Delikt en Delinkwent

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift Delikt en Delinkwent
Datum 23-04-2009
Aflevering 4
TitelBetrouwbaar bewijs
CiteertitelDD 2009, 23
SamenvattingIs het waar dat justitie structureel missers laat plaatsvinden en dat slapende rechters dat maar laten gebeuren? Elk antwoord op die vraag kan worden weerlegd. Auteurs die menen dat dit zo is, trekken conclusies uit een beperkt tegendeel, kan het wantrouwen dat uit de vraagstelling blijkt, vermoedelijk niet wegnemen. Ergens las ik dat vertrouwen - hier dus vertrouwen in het strafrechtelijk systeem - ontstaat als wantrouwen ontmaskerd is. Maar hoe doen we dat? In ieder geval lijkt het op zijn plaats te bezien wat strafrechters nu eigenlijk doen als ze worden geconfronteerd met zaken die de betrouwbaarheid van het rechterlijk oordeel betreffen.
Auteur(s)Y. Buruma
Pagina303-324
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelIn de daad een mens. De gratieprocedure levenslanggestraften: departementaal beleid en magistratelijke toezicht, vroeger en nu
CiteertitelDD 2009, 24
SamenvattingHet aantal levenslanggestraften steeg sinds 2000 met 25. Dit aantal is zonder meer spectaculair te noemen. Het jaar 2008, het jaar ook waarin het 'Forum Humane tenuitvoerlegging van de levenslange gevangenisstraf' werd opgericht, laat een lichte daling zien: er kwamen twee nieuwe levenslangegestraften bij en drie konden van de lijst worden geschrapt. Het aantal keren dat de straf gevorderd werd, was echter nog (ten minste) acht. Het is mogelijk dat de plotselinge toename van levenslange straffen is gestopt doordat de zittende magistratuur iets terughoudender is geworden, misschien is de daling van 2008 echter toevallig en tijdelijk.
Auteur(s)F. van Hattum
Pagina325-352
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelFamilierelaties terecht (niet) in het strafrecht?
CiteertitelDD 2009, 25
SamenvattingFamilierelaties spelen in verschillende bepalingen binnen het strafrecht een rol. Een actueel voorbeeld vormt een zaak voor de Hoge Raad van eind 2008 waarin het begrip 'vader' in artikel 304 Sr ter discussie was gesteld. Het ging om een man die veroordeeld was voor de mishandeling van zijn dochter die stelde dat het bij de invulling van het begrip vader in artikel 305 Sr niet gaat om de band in het dagelijkse leven. Ook in strafvordering zijn familierelaties van belang zoals recent het verzoek tot wraking van een van de rechters in de zaak Holleeder illustreert. Deze rechter zou volgens de verdediging gewraakt moeten worden vanwege een familieband met een getuige bij het proces.
Auteur(s)W.M. Schrama
Pagina353-375
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelM. Aksu, Strafrechtelijke kaders voor terrorismebestrijding; EVRM, strafrecht en terrorisme.
CiteertitelDD 2009, 26
Auteur(s)T. Blom
Pagina376-386
Artikel aanvragenVia Praktizijn