Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht
Datum 23-04-2009
Aflevering 4
RubriekRedactioneel
TitelPerverse prikkels
CiteertitelNTBR 2009, 16, p. 129
SamenvattingHeeft Marx gelijk? Gaat het kapitalisme aan zijn eigen hebzucht te gronde? Omvallende banken, naar de afgrond gebracht door bankdirecteuren met grote sigaren in de mond en vette bonussen in de achterzak. Zo weggelopen uit de antikapitalisme cartoons uit de negentiende eeuw. Private equity jongens die gaan voor het snelle geld: opkopen, leegzuigen en wegwezen. En de grote advocatenkantoren die hun private equity cliënten bereidwillig van de mooiste technische constructies voorzien? De klant is natuurlijk koning en als één advocaat weigert mee te werken, staan er tien andere klaar.
Auteur(s)G.E. van Maanen
Pagina129-129
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelOpschortingsrecht en mededelingsplicht
CiteertitelNTBR 2009, 17, p. 130
SamenvattingEen schuldenaar kan verschillende redenen hebben om een opeisbare verbintenis niet of niet volledig na te komen. Hij is bijvoorbeeld buiten staat om de verbintenis na te komen. Hij wil niet nakomen omdat hij voorrang geeft aan iets anders. Hij vindt ten onrechte dat de prestatie die hij heeft verricht, geheel aan de verbintenis beantwoordt. En soms wil de schuldenaar de verschuldigde prestatie niet verrichten omdat hij vindt dat zijn wederpartij háár prestatie ten onrechte niet of niet goed heeft vericht. Hij schort de nakoming van de verbintenis dan op in afwachting van de (deugdelijke) nakoming door de wederpartij.
Auteur(s)A.C. van Schaick
Pagina130-136
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelDe wol van de mededelingsplicht in gevallen van non-conformiteit
CiteertitelNTBR 2009, 18, p. 137
SamenvattingWelke rol spelen mededelingsplichten in gevallen van non-conformiteit? Voor deze vraagstelling bestaat een dubbele aanleiding. In de eerste plaats kan men zich afvragen of mededelingsplichten wel passen bij het wettelijke criterium voor non-conformiteit. Anders dan art. 6:228 BW met betrekking tot dwaling rept art. 7:17 BW van een mededelingsplicht immers niet en stelt het de verwachtingen centraal die de koper op grond van de overeenkomst mocht hebben.
Auteur(s)W.L. Valk
Pagina137-144
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekKronieken
TitelKroniek algemeen
CiteertitelNTBR 2009, 19, p. 145
SamenvattingDeze kroniek begint met een unicum: dat is Aart van Veltens afscheid van ons zusterblad WPNR - een unicum, want zo'n afscheid krijg je maar eens in je leven (nr. 2). Vervolgens komt er een aantal dubbels. Om te beginnen zijn er twee Amsterdamse (VU)/Tilburgse dubbels. Dat zijn de inaugurele redes van Wino van Veen (VU) over 'zwevend' vennootschapsrecht (nr. 3) en van Bert van Schaik (Tilburg) over het primaat van het burgerlijk procesrecht (nr. 4). Ook twee dissertaties leverden deze universiteitssteden af: van Daniël Haas (VU) over de grenzen aan de nakoming (nr. 5) en van Stéphanie van Gulijk (Tilburg) over Europees architectenrecht (nr. 6). [...] en Nederlands recht in den vreemde (nr. 16).
Auteur(s)E.H. Hondius
Pagina145-154
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak
TitelRetentierecht en executiekoop Naar aanleiding van een Amsterdams vonnis en arrest in kort geding
CiteertitelNTBR 2009, 20, p. 155
SamenvattingOver de status van het retentierecht bij een executieverkoop door een hypotheekhouder is nog niet veel geschreven. Twee opmerkelijke en interessante, recent gepubliceerde uitspraken geven aanleiding om nader op deze materie in te gaan. Het betreft de uitspraak van de Rechtbank Amsterdam van 20 september 2007 en het daarop volgend arrest van het Hof Amsterdam van 24 april 2008. De feiten zoals bekend uit de rechtbankuitspraak en het arrest zijn kort weergegeven als volgt.
Auteur(s)J.W.A. Biemans
Pagina155-164
Artikel aanvragenVia Praktizijn