Weekblad Fiscaal Recht

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift Weekblad Fiscaal Recht
Datum 09-04-2009
Aflevering 6807
TitelMaak van negatief effectief positief
CiteertitelWFR 2009/433
SamenvattingIn dit artikel stelt de auteur voor om ter verbetering van het Nederlandse investerings-/vestigingsklimaat te overwegen een op het oorsprongbeginsel gebaseerde negatieve aanslag in te voeren, dan wel de huidige carry-backregeling uit te breiden en/of om de octrooibox om te vormen tot een tax credit.
Auteur(s)E.C.C.M. Kemmeren
Pagina433-436
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelVaste inrichtingen en het gemeenschapsrecht: enkele kwetsbare onderdelen van de Nederlandse regelgeving
CiteertitelWFR 2009/431
SamenvattingHet gemeenschapsrecht en dan met name de jurisprudentie van het HvJ EG, heeft ervoor gezorgd dat meer en meer sprake is van een gelijke behandeling van een vaste inrichting enerzijds en een reguliere vennootschap anderzijds. In deze bijdrage begint de auteur met een kort overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen op dit gebied. Vervolgens stelt de auteur in het licht van deze ontwikkelingen een aantal onderdelen van de Nederlandse fiscale wetgeving over de behandeling van vaste inrichtingen aan de orde.
Auteur(s)N.M. van der Wal
Pagina431-444
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelDe rol van de 'functie' bij indeling in het douanetarief
CiteertitelWFR 2009/444
SamenvattingEr is een verschil tussen de functie van een goed en de bestemming van een goed. Volgens de auteur hebben niet alleen apparaten, maar ook vele andere goederen, zoals flessen deodorant, pleisters en ballonnen een functie. Hoewel de indelingsregels nergens vermelden dat de functie van een goed van belang zou zijn, blijkt de functie echter centraal te staan bij de toepassing van indelingsregels. De functie van een goed blijkt met name van belang bij algemene indelingsregel 1 en algemene indelingsregel 3b.
Auteur(s)A.E. Spiessens
Pagina444-449
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelDe fiscale positie van de dga
CiteertitelWFR 2009/449
SamenvattingVerslag van het wetenschappelijke congres, gehouden op 30 januari 2009 aan de Universiteit Utrecht.
Auteur(s)J.A. Pol
Pagina449-454
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBoeken
TitelBoeken
CiteertitelWFR 2009/455
Pagina455-455
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekTijdschriftartikelen
TitelTijdschriftartikelen
CiteertitelWFR 2009/456
Pagina456-456
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekAfgestudeerden
TitelAfgestudeerden
CiteertitelWFR 2009/456
Pagina456-456
Artikel aanvragenVia Praktizijn