Bedrijfsjuridische Berichten

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift Bedrijfsjuridische Berichten
Datum 23-04-2009
Aflevering 9
RubriekFaillissementsrecht
TitelHoge Raad, 05-12-2008, C07/149HR
CiteertitelBb 2009, 19
SamenvattingMededelings- en verrekeningsperikelen omtrent de inning van een (verpande?) vordering.

(Kuijpers / Stals qq II).
Samenvatting (Bron)Faillissementsrecht. Pandrecht op vordering; verrekening; vervolg op HR 6 februari 2004, nr. C02/197, NJ 2004, 266 (81 RO).
AnnotatorW.M.T. Keukens
Pagina89-94
UitspraakECLI:NL:HR:2008:BG0946
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBank- en effectenrecht
TitelDe grensoverschrijdende juridische fusie van beleggingsinstellingen
CiteertitelBb 2009, 20
SamenvattingPer 15 juli 2008 is Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek gewijzigd als gevolg van wetsvoorstel 30929. De wijzigingen betreffen het mogelijk maken van grensoverschrijdende juridische fusie van kapitaalvennootschappen, in Nederland de naamloze vennootschap (NV) en de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (BV), waartoe een nieuwe Afdeling 3A aan Titel 7 is toegevoegd. Wetsvoorstel 30929 had tot doel de Tiende vennootschapsrichtlijn betreffende grensoverschrijdende fusies van kapitaalvennootschappen te implementeren. De Tiende vennootschapsrichtlijn beoogt grensoverschrijdende samenwerking tussen ondernemingen te vergemakkelijken door lidstaten te verplichten grensoverschrijdende juridische fusie tussen de kapitaalvennootschappen uit verschillende lidstaten toe te staan.
Auteur(s)F.J.L. Arons
Pagina94-100
Artikel aanvragenVia Praktizijn