TRA, tijdschrift Recht en Arbeid

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift TRA, tijdschrift Recht en Arbeid
Datum 31-03-2009
Aflevering 3
RubriekColumn
TitelDe oude kantonrechtersformule in sociale plannen?
CiteertitelTRA 2009, 21
SamenvattingHebben de vakbonden geen oog voor de economische omstandigheden en het maatschappelijk debat of is dit slechts een startschot voor de onderhandelingen?
Auteur(s)M. van Eck
Pagina3-4
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekVerdieping
TitelDe Werkverzekering: flexibiliteit en zekerheid in balans?
CiteertitelTRA 2009, 22
SamenvattingDe Werkverzekering is voorgesteld door de Commissie-Bakker om de Werkloosheidswet te vervangen. In deze bijdrage worden de flexibiliserings- en inkomensaspecten van het voorstel bekeken en in een flexicuritybalans geplaatst. Daarmee geeft deze bijdrage niet alleen een analyse van de werkverzekering, maar draagt ze ook bij aan de flexicuritydiscussie.
Auteur(s)F.J.L. Pennings
Pagina5-11
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekPraktijk
TitelArt. 7:613 BW als rechtsgrondslag voor wijziging van (kern)arbeidsvoorwaarden?
CiteertitelTRA 2009, 23
SamenvattingIn dit artikel wordt de vraag opgeworpen hoe art. 7:613 BW op een zinvolle wijze in verhouding kan worden gebracht tot art. 7:611 BW. Gesteld wordt dat art. 7:613 BW moet worden toegepast indien de wijziging betrekking heeft op essentiŽle arbeidsvoorwaarden, omdat alleen op deze manier de werknemer in afdoende mate wordt beschermd tegen wijzigingen die de kern van de arbeidsovereenkomst raken.
Auteur(s)N. Gundt
Pagina12-15
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekPraktijk
TitelDe Corporate Governance Code 2008 en grip op het bestuurdersinkomen
CiteertitelTRA 2009, 24
SamenvattingIn deze tijden van kredietcrisis is een duidelijke roep naar meer grip en controle op de beloning van bestuurders te horen. De vernieuwde corporate governance code biedt hiertoe nieuwe handvatten. Zo stelt de nieuwe code contractuele bepalingen voor die het mogelijk maken om de flexibele beloning van bestuurders onder bijzondere omstandigheden te wijzigen of terug te vorderen. In dit artikel wordt beoogd dat er op dit moment sprake is van zulke bijzondere omstandigheden dat aanpassing van het bestuurderscontract met een claw back en ultimum remedium bepaling is gerechtvaardigd, en dat een dergelijke bepaling ook met succes kan worden ingeroepen.
Auteur(s)R.P.J. ter Haseborg
Pagina16-19
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekActueel - Arbeidsrecht
TitelDe toepassing van Mammoet II in de lagere rechtspraak
CiteertitelTRA 2009, 25
SamenvattingAnnotatie bij Ktr. Haarlem 19 november 2008, nr. 385647/CV EXPL 08-6185, LJN BG6279, Rb. Zutphen 8 oktober 2008, nr. 89184 / HA ZA 07-992, LJN BG6255, JAR 2008/312, Hof Leeuwarden 30 september 2008, nr. 107.001.021/01, LJN BF3931, JAR 2008/276.
Auteur(s)J.J.M. de Laat
Pagina20-21
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekActueel - Arbeidsrecht
TitelHoge Raad, 12-12-2008, C07/121HR
CiteertitelTRA 2009, 26
SamenvattingVerplichte verzekering voor fietsers en voetgangers.

Annotatie bij HR 12 december 2008, nr. C07/121HR.
Samenvatting (Bron)Arbeidsrecht. Werkgeversaansprakelijkheid; bij eenzijdig verkeersongeval geleden letselschade door fietsende werknemer (thuiszorger) tijdens uitoefening van haar werkzaamheden; zorgplicht van werkgever ex art. 7:658 BW en aanvullende verzekeringsplicht op grond van art. 7:611 BW; behoorlijke verzekering van aan verkeer op de openbare weg deelnemende werknemers.
AnnotatorM.S.A. Vegter
Pagina22-23
UitspraakECLI:NL:HR:2008:BD3129
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekActueel - Medezeggenschapsrecht
TitelOndernemingskamer, 05-12-2008, 200.012.150/1 OK
CiteertitelTRA 2009, 27
SamenvattingBesluit zonder or-advies niet toegestaan.

Annotatie bij Hof Amsterdam (OK) 5 december 2008, nr. 200.012.150/1 OK.
AnnotatorL.C.J. Sprengers
Pagina23-25
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekActueel - Socialezekerheidsrecht
TitelRechtbank Alkmaar, 28-08-2008, 07/1616
CiteertitelTRA 2009, 28
SamenvattingOntslagnemen en WW: een ruime of strikte interpretatie?

Annotatie bij Rb. Alkmaar 28 augustus 2008.
Samenvatting (Bron)Verwijtbare werkloosheid na 1 oktober 2006; toepassing van het nieuwe artikel 24, tweede lid, onder b, van de WW. Is sprake van beŽindiging dienstbetrekking door of op verzoek van de werknemer?
AnnotatorP.S. Fluit
Pagina25-27
UitspraakECLI:NL:RBALK:2008:BF0386
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelILO Committee on Freedom of Association, 18-11-2008, 2628
CiteertitelTRA 2009, 29
SamenvattingILO Comitť steunt Nederlandse AVV-praktijk.

Annotatie bij International Labour Organization, Committee on Freedom of Association, nr. 2628, 18 november 2008.
AnnotatorK. Boonstra
Pagina27-29
LinkVolledige tekst uitspraak (ILO)
Artikel aanvragenVia Praktizijn