Advocatenblad

Uitgever Boom Juridische Uitgevers
Tijdschrift Advocatenblad
Datum 08-05-2009
Aflevering 6
RubriekActualiteiten
TitelNummerherkenning voor geheimhoudersgesprekken is geen druk op de knop
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2009, nr. 6, p. 226
SamenvattingSamen met het Openbaar Ministerie en de politie werkt de Orde aan de uitwerking van een systeem van nummerherkenning voor geheimhoudersgesprekken. De minister van Justitie vindt het wenselijk, de kamer spreekt nog over de termijn waarbinnen afgeluisterde gesprekken moeten worden vernietigd. Deskundigen blijven sceptisch.
Auteur(s)W. van de Pol
Pagina226-227
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekColumn
TitelPolitiek correct vluggertje
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2009, nr. 6, p. 227
SamenvattingCamilo Schutte, gewaardeerd columnist van het juristenblad Mr., stekt in het laatste nummer het ondemocratische karakter van de PVV aan de kaak. 'De PVV zou wel eens een van de grootste partijen van het land kunnen worden. Het, in de ogen van velen, verwerpelijke woord zal democratisch aan de macht kunnen komen', aldus Schutte en hij introduceert een Wet op de politieke partijen die het democratisch karakter moet waarborgen.
Auteur(s)H. Veenendaal
Pagina227-227
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekActualiteiten
Titel'Gezinsvoogden lijken bang voor advocaten'
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2009, nr. 6, p. 228
SamenvattingKinderen die 's ochtends vroeg door de politie van het bed worden gelicht voor een uithuisplaatsing, in arrestantenbusje naar de rechtbank vervoerd, en dagen in de cel doorbrengen omdat de gezinsvoogd 'weekend' heeft. Op de Rotterdamse Erasmus Universiteit trokken op 24 april jl. dit soort hartverscheurende voorbeelden voorbij van falende partijen in de zorg voor kinderen in de knel.
Auteur(s)O. van Ditzhuyzen
Pagina228-228
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekActualiteiten
TitelBeleidslijn College pg's is geen beleidslijn
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2009, nr. 6, p. 229
SamenvattingDe 'voorlopige beleidslijn van het College van procureurs-generaal' met aanwijzingen aan opsporingsambtenaren of en wanneer verdachten na aanhouding een advocaat kunnen raadplegen, is een interne werkinstructie aan de Amsterdamse politie.
Auteur(s)T. Scheltema
Pagina229-229
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekActualiteiten
Titel'Voor sommige maatschappen is de nv of de bv gevoelsmatig stap te ver'
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2009, nr. 6, p. 229
SamenvattingDe inwerkingtreding van de Wet Personenvennootschap (7:13 NBW) is weer uitgesteld. Het ministerie van Justitie verwacht nu dat 1 januari 2010 wel haalbaar is. Maar het is verstandig om vast over de komende wijzigingen na te denken, en voor sommige kantoren is ook een coöperatie is een goede vorm, zegt Notaris Victor Meijers.
Auteur(s)V. Meijers
Pagina229-229
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekActualiteiten
TitelPrivacyuitspraken voor rechtspraktijk
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2009, nr. 6, p. 230
SamenvattingOnder toeziend oog van de gouden engelen op het plafond van de Haagse Pulchri Studio ligt de vuistdikke uitsprakenbundel Wet bescherming persoonsgegevens klaar op het podium.
Auteur(s)A. Italianer
Pagina230-230
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekActualiteiten
TitelUtrechtse rechtbank gaat sneller verdelen
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2009, nr. 6, p. 230
SamenvattingOm de duur van procedures te bekorten over huwelijks- of partnerschapsvermogen na echtscheiding en ontbinding van een geregistreerd partnerschap, hanteert de Rechtbank Utrecht sinds 1 mei 2009 het 'procesarrangement Effectief verdelen'.
Pagina230-230
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekActualiteiten
TitelAdvocaat Van der Donck was pleitbezorger van Nieuwe Wereld. 400 jaar New York-Nederland
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2009, nr. 6, p. 231
SamenvattingDit jaar wordt de vierhonderd jaar oude band tussen Nederland en New York herdacht. Daarom hier aandacht voor advocaat en koloniaal hervormer Adriaen van der Donck (1618-1655), die bij zijn politieke activiteiten persoonlijke risico's niet uit de weg ging.
Auteur(s)R. Sanders
Pagina231-231
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekActualiteiten
TitelAgenda
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2009, nr. 6, p. 232
SamenvattingPolitiek en georganiseerde misdaad

'Europees milieurecht in de Lage Landen'

De kantonrechtersformule en het kennelijk onredelijk ontslag

Stichting Jo Maes/Capra prijs 2009
Pagina232-232
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekVervolgde advocaten
TitelVietnamese Communistische Partij niet gediend van critici
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2009, nr. 6, p. 233
SamenvattingIn Vietnam probeert de heersende Communistische Partij iedere dissident de mond te snoeren. Dat bleek ook weer op woensdag 25 maart 2009. Op die dag sloten de Vietnamese autoriteit het kantoor van mensenrechtenadvocaat Le Tran Luat.
Pagina233-233
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekColofon
TitelColofon
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2009, nr. 6, p. 233
Pagina233-233
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekVan de deken
TitelVan de deken
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2009, nr. 6, p. 235
SamenvattingGeheimhoudingsplicht

Nummerherkenning

Vacatures AR
Auteur(s)W. Bekkers
Pagina235-235
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekActualiteiten
TitelVan Zutphen: burger slechter af met voorgestelde indeling gerechten
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2009, nr. 6, p. 235
SamenvattingDe nieuwe indeling van de gerechtelijke kaart zoals voorgesteld door minister Hirsch Ballin is slecht onderbouwd, meent Reinier van Zutphen, voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak.
Auteur(s)T. Scheltema
Pagina235-235
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelKraakverbod is erger dan de kwaal. Civielrechtelijke en strafrechtelijke kraakjurisprudentie
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2009, nr. 6, p. 236
SamenvattingUit recente jurisprudentie blijkt dat het OM bij ontruimingen niet beschikt over een wettelijke grondslag, zodat eigenaren zijn aangewezen op de dure civiele ontruimingsprocedure. Het voorgestelde wettelijke kraakverbod biedt geen ontruimingsgrondslag, en zal er wellicht zelfs toe leiden dat krakers niet (eens) meer één jaar wachttijd in acht nemen.
Auteur(s)O.P. van der Linden , I.M. Redert
Pagina236-241
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekMijlpaalarrest
TitelLeo Luchtman en Kees van den End kijken terug op Nimox/Van den End
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2009, nr. 6, p. 243
SamenvattingHoe liepen de zaken die ten grondslag lagen aan wat later mijlpalen in de jurisprudentie werden? We kijken terug met advocaten van toen.
Auteur(s)J.P. Nepveu , W. van Nielen
Pagina243-243
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelRecente uitspraken over uitsluiting onrechtmatig verkregen bewijs
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2009, nr. 6, p. 244
SamenvattingDat het opnemen en afluisteren van de gedetineerdentelefoon in HvB's meer regel dan uitzondering is, blijkt uit de dagelijkse praktijk in onder meer Krimpen a/d IJssel en Vught. Het gebruik van de resultaten van deze afluistersessies in een strafzaak als bewijs is evenwel niet meer zo vanzelfsprekend.
Auteur(s)R. Maanicus
Pagina244-245
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRecensie
TitelJ. Ekelmans, In eerste aanleg. De grenzen van het debat voor de civiele rechter
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2009, nr. 6, p. 247
Auteur(s)T.S. Röell
Pagina247-247
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelOrdebestuurder Hermine Voûte: 'Het is heel duidelijk dat we nog steeds één beroepsgroep zijn'
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2009, nr. 6, p. 248
Samenvatting'Als elke advocaat één keer per jaar ergens een voordracht houdt over ons beroep is elk campagne overbodig'. Het AR-lid Hermine Voûte houdt van communiceren. Het is dan ook niet verwonderlijk dat zij zich het afgelopen jaar intensief heeft beziggehouden met een aantal communicatieprojecten binnen de Orde, waaruit onder andere zou moeten blijken waar de advocaat voor staat en welke boodschap naar buiten toe verteld zou moeten worden.
Auteur(s)A. Italianer
Pagina248-250
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekOrde - Opleidingen
TitelOrde - Opleidingen
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2009, nr. 6, p. 252
Pagina252-252
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekOrde - Personalia
TitelOrde - Personalia
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2009, nr. 6, p. 254
Pagina254-256
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekOrde
TitelBindend advies, 22-01-2008, ADV07-0178
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2009, nr. 6, p. 258
SamenvattingKwaliteitsklachten en Communicatie
Pagina258-260
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekTuchtrecht
TitelHof van Discipline, 07-12-2007, 4962
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2009, nr. 6, p. 262
SamenvattingIntern financieel-administratieve onregelmatigheden
Pagina262-263
Artikel aanvragenVia Praktizijn