Journaal bestuursrecht

Uitgever Sdu
Tijdschrift Journaal bestuursrecht
Datum 25-03-2009
Aflevering 6
RubriekRedactionele bijdrage
TitelBelanghebbende bestuursorganen? - Eerste Deel
CiteertitelJBa 2009/65
SamenvattingOp grond van artikel 1:2 lid 1 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) wordt onder een belanghebbende verstaan degene wiens belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken. Het tweede lid van artikel 1:2 Awb geeft aan dat ten aanzien van bestuursorganen de hun toevertrouwde belangen als belangen in de zin van de Awb worden beschouwd. Toch is niet altijd even duidelijk wanneer een bestuursorgaan als belanghebbende kan worden aangemerkt. In het eerste deel van deze bijdrage wordt onderzocht wanneer een bestuursorgaan kan worden gekwalificeerd als belanghebbende. Een aantal wetswijzigingen heeft enkele veranderingen teweeggebracht. Deze zullen in het tweede deel worden behandeld. De beide delen van het artikel beperken zich tot het belanghebbendebegrip in het omgevingsrecht.
Auteur(s)Y. Schönfeld
Pagina82-86
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Kernbegrippen
TitelRaad van State, 04-03-2009, 200802856/1
CiteertitelJBa 2009/66
SamenvattingBelanghebbende. Bestuursorgaan.

(de Vereniging van Erfpachters 'De Meeten' / de raad van de gemeente Schouwen-Duiveland).
Pagina87-88
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Kernbegrippen
TitelRaad van State, 11-03-2009, 200804863/1
CiteertitelJBa 2009/67
SamenvattingBesluit. Aanvraag.

(Eemsland BV / B en W van Groningen).
Pagina88-88
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Bepalingen over besluiten
TitelRaad van State, 04-03-2009, 200805946/1
CiteertitelJBa 2009/68
SamenvattingAanvraag. Zienswijzen. Verschoonbaar.

(X e.a. / GS van Noord-Brabant).
Pagina88-89
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Bepalingen over besluiten
TitelRaad van State, 04-03-2009, 200803849/1
CiteertitelJBa 2009/69
SamenvattingHerhaalde aanvraag. Nieuwe of veranderde omstandigheden.

(X / B en W van Hof van Twente).
Pagina89-90
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Handhaving
TitelRaad van State, 04-03-2009, 200802708/1
CiteertitelJBa 2009/70
SamenvattingBeginselplicht tot handhaving. Tijdsverloop.

(X / B en W van Wijchen).
Pagina90-91
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Handhaving
TitelRaad van State, 11-03-2009, 200803658/1
CiteertitelJBa 2009/71
SamenvattingBevoegdheid. Gelijkheidsbeginsel. Onevenredigheid. Privaatrecht.

(X / de uitspraak van de voorzieningenrechter van de rechtbank in het geding tussen X en B en W van St. Oedenrode).
Pagina91-91
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Handhaving
TitelRaad van State, 11-03-2009, 200804825/1
CiteertitelJBa 2009/72
SamenvattingBegunstigingstermijn. Noodzaak.
Pagina91-92
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Handhaving
TitelRaad van State, 11-03-2009, 200804104/1
CiteertitelJBa 2009/73
SamenvattingDwangsom. Hoogte. Bijzondere omstandigheden.

(het dagelijks bestuur van het stadsdeel centrum / de uitspraak van de rechtbank in het geding tussen appellante en X).
Pagina92-92
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Handhaving
TitelRaad van State, 11-03-2009, 200804184/1
CiteertitelJBa 2009/74
SamenvattingBeginselplicht tot handhaving. Permanente bewoning recreatiewoning.

(X / B en W van Dalfsen).
Pagina92-92
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Bezwaar en beroep
TitelRaad van State, 04-03-2009, 200803709/1
CiteertitelJBa 2009/75
SamenvattingBeroep. Inspraak.

(X / B en W van De Wolden).
Pagina93-93
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Bezwaar en beroep
TitelRaad van State, 11-03-2009, 200804745/1
CiteertitelJBa 2009/76
SamenvattingIngetrokken bezwaargrond. Gronden.

(X e.a. / B en W van Utrecht).
Pagina93-94
Artikel aanvragenVia Praktizijn