Journaal bestuursrecht

Uitgever Sdu
Tijdschrift Journaal bestuursrecht
Datum 10-04-2009
Aflevering 7
RubriekRedactionele bijdrage
TitelBelanghebbende bestuursorganen? - Tweede Deel
CiteertitelJBa 2009/77
SamenvattingDe vraag waanneer en bestuursorgaan kan worden beschouwd als belanghebbende in de zin van artikel 1:2 lid 2 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) houdt de gemoederen bezig. In het eerste deel van de bijdrage is geconstateerd dat in de jurisprudentie bepaalde bestuursorganen niet worden aangemerkt als belanghebbenden als bedoeld in artikel 1:2 lid 2 Awb. Recent zijn er, als gevolg van een aantal wetswijzigingen, veranderingen te ontwaren in het leerstuk van belanghebbende bestuursorganen. In dit tweede deel van het artikel worden deze wetswijzigingen in kaart gebracht.
Auteur(s)Y. Schönfeld
Pagina98-101
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Kernbegrippen
TitelRaad van State, 25-03-2009, 200805755/1
CiteertitelJBa 2009/78
SamenvattingBesluit. Wet gemeentelijke basisadministratie (Wet GBA).

(X / B&W van Rotterdam).
Pagina102-102
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Kernbegrippen
TitelRaad van State, 25-03-2009, 200805012/1
CiteertitelJBa 2009/79
SamenvattingBesluit. Mededeling.

(X / B&W van Vlissingen).
Pagina102-102
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Bepalingen over besluiten
TitelRaad van State, 18-03-2009, 200803958/1
CiteertitelJBa 2009/80
SamenvattingZorgvuldige voorbereiding. Vertrouwensbeginsel.

(X / B&W van Cuijk).
Pagina103-103
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Bepalingen over besluiten
TitelRaad van State, 18-03-2009, 200807258/1 en 200807258/2
CiteertitelJBa 2009/81
SamenvattingUniforme openbare voorbereidingsprocedure. Zorgvuldige voorbereiding.

(X / B&W van Delfzij).
Pagina103-103
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Bepalingen over besluiten
TitelRaad van State, 25-03-2009, 200805703/1
CiteertitelJBa 2009/82
SamenvattingHoren. Zienswijze. Belanghebbende. Gelijkheidsbeginsel.
Pagina103-104
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Handhaving
TitelRaad van State, 18-03-2008, 200805240/1
CiteertitelJBa 2009/83
SamenvattingSchriftelijke beschikking. Begunstigingstermijn. Zelf in de zaak voorzien.

(X / B&W van Rotterdam).
Pagina103-103
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Handhaving
TitelRaad van State, 13-03-2009, 200900869/2
CiteertitelJBa 2009/84
SamenvattingOnevenredig. Belangenafweging. Dwangsom.

(X / B&W van Montfoort).
Pagina105-105
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Bepalingen over besluiten
TitelRaad van State, 18-03-2009, 200804966/1
CiteertitelJBa 2009/85
SamenvattingDwangsom. Doel. Hoogte.

(X e.a. / B&W van Vught).
Pagina105-105
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Bezwaar en beroep
TitelRaad van State, 25-03-2009, 200800836/1
CiteertitelJBa 2009/86
SamenvattingBeslistermijn. Niet tijdig beslissen. Goedkeuring.

(X / GS van Gelderland).
Pagina105-106
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Bezwaar en beroep
TitelRaad van State, 25-03-2009, 200804195/1
CiteertitelJBa 2009/87
SamenvattingHerziening. Verzoek.

(X / de gemeenteraad van Echt-Susteren).
Pagina106-106
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Varia
TitelRaad van State, 18-03-2009, 200805018/1
CiteertitelJBa 2009/88
SamenvattingWelstand. Toetsing. Tegenadvies.

(X / B&W van Doetinchem).
Pagina106-107
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Varia
TitelRaad van State, 19-03-2009, 200900983/2
CiteertitelJBa 2009/89
SamenvattingSchorsing. Spoedeisend belang. Bedrijfsvoering.

(X / B&W van Nieuwerkerk aan den IJssel).
Pagina107-108
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Varia
TitelRaad van State, 20-03-2009, 200900873/2
CiteertitelJBa 2009/90
SamenvattingIntrekking vergunning. Tijdsverloop.

(X / B&W van Zutphen).
Pagina108-108
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Varia
TitelRaad van State, 25-03-2009, 200805201/1
CiteertitelJBa 2009/91
SamenvattingAdvies. Welstandadvies. Tegenadvies.

(X / B&W van Ermelo).
Pagina108-108
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekLiteratuur
TitelLiteratuur
CiteertitelJBa 2009/
Pagina109-109
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekAgenda
TitelAgenda
CiteertitelJBa 2009/
Pagina109-109
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekWetgevingsschema
TitelWetgevingsschema
CiteertitelJBa 2009/
Pagina111-111
Artikel aanvragenVia Praktizijn