TREMA, tijdschrift voor de Rechterlijke Macht

Uitgever Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak
Tijdschrift TREMA, tijdschrift voor de Rechterlijke Macht
Datum 29-04-2009
Aflevering 4
RubriekRedactioneel
TitelBekostiging van de rechtspraak en de beroepshouding van de rechter
CiteertitelTrema, nr. 4, 2009, p. 124
SamenvattingIn deze aflevering zegt Van Ettekoven, ervaren rechter en voorzitter van de Vereniging voor Bestuursrecht, iets over het gevaar van het stelsel van bekostiging van de rechtspraak voor de inhoudelijke kwaliteit en de diepgang, van rechterlijke beslissingen. De rechter als 'dief van eigen portemonee' als hij extra investeert in vooronderzoek of een tweede zitting houdt. Kort geleden had Brenninkmeijer het in een redactioneel in het Nederlands Juristenblad over 'de onverbiddelijke norm (van) 45 minuten' voor de behandeling van steeds ingewikkelder wordende uithuisplaatsingen.
Auteur(s)H. Hofhuis
Pagina124-125
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRedactioneel
TitelGedragsregels scheppen gaat van au
CiteertitelTrema, nr. 4, 2009, p. 126
SamenvattingDe raad voor de rechtspraak heeft bij brief van 13 januari 2009 een concept van 'Gedragregels Rechtspraak' aangeboden aan, onder meer, de presidenten van de gerechten. Het werd tijd, want elke zichzelf respecterende professionele organisatie heeft tegenwoordig gedragregels en het was toch wel enigsinds genant dat juist de rechterlijke organisatie het zonder een schriftelijke vastlegging daarvan moest stellen. Je zou denken dat hoe gevoeliger het terrein van werkzaamheid is, hoe groter ook het maatschappelijk belang en het afbreukrisico, hoe dringender de behoefte aan die regels. De tijdsomstandigheden en de maatschappelijke verhoudingen speelden ongetwijfeld een rol.
Auteur(s)H. Hermans
Pagina126-128
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRedactioneel
TitelHet raadplegen van externe deskundigen in burgelijke zaken door de Hoge Raad op het parket
CiteertitelTrema, nr. 4, 2009, p. 129
SamenvattingDeze bijdrage is de bewerking van een inleiding voor een bijeenkomst van leden van de Hoge Raad, het parket en het Wetenschappelijk Bureau van de Hoge Raad. Deze discussiebijeenkomst op 4 december 2008 is een van de follow-ups van het rapport Versterking van de cassatierechtspraak. Het doel van de discussie was het inventariseren van mogelijkheden om de cassatierechtspraak te verbeteren door externe deskundigen te raadplegen waar dat nodig is.
Auteur(s)J.E. van de Bunt , F.F. Langemeijer , S. Sierksma
Pagina129-135
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekVerslag
TitelTe gast bij de rechtbank van Bologna
CiteertitelTrema, nr. 4, 2009, p. 137
SamenvattingEllen van Eekeren (rechtbank Amsterdam) en Josefine van de Weij (rechtbank 's-Hertogenbosch) verbleven in het kader van het Europese uitwisselingsproject van het European Judicial Training Network (EJTN) twee weken lang in Bologna. Een verslag van hun stage bij de rechtbank in Bologna van 18 oktober tot 1 november 2008.
Auteur(s)E. van Eekeren , J. van der Weij
Pagina136-141
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekVerslag
TitelZicht op het verleden en blik naar de toekomst van de bestuursrechtspraak
CiteertitelTrema, nr. 4, 2009, p. 142
SamenvattingDit jaar (2009) bestaat de Vereniging van Bestuursrecht (VAR) zeventig jaar. Voorzitter van de VAR is prof. mr. B.J. (Bart Jan) van Ettekoven, vice-president inhoudelijk adviseur van de rechtbank Utrecht en hoogleraar staats- en bestuursrecht, in het bijzonder bestuursprocesrecht en overheidsaansprakelijkheidsrecht, aan de Universiteit van Amsterdam. Trema sprak met hem over de VAR en vooral over bestuursrechtspraak.
Auteur(s)A.W.M. Bijloos
Pagina142-146
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekScherzo
TitelForum privilegiatum
CiteertitelTrema, nr. 4, 2009, p. 147
SamenvattingHerinnert u zich de declinatoire, dilectoire, disqualificatoire en peremptoire excepties nog? Reeds volgens art. 88 Instructie van het Hof van Holland van 1531 kon gedaagde volstaan met ze allemaal vůůr het principale verweer voor te dragen. Wel moesten de rechters ze dan volgens Philips Wielant in zijn Practijke Civile uit 1613 exact in die volgorde behandelen. Dilatoire strekten immers tot uitstel van behandeling door de rechter op grond dat bijvoorbeeld elders nog een voor de afdoening van de zaak relevante beslissing moest vallen (u hebt u nog niet bij de door mij van borgtocht voorziene debiteur vervoegd), disqualificatoire betwistten dat men partij was of in geschil (ik ben geen curator meer, er is al een vaststellingsovereenkomst) en ook peremptoire wilden het eigenlijke geschilpunt onbesproken laten (eisers vordering in verjaard).
Auteur(s)G. Vrieze
Pagina147-148
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelZijn rapporten van DNA-deskundigen duidelijk voor juristen?
CiteertitelTrema, nr. 4, 2009, p. 149
SamenvattingRechters, officieren van justitie en advocaten vinden rapporten van DNA-deskundigen bijna altijd duidelijk. Zij slagen er echter niet altijd in om desgevraagd de conclusie van DNA-dekundigen op juiste wijze in eigen woorden weer te geven. Dit artikel is een samenvatting van de bevindingen van een onderzoek naar het voorkomen van dergelijke misvattingen en hun oorzaken.
Auteur(s)W.M.M. Heijnen , M. Malsch , R. Raat
Pagina157-162
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelMogelijkheden voor gebruik van schakelbewijs
CiteertitelTrema, nr. 4, 2009, p. 149
SamenvattingIn de strafrechtelijke praktijk is de term schakelbewijs niet onbekend. Maar wat schakelbewijs nu precies is en onder welke voorwaarden van schakelbewijs gebruik mag worden gemaakt, zijn vragen die niet door eenieder in de praktijk direct van een antwoord zullen kunnen worden voorzien. Met dit artikel wordt beoogd enig inzicht te verschaffen.
Auteur(s)B. Demeersseman
Pagina149-156
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekDe Vindplaats
TitelHet opticienarrest
CiteertitelTrema, nr. 4, 2009, p. 163
SamenvattingIn de rechtspraak worden groten en kleine zaken berecht, die vaak nauw verbonden zijn de plaats van handeling. In de rubriek 'De vindplaats' keren leden van onze redactie of gastschrijvers terug naar de plaats van handeling in een soms meer, soms minder geruchtmakende zaak. Foto's tonen de vindplaats en een toelichting memoreert de uitspraak.
Auteur(s)J.S. Nan
Pagina163-165
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekReactie
TitelReactie op 'Een AIVD-screening voor rechters?'
CiteertitelTrema, nr. 4, 2009, p. 166
SamenvattingMet verbazing las ik de bijdragen van de mrs. A.D. Kiers-Becking en H.L.C. Hermans in Trema 2009, nummer 1 over een AIVD-screening van rechters. Dat over dat onderwerp discussie gaande was, had ik gemist.
Auteur(s)F. van der Hoek
Pagina166-166
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekPersonalia; mutaties leden Rechterlijke Macht
TitelMutaties rechterlijke macht
CiteertitelTrema, nr. 4, 2009, p. 167
SamenvattingIn de rubriek 'Personalia' worden de Koninklijke Besluiten van de benoemingen en ontslagen van de leden van de zittende en staande magistratuur gepubliceerd. De redactie heeft ervoor gekozen de KB's van de plaatsvervangers en gerechtsauditeurs niet in deze rubriek op te nemen.
Pagina167-172
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekNVvR actueel
TitelNVvR actueel
CiteertitelTrema, nr. 4, 2009, p. 173
SamenvattingDe NVvR in ArmeniŽ.
Pagina173-175
Artikel aanvragenVia Praktizijn