek bekend zijn; de relevante bekendheid moet bestaan op het moment van het depot waartegen met een beroep op een algemeen bekend merk wordt geageerd; derden die een merk dat wegens non-usus is vervallen willen gaan gebruiken kunnen vervallenverklaring vorderen; darauit volgt dat deze handelwijze niet onrechtmatig is en niet meebrengt dat een depot als depot te kwader trouw moet worden aangemerkt.

(R. Groeneveld / L. Ten Cate BV).
Pagina96-102
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Modelrecht
TitelRechtbank 's-Gravenhage, 12-06-2008, ---
Samenvatting(scooters)

De scooter van Sikombi en de Honda Shadow maken dezelfde totaalindruk; laatstgenoemde is al voor 2000 op de markt, terwijl de Gemeenschapsmodellen nadien, i.e. in 2006 zijn ingeschreven; in dat licht bezien is er een redelijke mate van waarschijnlijkheid dat de bevoegde instantie zal besluiten dat de Gemeenschapsmodellen nietig zijn.

(MM-Exclusief BV / Sikombi).
Pagina102-104
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Modelrecht
TitelRechtbank 's-Gravenhage, 02-10-2007, ---
Samenvatting(Pannafield)

Van modelinbreuk is alleen al geen sprake, omdat vormgeving bij de geïnformeerde gebruiker een andere totaalindruk wekt; het pannadoel type 3 van GTV moet worden aangemerkt als een ongeoorloofde verveelvoudiging van het ontwerp voor de definitieve Panna Goal van Velopa; totaalindruk wijkt onvoldoende af Van Lin heeft bij lange na niet aannemelijk gemaakt dat het ontwerp voor type 3 van hemzelf afkomstig is en niet (onbewust) is ontleend aan de pannagoal van de marktleider; gevorderde proceskosten zijn aan de forse kant, een correctie wordt passend geacht.

(Velopa BV / G.J.F. van Lin h.o.d.n. GTV Tools).
Pagina104-110
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Kwekersrecht
TitelRechtbank 's-Gravenhage, 11-06-2008, ---
Samenvatting(ras 'Elsanta')

Gedaagde heeft kwekersrechtelijke voorbehouden handelingen met betrekking tot het ras waarop eiseres kwekersrechten bezit, gepleegd; het is niet aannemelijk dat er een 'uitputting' van het kwekersrecht van de eiseres sprake is; voorzover de geleverde planten al van licentiehouders afkomstig zijn, zijn die in strijd met de geldende licentievoorwaarden; winstafdracht in plaats van schadevergoeding is in de gegeven omstandigheden toewijsbaar.

(Plant Research International BV / Europe Fruit Trade).
Pagina111-115
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Kwekersrecht
TitelRechtbank 's-Gravenhage, 02-06-2008, ---
Samenvatting(ras 'Sorbonne')

Opzegging van licentieovereenkomst gerechtvaardigd; sedertdien kunnen gedaagden geen aanspraak maken op een licentie; dat rechtvaardigt een verbod van inbreuk op het kwekersrecht, ook voor Nieuw Zeeland; gezien het feit dat Nieuw Zeeland partij is bij het UPOV-verdrag, is aannemelijk dat het Nieuw Zeelandse recht een verbod van voortbrenging voor handelsdoeleinden, te koop aanbieden en verhandeling toestaat.

(1. Vletter & Den Haan Beheer BV; 2. Gebr. Vletter & Den Haan / 1. Koninklijke van Zanten BV; 2. Van Zanten Flowerbulbs BV).
Pagina115-117
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBerichten
TitelBerichten
SamenvattingPAO-cursus 'Intellectuele Eigendom en faillissement';

PAO-cursus 'Handhaving Intellectuele Eigendom';

PAO-cursus 'Filmrechten in de praktijk';

PAO-cursus 'Octrooieren in de life sciences sector, recente ontwikkelingen in de octrooirechtspraktijk'.
Pagina118-118
Artikel aanvragenVia Praktizijn